Svare på eller videresende en e-postmelding

Når du mottar en melding, kan du sende et svar til bare avsenderen. Hvis det er flere mottakere, kan du ta dem med også. Du kan også videresende meldingen til flere personer.

  1. Klikk Svar (Leserute: Et vindu i Outlook der du kan forhåndsvise et element uten å åpne det. Klikk elementet for å vise det i leseruten.), Svar til alle eller Videresend i leseruten.

Kommandoene Svar, Svar til alle og Videresend i leseruten

Hvis leseruten er deaktivert eller du har åpnet meldingen i et eget vindu, klikker du Svar, Svar til alle eller Videresend på fanen Hjem eller Melding.

Svar-gruppen på båndet

  1. Skriv meldingen.

 Obs!     Hvis du vil åpne svaret i et nytt vindu (slik at du for eksempel kan endre skriften), klikker du Koble fra.

Koble fra-knappen for svar i leseruten

  1. Du kan legge til eller fjerne mottakere i boksene Til, Kopi og Blindkopi (Til-, Kopi- og Blindkopi-boksene: En melding sendes til mottakerne i boksen Til. Mottakere i boksene Kopi og Blindkopi får også disse meldingen, men navnene på mottakerne i boksen Blindkopi er ikke synlige for andre mottakere.).
  • Legge til en mottaker    Klikk Til, Kopi eller Blindkopi, og velg deretter en mottaker. Du kan også skrive inn mottakerens navn eller e-postadresse i boksen.
  • Fjerne en mottaker    Klikk navnet, og trykk deretter DEL.
  1. Klikk Send.
     

 Tips!     Hvis du vil at alle svar automatisk skal åpnes i et nytt vindu, klikker du Alternativer > E-postFil-menyen. Under Svar og videresendinger merker du av for Åpner svar og videresender i et nytt vindu.

Når du svarer på en e-postmelding, legges personen som sendte deg meldingen, automatisk til i Til-boksen. Og når du bruker Svar alle, blir avsenderen og alle de andre som mottok den opprinnelige meldingen, automatisk inkludert i Til-boksen.

Før du klikker Svar alle, bør du vurdere om alle trenger å se svaret ditt, særlig hvis meldingen ble sendt til mange personer eller distribusjonslister. Det er ofte bedre å klikke Svar og deretter legge til bare de du egentlig vil inkludere. Hvis du bestemmer deg for å klikke Svar alle, kan du i stedet fjerne de som ikke trenger å se meldingen.

Når du videresender en melding, er boksene Til, Kopi og Blindkopi tomme. Skriv inn minst én mottaker i Til-boksen.

 Tips!    Hvis du vil videresende to eller flere meldinger til de samme mottakerne i én melding, trykker og holder du nede CTRL i meldingslisten mens du klikker hver melding. Klikk deretter Hjem > Videresend. Hver melding videresendes som vedlegg i én ny melding.

Vedlegg

Når du videresender en melding, inneholder meldingen eventuelle vedlegg som kom med den opprinnelige meldingen. Du kan legge til flere vedlegg i meldingen.

Vedlegg tas ikke med når du svarer på en melding. Det er fordi du da hadde sendt det samme vedlegget som avsenderen sendte deg.

 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013