Hva er en PowerPoint-mal?

I denne artikkelen


Oversikt over en PowerPoint-mal

 Obs! 

En PowerPoint-mal er et mønster eller en tegning av et lysbilde eller en gruppe med lysbilder som du lagrer som en POTX-fil. Maler kan inneholde oppsett (oppsett: Ordningen av elementer i et lysbilde, for eksempel titler og undertitler, lister, bilder, tabeller, diagrammer, figurer og filmer.), temafarger (temafarger: Et sett med farger som brukes i en fil. Temafarger, temaskrifter og temaeffekter utgjør et tema.), temaskrifter (temaskrifter: Et sett med hoved- og tilleggsskrifter som brukes i en fil. Temaskrifter, temafarger og temaeffekter utgjør et tema.), temaeffekter (temaeffekter: Et sett med visuelle attributter som brukes på elementer i en fil. Temaeffekter, temafarger og temaskrifter utgjør et tema.), bakgrunnsstiler og til og med innhold.

Du kan opprette dine egne egendefinerte maler, og lagre dem, bruke dem på nytt og dele dem med andre. I tillegg finner du mange ulike typer gratismaler innebygd i PowerPoint på Office.com og andre partnerwebområder som du kan bruke i presentasjonen.

Noen eksempler på maler på Office.com omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

Sakslister Diplomer Brosjyrer
Budsjetter Visittkort Kalendere
Innholdslysbilder Kontrakter Databaser
Designlysbilder Diagrammer Konvolutter
Utgiftsrapporter Faksark Flygeblader
Skjemaer Gavekort Kort
Lagerlister Invitasjoner Fakturaer
Etiketter Brev Lister
Notater Referater Nyhetsbrev
Planer Planleggere Postkort
Innkjøpsordrer Kvitteringer Rapporter
CVer Tidsplaner Tidsplaner
Konsernregnskap Brevpapir Timelister

De fleste maler inneholder de følgende komponentene:

Fotballmal

Bildeforklaring 1 Emnespesifikt innhold, for eksempel diplom, fotball og bilde av fotball
Bildeforklaring 2 Bakgrunnsformatering, for eksempel bilder, tekstur, gradert fyllfarge eller heldekkende fyllfarge og gjennomsiktighet. Dette eksemplet viser den lyseblå bakgrunnen med heldekkende fyll.
Bildeforklaring 3 Farge, skrifter, effekter (3D, linjer, fyll, skyggelegging osv.) og temautformingselementer (for eksempel farge- og graderingseffekter i ordet Fotball).
Bildeforklaring 4 Tekst i plassholdere (plassholdere: Bokser med stiplede eller skraverte kantlinjer som er en del av de fleste lysbildeoppsett. Disse boksene inneholder tittel og brødtekst, eller objekter som diagrammer, tabeller og bilder.) som ber personer om å angi bestemt informasjon, for eksempel spillerens navn, trenerens navn, dato på presentasjonen og en hvilken som helst variabel, for eksempel året (2007).

Til toppen av siden Til toppen av siden

Koblinger til mer informasjon om PowerPoint-maler

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2010