Tilkoblingsvirkemåter

Tilkoblingstilstanden bestemmer om Microsoft Outlook kan kobles til e-postserveren. Du kan angi at en bestemt tilstand skal brukes hver gang du starter Outlook: Tilkoblet eller frakoblet. I tillegg kan du konfigurere Outlook til å automatisk velge tilkoblingstilstanden eller til å spørre deg om du vil jobbe tilkoblet eller frakoblet hver gang du starter. Når du bruker bufret Exchange-modus med Microsoft Exchange Server 2003, kan du kontrollere hvor mye og hvilken type data som sendes.

VisTilkoblingstilstand

Tilkoblingstilstanden bestemmer om Outlook er tilkoblet eller frakoblet. Når Outlook er frakoblet, kan du bare jobbe med elementer som er lagret på datamaskinen. Hvordan mapper synkroniseres når du er frakoblet, bestemmes av gruppen for sending/mottak. Du kan enten angi at Outlook skal oppdage tilkoblingstilstanden automatisk eller spørre deg, slik at du kan velge manuelt hver gang du skal starte Outlook.

Tilkoblingstilstanden vises på statuslinjen (statuslinje: Et vannrett felt nederst på skjermen som viser informasjon om de gjeldende forholdene i programmet, for eksempel statusen til elementer i vinduet, fremdriften for gjeldende oppgave eller informasjon om det merkede elementet.).

VisMicrosoft Exchange

Tilkoblingstilstand Beskrivelse
Tilkoblet Du jobber med e-postboksen på Exchange-serveren. Hele elementer, inkludert vedlegg, er tilgjengelige for deg.
Forsøker å koble til En eller flere tilkoblinger til en server er ikke aktivert. Outlook prøver kontinuerlig å gjenopprette forbindelsen. Du kan forsette å jobbe med informasjonen, og når Outlook kan koble til Exchange-serveren, synkroniseres endringene automatisk.
Frakoblet En eller flere tilkoblinger til en server er ikke aktivert. Outlook kunne ikke gjenopprette forbindelsen til Exchange-serveren på minst fem minutter. Outlook prøver å koble til igjen hvert 15 minutt. Hvis du vil overstyre forsinkelsen og prøve umiddelbart, klikker du Koble til Exchange-kontoFil-menyen.
Frakoblet modus Du har valgt å jobbe i frakoblet modus. Det gjøres ingen forsøk på å koble til Exchange-serveren hvis ikke du tar initiativ til det. Synkronisering av mapper og oppdateringer av adresseboken (Adressebok: Samlingen av adressebøker du kan bruke til å lagre navn, e-postadresser, telefaksnumre og distribusjonslister. Adresseboken kan inneholde en global adresseliste, en Outlook-adressebok og en personlig adressebok.) mens du er frakoblet, kontrolleres av innstillingene for gruppen for sending/mottak eller Ekstern e-post. Hvis Outlook automatisk bytter til frakoblet tilstand, endres tilstanden til tilkoblet så snart en tilkobling er tilgjengelig. Hvis du har valgt frakoblet tilstand manuelt, må du avslutte og starte Outlook på nytt for å endre tilkoblingstilstanden.

 Obs!   Hvis du leverer e-postmeldinger til en fil med personlige mapper (PST) (Personlig mappe (PST): Datafil som lagrer meldingene dine og andre elementer på datamaskinen. Du kan tilordne en PST-fil som standard leveringssted for e-postmeldinger. Du kan bruke en PST-fil til å organisere og ta sikkerhetskopi av elementer for sikkerhets skyld.), gjelder tilkoblingstilstandene ikke og vises ikke på statuslinjen.

VisMicrosoft Exchange med bufret Exchange-modus

Denne funksjonen krever at du bruker en konto fra Microsoft Exchange i bufret Exchange-modus. De fleste private kontoer bruker ikke Exchange.

Tilkoblingstilstand Beskrivelse
Tilkoblet Du jobber med en kopi av Exchange-e-postboksen som er lagret på datamaskinen, og kopien synkroniseres jevnlig med Exchange-serveren. Hele elementet, inkludert vedleggene, lastes ned. E-postmeldingshoder og hele elementer, inkludert vedlegg, er tilgjengelige for deg.
Tilkoblet (Meldingshoder) Du jobber med en kopi av Exchange-postboksen som er lagret på datamaskinen, og kopien synkroniseres jevnlig med Exchange-serveren. Bare meldingshoder lastes ned. Brødteksten og eventuelle tilknyttede vedlegg lastes ned bare når du ber om det, eller når det er nødvendig for synkronisering med PDAer, autoarkivering og for noen regler på klientsiden. Velg et element, og når det vises i leseruten eller blir åpnet, hentes hele elementet umiddelbart fra serveren.
Forsøker å koble til En eller flere tilkoblinger til en server er ikke aktivert. Outlook prøver kontinuerlig å gjenopprette forbindelsen. Du kan forsette å jobbe med informasjonen, og så snart Outlook kan koble til Exchange-serveren, synkroniseres endringene automatisk.
Frakoblet En eller flere tilkoblinger til en server er ikke aktivert. Outlook kunne ikke gjenopprette tilkobling til Exchange-serveren på minst fem minutter. Outlook prøver å koble til igjen hvert 15 minutt. Hvis du vil overstyre forsinkelsen og prøve umiddelbart, klikker du Koble til Exchange-kontoFil-menyen.
Frakoblet modus Du har valgt å jobbe i frakoblet modus. Det gjøres ingen forsøk på å koble til Exchange-serveren hvis ikke du tar initiativ til det. Synkronisering av mapper og oppdateringer av adresseboken (Adressebok: Samlingen av adressebøker du kan bruke til å lagre navn, e-postadresser, telefaksnumre og distribusjonslister. Adresseboken kan inneholde en global adresseliste, en Outlook-adressebok og en personlig adressebok.) mens du er frakoblet, kontrolleres av innstillingene for grupper for sending/mottak. Hvis du vil begynne å jobbe frakoblet, klikker du Arbeid frakobletFil-menyen.

VisInnstillinger for bufret Exchange-modus

Denne funksjonen krever at du bruker en konto fra Microsoft Exchange i bufret Exchange-modus. De fleste private kontoer bruker ikke Exchange.

Når du bruker en e-postkonto på Exchange-serveren med alternativet Bruk bufret Exchange-modus merket av, gir Outlook bedre effekt ved å bruke en kopi av postboksen som er lagret på datamaskinen. I tillegg til den lokale kopien av postboksen, optimaliseres typen og datamengden som sendes med serveren. Hvis Last bare ned meldingshoder over langsomme forbindelser er valgt, endres typen og datamengden som sendes, automatisk i Outlook.

Du kan for eksempel bruke en bærbar datamaskin på kontoret og koble til via en nettverkskabel til det lokale firmanettverket (LAN). Du har tilgang til meldingshoder og hele elementer, inkludert vedlegg. Du har rask tilgang til datamaskinen som kjører Exchange-serveren. Hvis du kobler den bærbare datamaskinen fra LAN-forbindelsen, bytter Outlook til statusen Forsøker å koble til. Du kan fortsette å jobbe uforstyrret med dataene. Hvis tilkoblingen forblir utilgjengelig, bytter Outlook til Frakoblet og kontrollerer regelmessig om serveren er tilgjengelig. Hvis du har trådløs tilgang, kan Outlook gjenopprette en tilkobling til serveren og bytte tilbake til statusen Tilkoblet. Du trenger ikke endre innstillinger eller starte Outlook på nytt.

Senere jobber du eksternt og bruker et modem for ekstern tilkobling til Exchange-serveren. Outlook definerer forbindelsen som treg og optimaliserer automatisk for den forbindelsen ved å bare laste ned meldingshoder, og oppdaterer ikke den frakoblede adresseboken. Andre former for optimalisering gjøres for å redusere datamengden som sendes.

Ved å tilby forskjellige optimaliseringsnivåer, kan Outlook tilpasse seg endrede tilkoblingsmiljøer, for eksempel når du kobler fra et lokalt firmanettverk (LAN), går over i frakoblet modus og så gjenoppretter forbindelsen til serveren via en tregere ekstern tilkobling. Når tilkoblingstypen for Exchange-serveren endres, for eksempel til LAN, trådløs, GPRS eller frakoblet, er overgangene myke, og det kreves aldri at du skal endre innstillingene eller starte Outlook på nytt.

 Obs!   Funksjonen Last ned bare meldingshoder er tilgjengelig når du kobler til Exchange Server 2003.

Innstillinger for bufret Exchange-modus Beskrivelse
Last ned meldingshoder og deretter hele elementet Du jobber med en kopi av Exchange-postboksen som er lagret på datamaskinen, og kopien synkroniseres jevnlig med Exchange-serveren. Outlook laster først ned alle meldingshodene, og deretter hele elementet, inkludert vedlegg. Bruk denne innstillingen for å raskt se alle elementmeldingshodene. Du kan klikke et meldingshode, og hele elementet lastes ned umiddelbart.
Last ned hele elementer Du jobber med en kopi av Exchange-postboksen som er lagret på datamaskinen, og kopien synkroniseres jevnlig med Exchange-serveren. Outlook laster ned meldingshodet, brødteksten og vedleggene for e-postelementer samtidig. Bruk denne innstillingen når du har en direkte nettverkstilkobling til datamaskinen eller når du bruker en kontinuerlig ekstern tilkobling.
Last ned meldingshoder Du jobber med en kopi av Exchange-postboksen som er lagret på datamaskinen, og kopien synkroniseres jevnlig med Exchange-serveren. Outlook laster bare ned meldingshoder. Hele elementer, inkludert vedlegg, er tilgjengelige ved forespørsel når du forhåndsviser eller åpner elementet. Bruk denne innstillingen når du vil at datamengden som overføres mellom Outlook og datamaskinen som kjører Microsoft Exchange Server, skal være så liten som mulig.
Last bare ned meldingshoder over langsomme forbindelser Du jobber med en kopi av Exchange-postboksen som er lagret på datamaskinen, og kopien synkroniseres jevnlig med Exchange-serveren. Hvis Outlook oppdager en treg tilkobling til Exchange-serveren, bytter Outlook automatisk til å bare laste ned meldingshoder. I tillegg lastes den frakoblede adresseboken ikke ned. Brødteksten og eventuelle tilknyttede vedlegg lastes ned bare når du ber om det, eller når det er nødvendig for synkronisering med PDAer, autoarkivering og for noen regler på klientsiden. Bruk denne innstillingen når du bruker eksterne tilkoblinger eller trådløse tilkoblinger med GPRS for å minimalisere nettverkstrafikk når tilkoblingen er treg eller dyr.

 Obs!   Du må bruke en e-postkonto på Microsoft Exchange Server 2003 for å bruke alternativene Last ned meldingshoder og deretter hele elementer, Last ned meldingshoder eller Last bare ned meldingshoder over langsomme forbindelser.

 
 
Gjelder:
Outlook 2003