Endre skrifter

Du kan endre skrifter (skrift: Grafisk utforming som brukes på alle tall, symboler og alfabetiske tegn. Også kalt satstype eller skriftsnitt. Arial og Courier New er eksempler på skrifter. Skrifter finnes vanligvis i forskjellige størrelser, for eksempel 10-punkts, og ulike stiler, for eksempel fet.) for ett lysbilde, eller du kan endre skrifter for hele presentasjonen.

Endre skrifter for ett lysbilde

  1. Gjør ett av følgende:
  2. Velg en skrift i Skrift-listen i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

Endre skrifter for hele presentasjonen

Hvis du bruker én lysbildemal og endrer en skrift i lysbildemalen, brukes den nye skriften i hele presentasjonen.

Hvis du bruker flere lysbildemaler (for eksempel når du bruker mer enn én utformingsmal (utformingsmal: En fil som inneholder stilene i en presentasjon, inkludert typen og størrelsen for punkttegn og skrifter, størrelse og plassering for plassholdere, bakgrunnsutforming og fyll, fargeskjemaer samt en lysbildemal og en valgfri tittelmal.) for presentasjonen), må du endre skriftstilen i hver lysbildemal.

  1. Klikk Lysbildemal i Malvisninger-gruppen i kategorien Visning.
  2. Klikk miniatyrbildet for lysbildemalen eller oppsettet som inneholder skriften du vil endre, i den venstre ruten som inneholder lysbildemaler og oppsett (oppsett: Ordningen av elementer i et diagram, for eksempel titler og undertitler, lister, bilder, tabeller, diagrammer, autofigurer og filmer.).
  3. Klikk tittelteksten eller brødtekstnivået du vil bruke en ny skriftstil for, på lysbildemalen eller oppsettet.
  4. Klikk Skrifter i Bakgrunn-gruppen i kategorien Lysbildemal, og velg deretter en skrift i listen.

Gjenta trinn 1 til 4 hvis du vil endre andre skrifter. Hvis du vil gå tilbake til lysbilderedigeringen, klikker du Lukk malvisning i Lukk-gruppen i kategorienLysbildemal.

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013