Endre autofigurer, organisasjonskart, WordArt, Graph-diagrammer og ligninger

Gjelder
Microsoft Office Access 2003
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office FrontPage® 2003
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Word 2003
Bokomslag Denne artikkelen er basert på Microsoft Office System Inside Out av Michael J. Young og Michael Halvorson.

Denne artikkelen oppsummerer metodene du kan bruke til å endre typer grafikkobjekter, for eksempel:

Bilder

Autofigurer

Organisasjonskart og andre typer diagrammer

WordArt-objekter

Graph-diagrammer

Ligninger (og tekstbokser)

Husk at de bestemte kommandoene og funksjonene som er tilgjengelige i arbeidet med et angitt grafikkobjekt, avhenger av Office-programmet du bruker, objekttypen og formateringsfunksjonene som i øyeblikket er tilordnet til objektet. Den beste måten å arbeide med en bestemt type grafikkobjekt på, er å utforske de fire generelle metodene som beskrives i inndelingene nedenfor, ved hjelp av musen, ved hjelp av tegneverktøylinjen, ved hjelp av dialogboksen Formater objekt, ved hjelp av hurtigmenyen, og dermed finne ut nøyaktig hvilke kommandoer som er tilgjengelige for objektet du arbeider med.

Hvis Formelredigering, Microsoft Graph, Clip Organizer eller Picture Manager ikke er tilgjengelig, kan det hende du må installere programmet.

VisHvordan?

Hvis du opprinnelig installerte Microsoft Office fra en filserver i nettverk eller fra en fellesmappe, må du installere Formelredigering, Microsoft Graph, Clip Organizer eller Microsoft Office Picture Manager fra dette stedet. Hvis du installerte Office-programmet fra en CD-ROM, må du installere programmet fra CD-ROMen.

 1. Avslutt alle programmer.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du kjører Microsoft Windows 2000, dobbeltklikker du ikonet Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel.
  • Hvis du kjører Microsoft Windows XP, klikker du Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.
 3. I boksen Installerte programmer klikker du Microsoft Office eller de enkelte Office-programmene, avhengig av om du installerte programmene som del av Office eller enkeltvis. Deretter klikker du Endre.
 4. I skjermbildet Alternativer for vedlikeholdsmodus klikker du Legg til eller fjern funksjoner, og deretter klikker du Neste.

Hvis skjermbildet Tilpasset installasjon vises, merker du av for Velg avansert tilpassing av programmer. Deretter klikker du Neste.

 1. I listen over funksjoner som kan installeres:

For Formelredigering, Microsoft Graph eller Microsoft Office Picture Manager klikker du visningsindikatoren (+) ved siden av Office-verktøy.

For Clip Organizer klikker du visningsindikatoren (+) ved siden av Delte funksjoner for Office.

 1. Klikk pilen ved siden av programmet du vil installere, og klikk deretter Kjør fra Min datamaskin.
 2. Klikk Oppdater.
 3. Start Office-programmet du brukte, på nytt.

Bruke musen til å endre størrelse på, endre fasong på, rotere eller flytte grafikkobjekter

 • Du kan endre dimensjonene for et grafikkobjekt ved å klikke det og dra i ett av de runde skaleringshåndtakene som vises rundt objektet, som vist.

Merket pilobjekt med skaleringshåndtak

 • Du kan beholde objektets opprinnelige proporsjoner under endring av størrelsen ved å holde nede SKIFT mens du drar i ett av skaleringshåndtakene i hjørnet.
 • Du kan endre størrelsen på objektet symmetrisk rundt sentrum (det vil si endre objektets størrelse uten å flytte sentrumsposisjonen) ved å holde nede CTRL mens du drar i et skaleringshåndtak.

 Obs!   Når du endrer størrelsen på et bilde ved hjelp av metodene ovenfor, skaleres bildet. Du kan lære om å beskjære et bilde i stedet for å skalere det i artikkelen Importere og endre bilder.

WordArt og autofigurer

For WordArt-objekter og noen autofigurer vises det et gult, rombeformet skaleringshåndtak. Når du drar i dette håndtaket, kan du endre deler av objektformen, for eksempel vinkelen på sidene i en trapes eller tykkelsen på skaftet eller lengden på hodet på en pil, som vist.

Pilobjekt med gult, rombeformet skaleringshåndtak

Effekten av å dra i et skaleringshåndtak varierer veldig for de ulike typene autofigurer og WordArt-objekter.

 • Du kan rotere et grafikkobjekt ved å dra i det grønne, runde rotasjonshåndtaket, som vist.

Pilobjekt med et grønt, rundt rotasjonshåndtak

 • Du kan flytte et grafikkobjekt til et annet sted i dokumentet ved å plassere musepekeren over objektet (men ikke over et håndtak hvis objektet er merket) og dra objektet til ønsket sted når pekeren viser det firehodede pilhåndtaket.

Pilobjekt som viser et firehodet pilhåndtak

Når et objekt er merket, kan du alternativt bruke tastaturet til å flytte objektet ved å trykke piltastene: OPP, NED, VENSTRE eller HØYRE. (Du kan ikke kopiere objektet ved hjelp av tastaturmetoden. Fordelen med tastaturmetoden er imidlertid at du nøyaktig kan kontrollere retningen på flyttingen og hvor mye objektet skal flyttes.)

 • Du kan kopiere i stedet for å flytte objektet ved å holde nede CTRL mens du drar.

 Obs!   Når du merker et grafikkobjekt i Word som er tilordnet tekstbrytingsstilen På linje med teksten, vises det noen ganger bare rektangulære skaleringshåndtak, og du kan ikke endre fasong på eller rotere objektet ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor. En løsning er å tilordne en annen tekstbrytingsstil, endre fasong på eller rotere objektet som ønsket, og deretter bytte tilbake til stilen På linje med teksten. Siden et objekt med tekstbrytingsstilen På linje med teksten er en viktig del av teksten og behandles som ett teksttegn, må du også flytte eller kopiere objektet til et annet sted i teksten ved hjelp av standardmetodene for flytting og kopiering av tekst.

Bruke tegneverktøylinjen til å endre grafikkobjektet

Tegneverktøylinjen i Word, Excel, PowerPoint og FrontPage har et stort, heterogent sett med kommandoer for oppretting og endring av grafikkobjekter. Du kan vise denne verktøylinjen ved å velge VerktøylinjerVis-menyen og klikke Tegne. Alternativt kan du klikke verktøylinjeknappen TegneKnappesymbol.

Som standard vises tegneverktøylinjen nederst til venstre i programvinduet.

Tegneverktøylinje

Tegneverktøylinjen inneholder tre grupper med knapper. Du kan merke og endre grafikkobjektet ved å bruke den første gruppen, som vist.

Første gruppe med knapper på tegneverktøylinjen

Når du arbeider med dokumentteksten, er den vanlige fremgangsmåten for å arbeide med et grafikkobjekt å merke objektet først og deretter utføre en handling på det. Du kan ofte merke et grafikkobjekt ved å klikke det når du befinner deg i vanlig tekstredigeringsmodus. Alternativt kan du klikke Merk objekter-knappen (på tegneverktøylinjen) for å bytte til valgmodus, og dermed kan du enkelt merke flere objekter samtidig. Med valgmodus kan du også merke et Word-objekt som finnes i laget under teksten.

 • Når du klikker Merk objekter-knappen for å bytte til valgmodus, endres pekeren til en skråstilt pil som peker oppover mot venstre. Når du er i valgmodus, klikker du objektet du vil merke. Du kan merke flere objekter slik at du kan utføre en handling på dem samtidig ved å dra en markeringsfirkant rundt dem, som vist.

Markeringsfirkant med to objekter

Markeringsfirkanten må fullstendig omslutte hvert objekt du vil inkludere i merkingen.

Alternativt kan du merke flere objekter samtidig ved å holde nede SKIFT mens du klikker hvert objekt. Med denne metoden kan du merke flere objekter i et område uten å merke alle objektene i området. (Du kan fjerne merkingen av ett av objektene ved å holde nede SKIFT og klikke objektet på nytt.) Du kan deaktivere valgmodus slik at du kan arbeide med tekst ved å klikke Merk objekter-knappen på nytt (denne knappen aktiverer/deaktiverer valgmodus) eller trykke ESC.

 • Du kan slette det merkede grafikkobjektet ved å trykke DELETE.
 • Du kan endre merkede grafikkobjekter ved å klikke Tegne-knappen og deretter klikke en kommando på menyen.

Tegne-meny

 Tips!   Tegne-menyen i Word har en undermeny kalt Tekstbryting. Fra denne menyen kan du endre tekstbrytingsstilen for det merkede objektet.

 • Hvis du har merket flere grafikkobjekter, kan du kombinere dem til én gruppe slik at du kan arbeide med dem som en enhet. Du gjør dette ved å velge kommandoen GruppeTegne-menyen. Senere kan du dele opp gruppen i delobjekter ved å merke gruppen og velge Del opp gruppe på den samme menyen. (Senere kan du velge Grupper på nytt for å gjenopprette samme gruppe uten først å måtte merke objektene som hørte til i gruppen.)
 • Du kan kontrollere overlappingsrekkefølgen for ulike tegneobjekter som krysser hverandre på siden, ved å merke et objekt, klikke Tegne-knappen på tegneverktøylinjen, velge Rekkefølge på menyen og klikke riktig kommando på undermenyen, som vist.

Undermenyen Rekkefølge

 • Du kan også bruke kommandoene på Tegne-menyen til å justere, flytte, rotere eller vende merkede objekter, som vist.

Tegne-meny

 Tips!   Hvis du har brukt en del tid på å sette inn, endre størrelse på og formatere en bestemt autofigur og til slutt finner ut at du heller vil arbeide med en annen type autofigur, trenger du ikke slette objektet og starte på nytt. Du kan i stedet konvertere objektet til autofigurobjektet du vil arbeide med. Du gjør dette ved å klikke Tegnetegneverktøylinjen, velge Bytt autofigur og klikke den nye typen autofigurobjekt du vil bruke.

Du kan eksperimentere fritt med alle funksjonene som er beskrevet ovenfor. Hvis du ikke liker resultatet av å bruke en bestemt funksjon eller effekt, bruker du Angre-kommandoen til å fjerne den. Hvis du liker resultatet av en bestemt kombinasjon av effekter du har brukt på en autofigur, kan du angi at effektene skal være standardeffektene som brukes på alle autofigurer du senere tegner. Du gjør dette ved å merke objektet som har effektkombinasjonen du vil bruke, og deretter klikker du Angi standarder for autofigurTegne-menyen.

 • Du kan raskt sette inn nye grafikkobjekter ved å bruke den andre gruppen knapper på tegneverktøylinjen, som vist.

Andre gruppe med knapper på tegneverktøylinjen

 • Du kan endre det valgte objektets fyllfarge eller mønster, linjefarge eller -stil eller skriftfarge, eller du kan legge til skygge eller tredimensjonale effekter i objektet ved å bruke knappene i den tredje gruppen på tegneverktøylinjen, som vist.

Tredje gruppe med knapper på tegneverktøylinjen

Endre valgte grafikkobjekter ved hjelp av tegneverktøylinjen

Når du skal gjøre dette Klikker du denne knappen
Velge en fyllfarge eller effekt Fyllfarge
Velge en linjefarge eller et linjemønster Linjefarge
Velge en farge for teksten i en tekstboks eller i en autofigur Skriftfarge
Velge en heldekkende linjestil Linjestil
Velge en prikkete eller stiplet linjestil Strekstil
Legge til (eller endre) en pil på en autofigurlinje Pilstil
Legge til en skyggeeffekt i tegneobjektet Skyggestil
Legge til en tredimensjonal effekt i tegneobjektet 3D-stil

Eksemplet nedenfor viser et autofigurrektangel slik det så ut første gang det ble satt inn, og deretter slik det ser ut etter at en fyllfarge og tredimensjonal effekt er lagt til.

Eksempel på autofigurrektangel

Bruk dialogboksen Formater objekt til å formatere grafikkobjekter

Dialogboksen Formater objekt inneholder det største settet med formateringsalternativer. Den faktiske tittelen på dialogboksen avhenger av grafikkobjektet som er valgt, for eksempel Formater bilde, Formater autofigur eller Formater skjematisk tegning. Du gjør følgende for å formatere et objekt ved hjelp av denne dialogboksen:

 1. Klikk objektet for å merke det. (Du merker et objekt som er bak teksten i Word, ved først å klikke Merk objekter-knappen på tegneverktøylinjen.)
 2. Format-menyen klikker du kommandoen Bilde, Autofigur, Organisasjonskart, Skjematisk tegning, WordArt eller Objekt. Kommandonavnet avhenger av objekttypen du valgte. (Kommandoen er Formater objekt hvis du valgte et objekt av typen Graph eller Ligning.) Dialogboksen Formater objekt åpnes.
 3. Velg formateringsalternativer i kategoriene i dialogboksen. De bestemte kategoriene og alternativene som er tilgjengelige, avhenger av typen grafikkobjekt du valgte, og programmet du bruker. Hvis du valgte et bilde i Word, vises dialogboksen Formater bilde, som vist.

Dialogboksen Formater bilde

Tabellen nedenfor viser hva du kan gjøre i de seks kategoriene i dialogboksen Formater objekt. Legg merke til at noen Office-programmer inkluderer flere kategorier i dialogboksen Formater objekt som ikke er nevnt i tabellen. Disse kategoriene brukes spesifikt for det aktuelle programmet. Excel inneholder for eksempel kategorien Beskyttelse for å låse objekter i et beskyttet regneark, og kategorien Egenskaper for å kontrollere plassering og utskrift av objektet.

Endre grafikkobjekter ved hjelp av dialogboksen Formater objekt

Når du skal gjøre dette Bruker du denne kategorien
 • Velge en farge for bakgrunnsfyll

eller

 • Angi fargen, stilen og tykkelsen for linjene som brukes til å tegne en autofigur, eller tegne en ramme rundt andre typer objekter

eller

 • Legge til piler på slutten av en autofigurlinje (eller endre eksisterende piler)
Farger og linjer
Endre størrelse på eller rotere objektet eller gjenopprette originalstørrelsen Størrelse
Velge objektets tekstbrytingsstil og vannrette justering (bare Word) Oppsett (bare Word)
Beskjære et bilde, konvertere bildefargene (til Gråtone, Svart-hvitt eller Bleke) eller angi lysstyrken og kontrasten for bildefargene Bilde
Endre margene mellom teksten og kantene av en tekstboks Tekstboks
Tilordne alternativ tekst som en webleser viser mens objektet lastes ned, hvis objektets fil mangler eller hvis grafikken er deaktivert i leseren Web

Endre et grafikkobjekt ved hjelp av hurtigmenyen

Du kan utføre flere av operasjonene som er beskrevet i denne artikkelen, ved å høyreklikke et tegneobjekt og klikke kommandoen som utfører det du vil, på hurtigmenyen som vises. Kommandoene på hurtigmenyen avhenger av programmet du bruker, typen tegneobjekt og funksjonene du brukte på objektet. Nedenfor vises hurtigmenyen for en autofigur i Word.

Hurtigmeny for autofigur i Word

 Tips!   Hvis du høyreklikker en lukket autofigur, for eksempel en ellipse eller en stjerne, vises det en kommando på hurtigmenyen som ikke er tilgjengelig andre steder: Legg til tekst. Denne kommandoen lar deg legge til tekst i Autofigur-objektet slik at det fungerer som en tekstboks, men med en interessant form, som vist. Utvidet autofigur med tekst

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2003