Hvor lagrer Microsoft Outlook 2010 mine opplysninger og konfigurasjoner?

Nedenfor følger en liste over plasseringer der informasjon lagres i Microsoft Outlook 2010.

Det kan hende konfigurasjonen ikke inkluderer alle følgende filer fordi enkelte av dem opprettes bare når du tilpasser Outlook-funksjoner.

VisJeg finner ikke mappene som er nevnt i denne artikkelen

Noen av mappene kan være skjulte mapper. Gjør følgende for å vise skjulte mapper i Windows:

  1. Klikk Start-knappen og velg deretter Kontrollpanel.
  2. Åpne Mappealternativer.

Når du skal finne Mappealternativer, skriver du inn Mappealternativer i søkeboksen øverst i vinduet. Skriv inn Mappealternativer i Adresse-boksen i Kontrollpanel i Windows XP.

  1. I kategorien Vis, under innstillingene Avansert, under Filer og mapper, under Skjulte filer og mapper, velg Vis skjulte filer og mapper.

Datafiler for Outlook (PST)

Datafiler for Outlook (PST) (datafil for Outlook (PST): Datafil som lagrer meldinger og andre elementer på datamaskinen. Du kan angi at en PST-fil er standard leveringsplassering for e-postmeldinger. Du kan bruke en PST-fil til å ordne og sikkerhetskopiere elementer.) inneholder e-postmeldingene, kalendrene, kontaktene, oppgavene og notatene dine. Du må bruke Outlook for å arbeide med elementene i en PST-fil.

Når du arkiverer informasjon i Outlook, lagres elementene i en PST-fil.

 Obs!   Microsoft Exchange Server-kontoer lagrer informasjonen på e-postserveren. Hvis du vil bruke bufret Exchange-modus (Bufret Exchange-modus: En kopi av postboksen på Exchange-serveren lagres på datamaskinen i en frakoblet datafil for Outlook (OST-fil). Denne kopien gir rask tilgang til data, også når du arbeider frakoblet, og synkroniseres med e-postserveren.) eller arbeide frakoblet, lagres kopier av elementene i en frakoblet Outlook-datafil (OST) (frakoblet datafil for Outlook (OST): Filen på harddisken som inneholder en kopi av e-postmeldinger og Outlook-elementer. Filen synkroniseres med informasjonen som er lagret på en e-post- eller Exchange-server, og har filtypen OST.). Se avsnittet om Outlook-datafiler (OST) hvis du vil ha mer informasjon. Enkelte organisasjoner lar deg også eksportere eller arkivere elementene i en PST-fil.

Den raskeste måten å åpne mappen der Outlook-datafilen (PST og OST) er lagret, er å gjøre følgende:

  1. Klikk kategorien Fil i Outlook 2010.
  2. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger.
  3. Klikk en oppføring i kategorien Data, og klikk deretter Åpne filplassering.

Outlook-datafiler (PST-filer) som opprettes i Outlook 2010, lagres på datamaskinen i mappen Dokumenter\Outlook-filer. Hvis du bruker Windows XP, opprettes disse filene i mappen Mine dokumenter\Outlook-filer.

Hvis du oppgraderte til Outlook 2010 på en datamaskin der det allerede var opprettet datafiler i tidligere versjoner av Outlook, lagres disse filene på en annen plassering i en skjult mappe.

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

 Tips!    Hvis du vil ha informasjon om skjulte mapper i Windows, kan du se Windows Hjelp og støtte.

Datafil for Outlook (PST)

OST-filen synkroniseres med elementene på serveren som kjører Exchange. Du kan gjenopprette denne OST-filen på den nye datamaskinen uten at du må sikkerhetskopiere OST-filen, fordi dataene forblir på Exchange-serveren.

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Personlig adressebok (PAB)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

 Obs!   Personlige adressebøker (PAB) støttes ikke i Outlook 2010. Når du oppgraderer til Outlook 2010, blir du bedt om å importere eventuelle PAB-filer i Kontakter. Hvis du velger ikke å importere PAB-filen når du kjører Outlook 2010 for første gang, kan du importere den senere ved å bruke Import-kommandoen i Microsoft Office Backstage-visning.

Frakoblet adressebok (OAB)

Den frakoblede adresseboken (OAB) brukes av Microsoft Exchange Server-kontoer. Den inneholder informasjon som navn, e-postadresse, titler og kontorer fra den globale adresselisten (GAL) (Global adresseliste: Adresseboken som inneholder alle e-postadresser til brukere, grupper og distribusjonslister i organisasjonen. Administratoren oppretter og vedlikeholder denne adresseboken. Den kan også inneholder e-postadresser til fellesmapper.) på serveren som kjører Exchange.

Du trenger ikke å sikkerhetskopiere eller gjenopprette denne filen. Denne filen opprettes og oppdateres automatisk.

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Navigasjonsruteinnstillinger (XML)

Denne filen inneholder informasjon om innholdet i navigasjonsruten (navigasjonsrute: En kolonne som gir tilgang til mapper, som brukes til å ordne informasjonen. Klikk en mappe for å vise innholdet. Den inneholder også Favorittmapper og knapper for å veksle mellom E-post, Kalender, Oppgaver og andre visninger.).

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Outlook\profilnavn.xml

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook\profilnavn.xml

Registrerte Microsoft Exchange-utvidelser (DAT)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

Listen for autofullføring av Outlook-kontakter

Listen for autofullføring er en funksjon som viser forslag til navn og e-postadresser når du begynner å skrive dem inn. Disse forslagene er mulige treff fra en liste over navn og e-postadresser fra e-postmeldingene du har sendt.

I Outlook 2010 finnes ikke filtypen for listen for autofullføring (NK2) lenger. Oppføringene i listen for autofullføring lagres nå i Microsoft Exchange Server-postboksen eller i datafilen for Outlook (PST-fil) for kontoen.

Exchange Server-kontoer

Hvis du bruker en Exchange Server-konto, lagres listen for autofullføring i postboksen på serveren som kjører Exchange. Dette gjør at listen for autofullføring kan brukes fra enhver datamaskin der du bruker Outlook med Exchange-kontoen.

VisHvordan vet jeg om jeg har en Microsoft Exchange Server-konto?

Klikk kategorien Fil. Klikk Kontoinnstillinger og deretter Kontoinnstillinger. Listen over kontoer i kategorien E-post viser hva slags type hver av kontoene er.

Eksempel på en Exchange-konto i dialogboksen Kontoinnstillinger


POP3-kontoer

Listen for autofullføring lagres i en Outlook-datafil (PST). Se delen Datafiler for Outlook (PST) for informasjon om hvor disse lagres.

IMAP- og Windows Live Hotmail-kontoer

Listen for autofullføring lagres i en Outlook-datafil (PST). Outlook-datafilene (PST) for disse kontotypene er forskjellige fra andre Outlook-datafiler (PST) i Outlook. Disse filene brukes som kopier av informasjon på e-postserverkontoen, og det er ikke meningen at de skal flyttes eller gjenopprettes. En ny Outlook-datafil (PST) opprettes når du konfigurerer en IMAP- eller Windows Live Hotmail-konto i en annen Outlook-profil eller på en annen datamaskin. Listen for autofullføring er derfor unik på datamaskinen og profilen der kontoen er konfigurert, og oppføringene vises ikke i andre profiler eller på andre datamaskiner du bruker.

Regler (RWZ)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook

 Obs!   Hvis du oppgraderte til Outlook 2010 fra en versjon av Outlook som er tidligere enn Microsoft Outlook 2002, kan det hende du har en RWZ-fil på harddiskstasjonen på datamaskinen. RWZ-filen er ikke lenger nødvendig, og informasjon om regler lagres nå på serveren som kjører Microsoft Exchange, og i Outlook-datafilen (PST) for POP3 (POP3: En vanlig protokoll som brukes til å hente e-postmeldinger fra en e-postserver for Internett.)- og IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): I motsetning til e-postprotokoller for Internett, for eksempel POP3 som bare har én Innboks-mappe på serveren, tillater IMAP oppretting av flere mapper på en server for å lagre og ordne meldinger som er tilgjengelig fra flere datamaskiner.)-kontoer. Du kan slette filen.

Hvis du bruker funksjonen for import og eksport av regler, er standardplasseringen for RWZ-filer Dokumenter-mappen.

Utskriftsstiler (Outlprnt uten filtype)

Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook

Signaturer (RTF, TXT, HTM)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Signaturer

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Signaturer

Meldingsbakgrunner (HTM)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Programfiler\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 og 64-biters Windows Vista med 32-biters Outlook 2010     stasjon:\Programfiler (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     stasjon:\Programfiler\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Egendefinerte skjemaer

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\brukerLokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Skjemaer

Ordliste (DIC)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\UProof

Maler (OFT)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Maler

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Maler

Innstillinger for sending/mottak (SRS)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Programdata\Microsoft\Outlook

Meldinger (MSG, HTM, RTF)

Windows 7 og Windows Vista     stasjon:\Brukere\bruker\Dokumenter

Windows XP     stasjon:\Documents and Settings\bruker\Mine dokumenter

 
 
Gjelder:
Outlook 2010