Formatere, plassere og endre størrelse på plassholdere

  1. Merk plassholderen (plassholdere: Bokser med stiplede eller skraverte kantlinjer som er en del av de fleste lysbildeoppsett. Disse boksene inneholder tittel og brødtekst, eller objekter som diagrammer, tabeller og bilder.) du vil endre, ved å gjøre ett av følgende:
    • Hvis du vil endre en plassholder i et lysbilde, klikker du plassholderen.
    • Hvis du vil endre en plassholder gjennom hele presentasjonen, velger du MalerVis-menyen, velger enten Lysbildemal, Notatmal eller Støttearkmal, og deretter klikker du plassholderen du vil endre.
  2. Gjør de ønskede endringene ved å utføre ett av følgende:

Obs!

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2003