Foreta en stilendring gjennom hele presentasjonen

Hvis du vil foreta en endring som påvirker flere lysbilder, endrer du lysbildemalen (lysbildemal: Hovedlysbildet som lagrer informasjon om tema og oppsett til en presentasjon, inkludert bakgrunnen, farger, skrifter, effekter, størrelse for plassholdere og plassering.). Følgende endringer er vanlige: Sette inn grafikk (for eksempel en logo), endre stil for skrift eller punkt samt endre formatering, størrelse og plassering av plassholder (plassholdere: Bokser med stiplede eller skraverte kantlinjer som er en del av de fleste lysbildeoppsett. Disse boksene inneholder tittel og brødtekst, eller objekter som diagrammer, tabeller og bilder.).

Hvis du vil endre lysbilder som bruker et oppsett (oppsett: Ordningen av elementer i et diagram, for eksempel titler og undertitler, lister, bilder, tabeller, diagrammer, autofigurer og filmer.) for Tittellysbilde, endrer du tittelmalen (tittelmal: Lysbildet som lagrer informasjon fra utformingsmalen når det gjelder stiler på tittellysbilder, inkludert størrelse og plassering for plassholdere, bakgrunnsutforming og fargeskjemaer.).

  1. Velg MalerVis-menyen og deretter Lysbildemal.
  2. Klikk lysbildemalen eller tittelmalen der du vil foreta en endring, i miniatyrbildene til venstre. Hvis tittelmalen du vil ha, ikke vises, setter du den inn.

VisHvordan?

  1. Velg lysbildemalen med tittelmalen du vil sette inn.
  2. Klikk Sett inn ny tittelmal knappesymbol  malerverktøylinjen.
  1. Foreta endringen du vil ha på lysbildemalen eller tittelmalen.
  2. Hvis du vil gå tilbake til normalvisning, velger du Lukk malvisning  verktøylinjen for visning for lysbildemal.

 Obs!   Hvis det er flere lysbildemaler i presentasjonen, må du foreta endringen i hver mal for å påvirke alle lysbildene.

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2003