Legge til figurer

Du kan legge til figurer, for eksempel bokser, sirkler og piler, i dokumenter, e-postmeldinger, lysbildefremvisninger og regneark. Hvis du vil legge til en figur, klikker du Sett inn og Figurer, velger en figur og klikker og drar deretter for å tegne figuren.

Når du har lagt til én eller flere figurer, kan du legge til tekst, punktmerking, nummerering og hurtigstiler på dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker diagrammer eller SmartArt-grafikk i dokumenter, kan du se Når bør jeg bruke SmartArt-grafikk, og når bør jeg bruke et diagram?

Hvilket program bruker du?


Excel

 1. Klikk Figurer i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.
 2. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i arbeidsboken, og dra deretter for å plassere figuren.

Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 Tips!     Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Outlook

 1. Klikk hvor som helst i meldingsteksten i en e-post, og klikk deretter Figurer på fanen Sett inn.
 2. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i meldingsteksten, og dra deretter for å plassere figuren.

Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

PowerPoint

 1. Klikk en figur i galleriet i Tegning-gruppen på fanen Hjem.
  Figurgalleriet
  Hvis du har redusert størrelsen på PowerPoint-vinduet på skjermen, vises Figurer-kommandoen. Figurer-knappen Klikk den, og klikk deretter en figur.
 2. Klikk hvor som helst i lysbildet, og dra deretter for å plassere figuren.

Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 Tips!     Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Project

Hvis du vil følge denne fremgangsmåten, må du åpne eller opprette en rapport. Du gjør dette ved å klikke Prosjekt og Rapporter, klikke en eksisterende rapport, eller klikke Flere rapporter. Deretter velger du en rapport fra listen i dialogboksen Rapportereller klikker Ny.

 1. I den åpne rapporten klikker du Format, Tegning og deretter figuren du vil bruke.
 2. Klikk hvor som helst i prosjektet, og dra deretter for å plassere figuren.

Word

 1. Klikk Figurer i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn.
 2. Klikk ønsket figur, klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.

Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

Du kan legge til enkeltfigurer i et diagram eller legge til figurer oppå SmartArt-grafikk for å tilpasse diagrammet eller SmartArt-grafikken.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Hva mer vil du gjøre?


Legge til tekst i en figur

Sett inne en figur, eller klikk en eksisterende figur og skriv deretter inn tekst.

 1. Høyreklikk figuren, og klikk Legg til tekst.
 2. Skriv inn teksten, og klikk deretter utenfor figuren.


 Notater 

 • Teksten du legger til, blir en del av figuren. Hvis du roterer eller vender figuren, roteres eller vendes teksten også.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bytte fra én figur til en annen figur

 Obs!     Disse kommandoene er ikke tilgjengelige i Project.

 1. Klikk figuren du vil endre.

Hvis du vil bytte flere figurer, holder du inne CTRL mens du klikker figurene du vil bytte.

 1. Klikk Rediger figur i gruppen Sett inn figurer på fanen FormatKnappesymbol for Rediger figur, pek på Endre figur, og klikk deretter den nye figuren du vil ha.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til flere figurer i filen

I stedet for å legge til enkeltfigurer for å lage en tegning kan det være lurt å opprette SmartArt-grafikk. I SmartArt-grafikk oppdateres plasseringen av figurene og tekstmengden i disse figurene automatisk mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten.

Hvilket program bruker du?


Excel

 1. Klikk Figurer på fanen Sett inn.
 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.
 3. Klikk hvor som helst i arbeidsboken, og dra deretter for å plassere figuren.
 4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver figur du vil legge til.

 Tips!     Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 1. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du ESC.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Outlook

 1. Klikk hvor som helst i meldingsteksten i en e-post, og klikk deretter Figurer på fanen Sett inn.
 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.
 3. Klikk hvor som helst i meldingen, og dra deretter for å plassere figuren.
 4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver figur du vil legge til.

 Tips!     Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 1. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du ESC.

PowerPoint

 1. Klikk Figurer i Tegning-gruppen på fanen Hjem.
 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.
 3. Klikk hvor som helst på lysbildet, og dra deretter for å plassere figuren.
 4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver figur du vil legge til.

 Tips!     Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 1. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du ESC.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Project

Hvis du vil følge denne fremgangsmåten, må du åpne eller opprette en rapport. Du gjør dette ved å klikke Prosjekt og Rapporter, klikke en eksisterende rapport, eller klikke Flere rapporter. Deretter velger du en rapport fra listen i dialogboksen Rapportereller klikker Ny.

 1. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.
 2. Klikk hvor som helst på lysbildet, og dra deretter for å plassere figuren.
 3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver figur du vil legge til.

 Tips!     Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 1. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du ESC.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Word

 1. Klikk Figurer i Illustrasjoner-gruppen på fanen Sett inn. Knappesymbol.
 2. Høyreklikk figuren du vil legge til, og klikk deretter Lås tegning-modus.
 3. Klikk hvor som helst i dokumentet, og dra deretter for å plassere figuren.
 4. Gjenta trinn 2 og 3 for hver figur du vil legge til.

 Tips!     Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede SKIFT mens du drar.

 1. Når du har lagt til alle ønskede figurer, trykker du ESC.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til en punktliste eller nummerert liste i en figur

 1. Merk teksten i figuren der du vil legge til punktmerking eller nummerering.
 2. Høyreklikk den merkede teksten, pek på Punktmerking på hurtigmenyen, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til punkt, velger du fanen Punktmerket og deretter de ønskede alternativene.
  • Hvis du vil legge til nummerering, velger du fanen Nummerert og deretter de ønskede alternativene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til en hurtigstil på en figur

Med hurtigstiler kan du bruke en stil på figuren med ett klikk. Du finner stilene i hurtigstilgalleriet. Når du holder markøren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan stilen påvirker figuren.

 1. Klikk figuren du vil endre.
 2. Klikk hurtigstilen du vil bruke i Figurstiler-gruppen på fanen Format.
 3. Hvis du vil vise flere hurtigstiler, klikker du Mer-knappen Knappesymbol.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Slette en figur

 • Klikk figuren du vil slette, og trykk deretter DEL. Hvis du vil slette flere figurer, holder du nede CTRL mens du klikker figurene du vil slette. Deretter trykker du DEL.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Word 2013