Grunnleggende oppgaver for å opprette en PowerPoint 2013-presentasjon

PowerPoint-presentasjoner fungerer som lysbildefremvisninger. Du forteller et budskap eller en historie ved å dele den opp i lysbilder. Tenk på hvert lysbilde som et ubrukt lerret for bildene, ordene og figurene du skal bruke til å bygge historien din..

 Tips!    

Merk et tema

Når du åpner PowerPoint, vil du se noen innebygde temaer. Et tema er en lysbildeutforming som inneholder samsvarende farger (temafarger: Et sett med farger som brukes i en fil. Temafarger, temaskrifter og temaeffekter utgjør et tema.) og skrifter (temaskrifter: Et sett med hoved- og tilleggsskrifter som brukes i en fil. Temaskrifter, temafarger og temaeffekter utgjør et tema.), og spesielle effekter (temaeffekter: Et sett med visuelle attributter som brukes på elementer i en fil. Temaeffekter, temafarger og temaskrifter utgjør et tema.) som skygger, gjenspeilinger med mer.

 1. Velg et tema
 2. Klikk Opprett, eller velg en fargevariant og klikk deretter Opprett.

Startskjermen i PowerPoint 2013

Les mer: Bruke farge og utforming på lysbilder (tema)

Sette inn et nytt lysbilde

Klikk Nytt lysbilde i kategorien Hjem, og velg et lysbildeoppsett.

Sette inn et nytt lysbilde

Les mer: Legge til, omorganisere og slette lysbilder

Lagre presentasjonen

 1. Klikk Lagre i kategorien Fil.
 2. Velg eller bla deg frem til en mappe.
 3. Skriv inn et navn på presentasjonen i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

Lagre presentasjonen

 Tips!     Lagre arbeidet underveis. Trykk ofte påCtrl+S.

Les mer: Lagre presentasjonen

Legge til tekst

Klikk i en tekstplassholder og begynn å skrive.

Legge til tekst

Formatere teksten

 1. Merk teksten.
 2. Klikk Formater under Tegneverktøy.
 3. Gjør noe av følgende:
 • Endre fargen på teksten ved å klikke Tekstfyll, og deretter velge en farge.
 • Endre omrisset på teksten ved å klikke Tekstomriss, og deretter velge en farge.
 • Bruk en skygge, gjenspeiling, glød, skråkant, 3D-rotasjon eller transformering ved å klikke Teksteffekter, og deretter velge ønsket effekt.

Formatere tekst

Les mer:

Legge til figurer

 1. Klikk Bilde i kategorien Figurer.
 2. Velg ønsket figur, klikk hvor som helst på lysbildet, og dra deretter for å tegne figuren.

Sette inn figurer

 Tips!     Hvis du vil opprette et kvadrat eller en sirkel (eller begrense dimensjonene til andre figurer), trykker og holder du nede Skift mens du drar.

Les mer: Legge til figurer.

Legge til bilder

Gjør noe av følgende i kategorien Sett inn:

 • Hvis du vil sette inn et bilde som er lagret på den lokale stasjonen eller en intern server, klikker du Bilder på min PC, blar gjennom etter bildet, og klikker deretter Sett inn.

Legge til et bilde

 • Hvis du vil sette inn et bilde fra Bing eller utklippsgalleriet på Office.com, klikker du Bilder på Internett og bruker søkeboksen til å finne et bilde.

Du kan for eksempel skrive ‘Katter’ i søkeboksen for Utklipp på Office.com.

Sette inn et bilde fra utklipp


Her er et eksempel på kattebildene du vil se:

Eksempel på kattebilder på Utklipp-stedet

 • Velg et bilde, og klikk deretter Sett inn.

Les mer: Sette inn et bilde

Legge til foredragsnotater

Lysbilder blir bedre hvis du ikke presser inn for mye informasjon. Du kan legge inn nyttige fakta og notater i foredragsnotatene, og referere til dem mens du presenterer.

 1. Du åpner notatruten nederst i vinduet ved å klikke Notater.

Legge til foredragsnotater

 1. Klikk i Notater-ruten under lysbildet og begynn å skrive notatene dine.

Les mer: Legge til foredragsnotater i hvert lysbilde i en presentasjon

Skrive ut foredragsnotatene

 1. Klikk Skriv ut i kategorien Fil.
 2. Under Skriver velger du skriveren du vil skrive ut til.
 3. Under Innstillinger ved siden av Helsidelysbilder klikker du pil ned, og under Utskriftsoppsett klikker du Notatsider.
 4. Klikk Skriv ut.

Skriv ut foredragsnotatene

Les mer: Skrive ut lysbilder med eller uten foredragsnotater.

Holde presentasjonen

Gjør noe av følgende i kategorien Lysbildefremvisning:

 • Hvis du vil starte lysbildefremisningen med det første lysbildet, klikker du Fra begynnelsen i gruppen Start lysbildefremvisning.

Starte presentasjonen fra begynnelsen.

 Tips!     Hvis du vil vite hvordan du ser på notater mens du holder presentasjonen, uten at publikum kan se dem, kan du se Bruke presentasjonsvisning til å presentere lysbildefremvisningen.

Gå ut av lysbildefremvisningen

Du kan når som helst gå ut av lysbildefremvisningen ved å trykke Esc på tastaturet.

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013