Legge til punktmerking eller nummerering for tekst

Bruk punktmerking eller nummerering til å presentere store mengder tekst eller en rekkefølge i en PowerPoint 2013-presentasjon.

  1. Klikk Normal i Presentasjonsvisninger-gruppen i kategorien Visning.
  2. På venstre side av PowerPoint-vinduet klikker du en lysbildeminiatyr som du vil legge til punktmerking eller nummerert tekst i.
  3. Merk linjene med tekst i en tekstplassholder eller tabell på lysbildet der du vil legge til punktmerking eller nummerering.
  4. Klikk PunktKnappesymbol eller NummereringKnappesymbol i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.


 Notater 

  • Hvis du vil endre alle linjer med tekst, merker du omrisset av tekstobjektet, og deretter bruker punktmerking eller nummerering.
  • Hvis du vil øke eller redusere innrykket, endre avstanden mellom et punkt eller tall og teksten, endre stilen, fargen eller størrelsen på punktene eller tallene, manuelt endre tallet du vil starte nummereringen fra og så videre, kan du se Justere innrykket i en punktliste eller en nummerert liste på linjalen.
 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013