Endre farger og stil i en punktliste eller nummerert liste

Ønsker du å endre farger, stil eller størrelse på punktene eller numrene i en PowerPoint 2013-presentasjon? Eller endre nummeret du vil starte fra? Du har kommet til riktig sted.

  1. Hvis du vil endre ett punkt eller tall, plasserer du markøren på begynnelsen av linjen du vil endre. Hvis du vil endre flere punkt eller tall, merker du teksten i alle punktene eller tallene du vil endre.
  2. Klikk Hjem, klikk pilen på knappen Punktmerking eller Nummerering, og klikk deretter Punktmerking og nummerering.

Knapper for punkt og numre

  1. I dialogboksen Punktmerking og nummerering velger du stilendringene du vil ha, i kategorien Punktmerket eller Nummerert (alt etter hvilken type liste du arbeider med), for eksempel:
  • Punkt- eller nummerstil.
  • Farge.
  • Størrelse (hvis du vil endre størrelsen på et punkt eller tall slik at det får en bestemt størrelse i forhold til teksten, klikker du Størrelse og angir en prosentverdi).
  • Startnummer (angi nummeret du vil ha, i Start på-boksen i kategorien Nummerert).
  • Bilder (hvis du vil bruke et bilde som punkt, klikker du Bilde i kategorien Punktmerket, og deretter blar du for å finne et bilde).
  • Symboler (hvis du vil legge til et tegn fra symbollisten i kategoriene Punktmerket eller Nummerert, klikker du Tilpass i kategorien Punktmerket. Klikk et symbol, og klikk deretter OK. Du kan bruke symbolet i lysbildene fra stillistene.
  • SmartArt-grafikk (hvis du vil konvertere en eksisterende punktliste eller nummerert liste til SmartArt-grafikk, klikker du Hjem > Konverter til SmartArt).

 Obs!     Nummerering på flere nivåer støttes ikke i PowerPoint.

Hvis du vil vite mer om punktlister og nummererte lister, kan du se koblingene under Se også på denne siden og ellers lese følgende artikler:

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013