Bruke autofigurer til å opprette tegninger

Gjelder
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office FrontPage® 2003
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Word 2003
Bokomslag Denne artikkelen er basert på Microsoft Office System Inside Out av Michael J. Young og Michael Halvorson.

Bruke autofigurer til å opprette tegninger

Som et alternativ til å importere grafikk, kan du opprette tegninger i Word, Excel, PowerPoint eller FrontPage ved hjelp av autofigurer. En autofigur er en forhåndsdefinert figur eller en frihåndsfigur, for eksempel en linje, en ellipse, en kube, et flytskjemasymbol eller et banner, som du raskt kan sette inn i et dokument og deretter tilpasse.

Slik setter du inn en autofigur:

  1. Sett inn-menyen peker du på Bilde og klikker deretter Autofigurer.
  2. På verktøylinjen for autofigurer klikker du knappen for figurtypen du vil sette inn.

Dette åpner en rullegardinmeny med autofigurer som hører til den kategorien, som vist her:

Autofigurverktøylinje

  1. Klikk knappen for den bestemte figuren du vil sette inn.

Legg merke til at når du holder musepekeren over en knapp, viser et skjermtips (Skjermtips: En kort beskrivelse som vises når brukeren holder musepekeren over et objekt, for eksempel en knapp eller en hyperkobling.) en beskrivelse av figuren, som vist her:

Skjermtips for en autofigur

  1. Du setter inn en autofigur med standard størrelse ved å klikke stedet i dokumentet der du vil vise figuren. (Du kan senere endre størrelse, form eller posisjon.)

Autofigur som er satt inn

  1. Du gir autofiguren en bestemt opprinnelig størrelse og form ved å trykke museknappen og dra for å opprette figuren.

Autofigur som størrelsen endres for

 Tips!   Ikke la deg villede av etiketten for Flere autofigurer-knappen. Den setter ikke inn bare autofigurer, men viser i stedet Utklipp-oppgaveruten, slik at du kan sette inn bilder eller andre medieklipp, i tillegg til autofigurer som ligger i Clip Organizer.

Word og lerretet og tegneverktøylinjen

Lerret

Når du klikker en knapp for å sette inn en autofigur i et Word-dokument, setter Word automatisk inn et grafikkobjekt som kalles et lerret. Et lerret er et rektangulært område som inneholder én eller flere autofigurer. Lerretet som blir satt inn automatisk, inneholder til å begynne med meldingen "Opprett tegningen her". Du kan imidlertid sette inn autofiguren hvor som helst i dokumentet – du trenger ikke å sette den på lerretet. (Word fjerner lerretet hvis du plasserer autofiguren utenfor lerretet.) Du kan også fjerne lerretet ved å trykke ESC-tasten når du har valgt et tegneverktøy, men før du begynner å tegne.

Et lerret er først og fremst nyttig når du skal opprette en tegning som består av to eller flere separate autofigurer. Lerretet bevarer de relative plasseringene til disse autofigurene og hindrer at de blir atskilt av sideskift eller tekst. Lerretet gjør det også enkelt å flytte hele settet med autofigurer i tegningen som en enhet.

Du setter inn et tomt lerret i et Word-dokument ved å peke på BildeSett inn-menyen og deretter klikke Ny tegning.

Tegneverktøylinje

Du synes kanskje det er enklere å bruke tegneverktøylinjen for å sette inn en autofigur, i stedet for å bruke verktøylinjen for autofigur . (Når du viser verktøylinjen for autofigur , blir tegneverktøylinjen også vist.) Hvis tegneverktøylinjen ikke er synlig, får du den frem ved å peke på VerktøylinjerVis-menyen og deretter klikke på Bilde. Med tegneverktøylinjen kan du sette inn en hvilken som helst type autofigur – du kan sette inn noen av de vanligste ved hjelp av et enkelt knappeklikk. Du ser navnet på en verktøylinjeknapp i et skjermtips ved å holde musepekeren over knappen.

Tegneverktøylinje

 Obs!   Når du setter inn en eller flere autofigurer eller ett eller flere diagrammer eller organisasjonskart i et Word-dokument, kan de noen ganger se ut til å "forsvinne" fra dokumentet. De er i virkeligheten bare skjult. Dette kan skje i disse tilfellene:

  • Du viser dokumentet i normalvisning eller disposisjonsvisning. Du må være i weboppsettvisning , utskriftoppsettvisning , forhåndsvisning eller leseoppsettvisning for å sette inn eller vise autofigurer, diagrammer eller organisasjonskart. Hvis du ikke er i en av disse visningene når du setter inn et av disse objektene, bytter Word automatisk til utskriftoppsettvisning . Men hvis du senere bytter til normalvisning eller disposisjonsvisning, forsvinner objektene.
  • Alternativet for tegningsvisning er deaktivert. Word viser ikke disse grafikkobjektene, selv i weboppsett- eller utskriftoppsettvisning, hvis dette alternativet er deaktivert. ( Forhåndsvisning og leseoppsettvisning viser alltid grafiske objekter.) Du aktiverer dette alternativet ved å klikke AlternativerVerktøy-menyen. Klikk Vis-kategorien og merk av for Tegninger under Alternativer for utskrifts- og weboppsettvisning.
 
 
Gjelder:
PowerPoint 2003