Formatere tekst som enten hevet eller senket

Denne artikkelen beskriver hvordan du hever (hevet skrift: Beskriver tekst som er plassert litt høyere enn annen tekst på en linje, for eksempel et referansemerke for fotnote.) eller senker (senket skrift: Beskriver tekst som er plassert litt lavere enn annen tekst på en linje. Senket skrift brukes ofte i vitenskapelige formler.) tekst i PowerPoint 2013.

  1. Merk teksten du vil formatere som hevet eller senket skrift.
  2. Gå til Skrift-gruppen i kategorien Hjem, og klikk dialogboksvelgeren Ikonsymbol.
  3. Merk av for Hevet skrift eller Senket skrift under Effekter i kategorien Skrift i dialogboksen Skrift.

 Obs!    Hvis du har tekst med hevet skrift, kan du heve den merkede teksten uten å endre skriftstørrelsen ved å angi en høyere prosent i Forskyvning-boksen. Hvis du har tekst med senket skrift, kan du senke den merkede teksten uten å endre skriftstørrelsen ved å angi en lavere prosent i Forskyvning-boksen.

PowerPoint 2013 bruker automatisk hevet skrift på engelske ordenstall, som er tall som viser den relative plasseringen for noe i en rekkefølge (for eksempel 21st, 22nd, 23rd, 24th og så videre).

Gjør følgende for å endre denne innstillingen:

  1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Alternativer.
  2. I dialogboksen Alternativer for PowerPoint klikker du Korrektur, og deretter klikker du Alternativer for Autokorrektur.
  3. I dialogboksen Autokorrektur klikker du kategorien Fortløpende autoformatering. Gjør deretter ett av følgende:
    • Fjern merket for Engelske ordenstall (1st) med hevet skrift hvis du ikke vil at det skal brukes hevet skrift på engelske ordenstall i PowerPoint.
    • Merk av for Engelske ordenstall (1st) med hevet skrift hvis du vil at det skal brukes hevet skrift på engelske ordenstall i PowerPoint.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013