Legge til et KLADD-vannmerke på bakgrunnen til lysbildene

Hvis du vil angi at presentasjonen er en kladdekopi, legger du til vannmerketeksten Kladd for bakgrunnen for lysbildene. Du kan legge til annen tekst, for eksempel Konfidensielt for firmaet, firmanavnet eller hva som helst annet du vil bruke.

KLADD

  1. Klikk Visning > Lysbildemal.
  2. I Lysbildemal-visningen, øverst i miniatyrbilderuten til venstre, velger du lysbildemalen.
  3. Klikk Sett inn > Tekstboks, og drar deretter for å tegne tekstboksen på lysbildemalen.

Sette inn en tekstboks

  1. Skriv inn vannmerketeksten (for eksempel KLADD) i tekstboksen, og deretter merker du teksten.

 Tips!     Hvis du vil plassere vannmerketeksten loddrett, klikker du den sirkelformede pilen øverst på tekstboksen, og dreier i pilens retning.

  1. Under Tegneverktøy i kategorien Format velger du en lys skiftfyllfarge, og deretter gjør du eventuelle ønskede endringer for skriften og stilen.

 Tips!    Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har merket tekstboksen.

  1. Hvis du vil plassere vannmerket et annet sted, klikker du tekstboksen, og deretter når markøren blir en Firehodet pil, drar du tekstboksen til ønsket plassering.
  2. Når du er fornøyd med tekstvannmerket, klikker du tekstboksen, går til Tegneverktøy, klikker kategorien Format, klikker Flytt bakover og klikker Plasser lengst bak.

Beslektet informasjon om vannmerker:

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013