Bruke utklipp og Clip Organizer

Gjelder
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office FrontPage® 2003
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Word 2003
Bokomslag Denne artikkelen er basert på Microsoft Office System Inside Out av Michael J. Young and Michael Halvorson. Gå til Microsoft Learning hvis du vil kjøpe denne boken.

Denne artikkelen forklarer hvordan du setter inn bilder i et Microsoft Office-dokument ved hjelp av Office Clip Organizer. I Office viser termen bilde til et grafikkobjekt som er hentet utenfra Office-programmet.

Du kan bruke programmet Office Clip Organizer til å organisere, finne, forhåndsvise og sette inn innholdet i mediefiler (bilde, film eller lyd) som er lagret på datamaskinen, i dokumenter. Clip Organizer, som ble introdusert med Office XP, erstatter programmet Microsoft Clip Gallery som ble introdusert med Microsoft Office 2000.

Clip Organizer gir bare tilgang til de mediefilene som er importert i programmet. I Clip Organizer kalles disse importerte filene medieutklipp. Installasjonsprogrammet for Office importerer automatisk et sett med mediefiler som følger med Office. Hvis du vil, kan du importere flere mediefiler som er lagret på lokale stasjoner eller nettverksstasjoner. Legg merke til at noen av Clip Organizer-utklippene som følger med Office, setter inn autofigurer, ikke bilder.

For hver importerte mediefil lagrer Clip Organizer filens plassering og beskrivelse, i tillegg til en liste over nøkkelord (som gjør det enklere å finne riktig utklipp) og et miniatyrbilde av innholdet i filen (slik at du kan forhåndsvise utklippet). Selve filen ligger fortsatt der den opprinnelig var plassert.

Denne artikkelen beskriver hvordan du gjør følgende:

Setter inn utklipp

Kjører Clip Organizer i frittstående modus

Importerer utklipp i Clip Organizer

Viktig     Hvis Microsoft Clip Organizer ikke er tilgjengelig, må du kanskje installere det.

VisHvordan?

Hvis du opprinnelig installerte Microsoft Office fra en nettverksfilserver eller fra en delt mappe, må du installere Clip Organizer derfra. Hvis du installerte Office fra en CD-ROM, må du installere Clip Organizer fra CD-ROMen.

 1. Avslutt alle programmer.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du kjører Microsoft Windows 2000, dobbeltklikker du ikonet Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel.
  • Hvis du kjører Microsoft Windows XP, klikker du Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.
 3. I boksen Installerte programmer klikker du Microsoft Office eller de enkelte Office-programmene, avhengig av om du installerte programmene som del av Office eller enkeltvis, og klikker deretter Endre.
 4. På skjermbildet Alternativer for vedlikeholdsmodus klikker du Legg til eller fjern funksjoner, og klikker deretter Neste.
 5. Hvis skjermbildet Tilpasset installasjon blir vist, merker du av for Velg avansert tilpassing av programmer og klikker deretter Neste.
 6. På skjermbildet Avansert tilpassing klikker du visningsindikatoren (+) ved siden av Delte funksjoner fro Office i listen over funksjoner som skal installeres.
 7. Klikk pilen ved siden av Clip Organizer, og klikk deretter Kjør fra Min datamaskin.
 8. Klikk Oppdater.
 9. Start Office-programmet du brukte, på nytt.

Sette inn utklipp

 1. I Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint eller FrontPage er den raskeste måten å bruke Clip Organizer til å sette inn et grafikklipp i et dokument på, å plassere innsettingspunktet på det stedet i dokumentet der du vil vise bildet.
 2. Pek på BildetSett inn-menyen og klikk deretter Utklipp eller klikk knappen Sett inn utklippVerktøylinjeknappen Sett inn utklipptegneverktøylinjen (hvis den blir vist).

Oppgaveruten Utklipp blir vist i Office-programmet du bruker. I eksemplet nedenfor blir oppgaveruten Utklipp vist i Word.

Utklipp-oppgaveruten vist i Word

 1. Deretter søker du etter utklipp ved hjelp av nøkkelord i oppgaveruten Utklipp. Angi et nøkkelord i tekstboksen Søk etter i Utklipp-oppgaveruten.

For eksempel:

 • Angi blader for å søke etter alle bilder av blader.
 • Angi årstider for å søke etter alle bilder som viser årstider.
 1. I rullegardinlisten Søk i merker du samlingen eller samlingene du vil søke i, eller klikker Overalt for å søke i alle samlingene.

Clip Organizer lagrer utklippene i samlinger med ulike navn, for eksempel Akademisk, Fantasi og Natur. I likhet med filmapper er samlinger ordnet i en hierarkisk, trelignende struktur, med samlinger som er lagret i andre samlinger. Det vil si at en gitt samling kan inneholde en eller flere undersamlinger i tillegg til medieutklipp.

Merking av samlinger i listen Søk i fungerer på en finurlig måte. Hvis en samling har undersamlinger, og den blir utvidet slik at den viser alle undersamlingene, blir bare samlingen merket første gang du klikker samlingens avmerkingsboks. Andre gang du klikker avmerkingsboksen, blir samlingen pluss alle undersamlingene i den merket. Tredje gang du klikker, blir merkingen fjernet bare for samlingen, og den fjerde gangen du klikker, blir merkingen fjernet for samlingen pluss alle undersamlingene i den.

Hvis du vil bla gjennom alle utklipp i en bestemt samling, merker du den samlingen i rullegardinlisten Søk i og lar boksen Søk etter være tom.

 1. I rullegardinlisten Resultater skal være velger du de bestemte utklippstypene du ønsker å søke etter – Utklipp, Fotografier, Filmer eller Lyder – eller klikker Alle medietyper for å søke etter alle typer.

Du setter inn et bilde i dokumentet ved å velge Utklipp, Fotografier, eller begge typene. (Grafikk av typen Fotografier har vanligvis mange farger og er i formatet Joint Photographic Experts Group (JPEG).) Hvis du oppretter et dokument som skal vises elektronisk (i stedet for å skrives ut), eller du utformer en webside, ønsker du kanskje å sette inn filmer eller lydklipp i tillegg til bilder.

 1. Klikk på Søk-knappen for å begynne søket.

Når du klikker Søk-knappen, viser resultatområdet til Utklipp-oppgaveruten alle samsvarende utklipp. Eksemplet nedenfor viser resultatet av å søke etter "blader" i Utklipp-oppgaveruten.

Utklipp-oppgaveruten

Du kan gjøre Utklipp-oppgaveruten bredere, slik at du ser flere utklipp på en gang, ved å flytte pekeren over den ytre kanten av oppgaveruten til den endres til en tohodet pil, og deretter dra kanten på oppgaveruten.

 1. Den enkleste måten å sette inn et bestemt utklipp på, er å klikke på det, som vist her:

Utklipp med pilpeker

Du kan også sette inn et utklipp, eller behandle det på andre måter, ved å klikke nedpilen som blir vist når du flytter pekeren over utklippet og velger en kommando fra rullegardinmenyen:

Utklipp med rullegardinmeny

 Obs! 

 • Clip Organizer inneholder en samling som kalles Websamlinger, som blir vist både i Søk i-rullegardinlisten på Utklipp-oppgaveruten og i det frittstående programmet Clip Organizer, som er omtalt nedenfor. Denne samlingen er beregnet på medieklipp som ligger på weben. Office har en undersamling i Websamlinger som kalles Microsoft Office Online, som gjør at du får direkte tilgang til medieklippene på webområdet for Office Online (når en Internett-tilkobling er tilgjengelig). Når et utklipp befinner seg på weben, blir det vist et lite klodeikon i nedre venstre hjørne av utklippets miniatyrbilde, og kommandoen Kopier til samling på menyen over blir erstattet med kommandoen Gjør tilgjengelig i frakoblet modus, som du kan bruke til å laste ned utklippet og lagre en kopi permanent i en av de lokale samlingene.
 • Du kan vise og laste ned utklipp fra Microsofts område i webleseren i stedet for fra Utklipp-oppgaveruten, ved å klikke kommandoen Utklipp på Office Online nederst i Utklipp-oppgaveruten.

Men verken Websamlinger-utklippssamlingen eller kommandoen Utklipp på Office Online vil være tilgjengelig hvis det ikke er merket av for Vis innhold og koblinger fra Microsoft Office Online. Du får tilgang til dette alternativet ved å peke på Alternativer for tilbakemelding fra kundeHjelp-menyen, og deretter klikke Innhold på weben under Kategori i dialogboksen Tjenestealternativer.

 • Når du setter inn et utklipp, blir det vist som et bilde i dokumentet, som vist i dette eksemplet:

Utklipp satt inn i et Word-dokument

Kjøre Clip Organizer i frittstående modus

I stedet for å arbeide med Clip Organizer via en oppgaverute i et program, kan du kjøre det som et frittstående program. Når du kjører Clip Organizer i frittstående modus, kan du ikke lime inn et utklipp direkte i et dokument. Du kan enten kopiere utklippet til utklippstavlen og deretter sette det inn i dokumentet ved hjelp av Lim inn-kommandoen, eller du kan dra og slippe det. Med det frittstående programmet kan du imidlertid vise og arbeide med utklipp på andre måter enn det som er mulig i oppgaveruten. Du kan også legge til utklipp i et Microsoft Outlook-element eller et Microsoft Access-databaseobjekt (Utklipp-oppgaveruten blir ikke vist i disse programmene).

Når du starter Clip Organizer, ser du denne dialogboksen:

Dialogboksen Legg til utklipp i Clip Organizer

Hvis du klikker -knappen, vil Clip Organizer søke etter og importere mediefiler som for øyeblikket ligger på datamaskinen. (Disse blir importert i tillegg til tidligere importerte utklipp som følger med Office.) Clip Organizer kategoriserer de importerte utklippene (det vil si at hvert av dem blir lagt til i en bestemt samling som får navn i henhold til mappen der utklippet er lagret) og tilordner nøkkelord til hvert utklipp. Hvis du lar Clip Organizer utføre dette søket, finner du kanskje utklipp som du ikke visste at du hadde lagret på datamaskinen. Du kan starte Clip Organizer uten å importere flere utklipp ved å klikke Senere-knappen.

 1. Hvis Utklipp-oppgaveruten for øyeblikket blir vist i et Office-program, er den raskeste måten å kjøre Clip Organizer i frittstående modus på, å klikke Ordne utklipp-koblingen i oppgaveruten.

Du kan også kjøre det frittstående programmet ved å klikke Start-menyen i Windows, peke på Alle programmer (eller Programmer), og deretter peke på Microsoft Office. Pek på Microsoft Office-verktøy, og klikk deretter Microsoft Clip Organizer.

 1. Når du skal bruke Clip Organizer, velger du først en av de to hovedvisningene, Søk eller Samlingsliste, ved å klikke tilsvarende verktøylinjeknapp.
 2. Hvis du vil utføre et nøkkelordsøk etter et utklipp, klikker du Søk-knappen for å åpne søkevisningen.

Clip Organizer i søkevisning

 1. Deretter utfører du søket ved hjelp av Søk-oppgaveruten i Clip Organizer-vinduet, som fungerer akkurat som Utklipp-oppgaveruten som blir vist i andre Office-programmer, som forklart i forrige avsnitt. Søkeresultatene blir vist i hoveddelen av programvinduet.

Du kan endre måten Clip Organizer-programmet viser utklipp på, ved å velge kommandoene Miniatyrbilder, Liste eller DetaljerVis-menyen (utklippene i denne artikkelen viser miniatyrbildevisningen).

 1. Du arbeider med et bestemt utklipp som er funnet, ved å klikke nedpilen som blir vist når du flytter pekeren over utklippet i miniatyrbildevisning og velger en kommando fra rullegardinmenyen.

Rullegardinmeny for utklipp som er funnet

Legg merke til at denne rullegardinmenyen ligner på den som blir vist i Utklipp-oppgaveruten til andre Office-programmer.

 1. Klikk Kopier-kommandoen på rullegardinmenyen for å sette inn et utklipp i et dokument.
 2. Deretter bytter du til dokumentet, plasserer innsettingspunktet der du vil sette inn utklippet, og bruker programmets Lim inn-kommando for å sette det inn.

Du kan også utføre flere operasjoner på et utklipp (for eksempel kopiere det til en annen samling) ved å klikke utklippet for å merke det og deretter velge en kommando fra Rediger-menyen i Clip Organizer, som vist nedenfor.

Rediger-menyen

En alternativ måte å sette inn et Clip Organizer-utklipp på i et Office-dokument av en hvilken som helst type, er å dra utklippet og slippe det på det stedet i dokumentet der du vil vise det. Du kan bruke denne teknikken sammen med det frittstående Clip Organizer-programmet eller med Utklipp-oppgaveruten i et annet Office-program.

Hvis du vil bla gjennom de tilgjengelige utklippene eller organisere utklippene, klikker du Samlingsliste-knappen for å vise samlingslistevisningen. Du åpner en bestemt samling ved å utvide hierarkiet (hvis nødvendig) i Samlingsliste-oppgaveruten og deretter klikke på samlingen. Innholdet blir da vist i hoveddelen av vinduet.

Clip Organizer i samlingslistevisning

Eksemplet over viser programmet Clip Organizer i samlingslistevisning, der utklippene blir vist i arbeidssamlingen.

I samlingslistevisning kan du også administrere samlingene ved å høyreklikke en bestemt samling i Samlingsliste-oppgaveruten og deretter velge en kommando fra hurtigmenyen.

Hurtigmeny for logosamlingen

 Obs! 

 • Du kan legge til en ny samling eller et nytt medieklipp bare i Mine samlinger, og du kan endre en samling bare hvis det er en som du har lagt til.
 • Hvis du klikker Elektroniske utklipp-verktøylinjeknappen i Clip Organizer-programmet, har det samme virkning som å klikke Utklipp på Office Online i Utklipp-oppgaveruten, kjøre webleseren og åpne hjemmesiden Utklipp og media på Office Online-området.

Importere utklipp i Clip Organizer

Den raskeste måten å få Clip Organizer til å importere alle mediefiler som er lagret på datamaskinen på, er å kjøre den automatiske importfunksjonen i dialogboksen Legg til utklipp i Clip Organizer, som blir vist når du starter Clip Organizer. Når du har brukt den automatiske importfunksjonen, blir ikke dialogboksen lenger vist automatisk. Du kan imidlertid vise den og bruke den automatiske importfunksjonen når som helst i programmet Clip Organizer.

 • Pek på Legg til utklipp i Clip Organizer, og klikk deretter AutomatiskFil-menyen i Clip Organizer.

Du kan også importere et individuelt utklipp til Clip Organizer ved hjelp av en av følgende metoder. (Du kan importere utklippet til en hvilken som helst samling, bortsett fra en av samlingene i den forhåndsdefinerte gruppen Office-samlinger eller Websamlinger.)

 • Du importerer et utklipp fra en mediefil ved å peke på Legg til utklipp i Clip OrganizerFil-menyen og deretter klikke På egenhånd.
 • Du importerer et grafikkobjekt som blir vist i et dokument (for eksempel et Word-dokument), ved å dra objektet og slippe det i samlingen der du vil lagre det, i programmet Clip Organizer. Du kan slippe det enten på navnet til målsamlingen i samlingslistevisningen, eller hvis samlingen blir vist for øyeblikket, kan du slippe det på hoveddelen i vinduet (som viser innholdet i samlingen).
 • En annen måte å importere et grafikkobjekt som blir vist i et dokument på, er å kopiere grafikken til utklippstavlen, bytte til Clip Organizer, åpne samlingen der du vil lagre utklippet, og klikke Lim innRediger-menyen.

 Tips!   Clip Organizer tilordner automatisk nøkkelord til et utklipp du importerer. Disse nøkkelordene er imidlertid ikke basert på det faktiske innholdet i utklippet, men blir i stedet hentet fra ganske irrelevant informasjon, for eksempel mappen der mediefilen er lagret, og formatet på utklippet. Det er enklere å finne utklippet når du trenger det, hvis du legger til meningsfulle nøkkelord basert på det faktiske innholdet i utklippet. Dette gjør du ved å merke utklippet i hovedvinduet til programmet Clip Organizer. Deretter klikker du NøkkelordRediger-menyen, angir nøkkelordene og klikker Legg til. Du tilordner samme nøkkelord til et helt sett med utklipp ved å merke alle før du velger Nøkkelord-kommandoen. Du merker flere utklipp ved å trykke CTRL mens du klikker hvert enkelt. Tilstøtende utklipp kan merkes ved å klikke det første i området og deretter trykke Skift og klikke det siste.

 
 
Gjelder:
PowerPoint 2003