Bytte til en annen profil

Hvis du har flere Microsoft Outlook 2013-profiler, kan du ikke bytte fra én til en annen mens Outlook kjører. Du kan imidlertid konfigurere Outlook slik at du blir bedt om å velge en profil hver gang du starter programmet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger en profil når Outlook starter, kan du se Aktivere eller deaktivere spørsmål om profil.

 
 
Gjelder:
Outlook 2013