Side 5 av 6FORRIGENESTE

Bruke e-postsignaturer i Outlook 2010

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.


Når du skal opprette en e-postsignatur, må du først:

Skanne den håndskrevne signaturen.

Åpne dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner.

Opprette en ny e-postmelding.

Bestemme deg for hvordan du vil formatere teksten i signaturen.

Når du oppretter den første e-postsignaturen, brukes denne signaturen automatisk i alle nye meldinger.

Riktig.

Feil.

Stilig formatering, for eksempel større eller mer fargerik skrift, vises ikke for personer som mottar e-post i dette formatet:

Ren tekst.

Rik tekst.

HTML.

Ved å bruke dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner kan du skalere et bilde.

Riktig.

Feil.

Når du vil bytte fra én signatur til en annen i melding, må du gjøre følgende:

Slette standardsignaturen og deretter kopiere og lime inn den nye fra en annen melding.

Bytte signaturen fra dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner.

Bruke Signaturer-knappen på båndet og velge en annen signatur fra listen.

Side 5 av 6FORRIGENESTE