Slette en by fra værfeltlisten i kalenderen

Fjern steder fra værfeltet (Værfelt: Et tredagersvarsel for en valgt plassering vises øverst i kalendervisning.) når du ikke vil se dem lenger.

  1. Klikk pil ned ved siden av bynavnet i Værfelt.
  2. Klikk stedet du vil fjerne.
  3. Klikk Sletteikon for sted i værfeltet.

Velge og slette et sted fra værfeltet

Hvis det maksimale antallet på fem steder allerede er lagret i listen, må du slette et sted for å kunne legge til et nytt sted.

 Obs!     Værfeltlisten må alltid inneholde minst ett sted. Du kan ikke slette et sted hvis dette er det eneste stedet i listen.

 
 
Gjelder:
Outlook 2013