Bruke flere lysbildeutforminger (temaer) i én presentasjon

Hver presentasjon som du oppretter regelmessig, åpnes med én enkelt lysbildemal (lysbildemal: Hovedlysbildet som lagrer informasjon om tema og oppsett til en presentasjon, inkludert bakgrunnen, farger, skrifter, effekter, størrelse for plassholdere og plassering.). Når du vil ha flere enn én lysbildeutforming (tema: spesielle kombinasjoner av farger, skrifter og effekter) i én presentasjon, legger du bare til flere lysbildemaler og bruker deretter et tema i hver.

To lysbildemaler i én presentasjon

Oppsettene ovenfor representerer flere lysbildemaler der vi har brukt et tema i hver.

Gjør følgende hvis du vil bruke et tema i den første lysbildemalen og det første tilknyttede settet med oppsett:

 1. Klikk Lysbildemal i Malvisninger-gruppen i kategorien Visning.
 2. Klikk Sett inn lysbildemal.

Sette inn en ny lysbildemal

 1. Klikk Temaer i Rediger tema-gruppen i kategorien Lysbildemal.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke et innebygd tema, klikker du temaet du vil bruke under Office.
  • Klikk Bla gjennom etter temaer hvis du vil bruke et dokument med tema som er lagret på en annen plassering. Velg temaet du vil bruke, og klikk deretter Åpne.

 Obs!     På http://office.com finner du hundrevis av gratis temaer du kan velge mellom.

Gjør følgende hvis du vil bruke et tema i ekstra lysbildemaler og tilknyttede oppsett:

 1. Bla ned til det siste miniatyrbildet av oppsett i det første settet i Lysbildemal-visningen.
 2. Klikk like under det siste lysbildeoppsettet i det første settet for å velge den andre lysbildemalen i ruten.
 3. Klikk Temaer i Rediger tema-gruppen i kategorien Lysbildemal.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Klikk temaet du vil bruke under Office.
  • Hvis du vil bruke et nyopprettet tema eller et eksisterende tema som du har redigert og lagret, klikker du temaet du vil bruke, under Egendefinert.

    Obs!    Egendefinert er bare tilgjengelig i temagalleriet hvis du har opprettet ett eller flere egendefinerte temaer.

  • Klikk Bla gjennom etter temaer hvis du vil bruke et dokument med tema som er lagret på en annen plassering. Finn og merk deretter temaet du ønsker.
 
 
Gjelder:
PowerPoint 2013