Vise kommende oppgaver hele tiden

Når du peker på Oppgaver i navigasjonsfeltet (Navigasjonsfelt: Kommando nederst i Outlook-vinduet som gjør det mulig å navigere raskt til e-post, kalender, personer og oppgaver.), vises kommende oppgaver og flaggede gjøremålselementer i oppgaveoversikten. Hvis du vil vise begge, fester du oppgaveoversikten i Outlook-vinduet.

  • Klikk Knapp for å feste oversikten.

Oppgaveoversikt i navigasjonsfeltet

Hvis du vil lukke oversikten, klikker du Fjern oversikten-knappen øverst i den festede oppgaveoversikten.

Festet oppgaveoversikt

Når en oversikt festes eller løsnes, påvirkes bare denne visningen. Hvis du for eksempel er i E-post og fester oppgaveoversikten, vises den ikke når du bytter til Kalender. Du kan feste eller løsne oppgaveoversikten i hver visning ved å klikke Fest oversikten-knappen eller Fjern oversikten-knappen.

 
 
Gjelder:
Outlook 2013