Gjenopprette plassholdere i malen

Hvis du sletter en plassholder (plassholdere: Bokser med stiplede eller skraverte kantlinjer som er en del av de fleste lysbildeoppsett. Disse boksene inneholder tittel og brødtekst, eller objekter som diagrammer, tabeller og bilder.) i malen (mal: En lysbildevisning eller side der du definerer formatering for alle lysbilder eller sider i presentasjonen. Hver enkelt presentasjon har en mal for hver enkelt nøkkelkomponent: lysbilder, tittellysbilder, forelesningsnotater og utskrifter til publikum.) og du vil sette den inn på nytt, gjør du ett av følgende:

VisGjenopprette plassholdere i lysbildemalen

  1. Velg MalerVis-menyen og deretter Lysbildemal.
  2. Velg MaloppsettFormat-menyen.
  3. Velg typen plassholder du vil gjenopprette, under Plassholdere.

VisGjenopprette plassholdere i notatmalen

  1. Velg MalerVis-menyen og deretter Notatmal.
  2. Velg MaloppsettFormat-menyen.
  3. Velg typen plassholder du vil gjenopprette, under Plassholdere.

VisGjenopprette plassholdere i støttearkmalen

  1. Velg MalerVis-menyen og deretter Støttearkmal.
  2. Velg MaloppsettFormat-menyen.
  3. Velg typen plassholder du vil gjenopprette, under Plassholdere.

 Obs!   Hvis du vil gjenopprette en plassholder som er flyttet eller som du har endret størrelse på, merker du plassholderen og sletter den, og deretter gjenoppretter du den som beskrevet ovenfor.

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2003