Skanne og reparere skadede datafiler i Outlook

I denne artikkelen


Reparasjonsverktøy for innboksen

Hvis du ikke kan åpne filen med personlige mapper (PST) eller filen med frakoblede mapper (OST), eller hvis du tror PST- eller OST-datafilen kan være skadet, kan du bruke reparasjonsverktøyet for innboksen (Scanpst.exe) til å diagnostisere og reparere feil i filen. Reparasjonsverktøyet for innboksen skanner bare PST- eller OST-filen, ikke postboksen på serveren som kjører Exchange. Verktøyet avgjør om filstrukturen er intakt. Hvis den ikke er inntakt, tilbakestiller reparasjonsverktøyet for innboksen filstrukturen og bygger meldingshodene på nytt.

Reparasjonsverktøyet for innboksen fungerer både på filer med personlige mapper for Microsoft Outlook 97-2002 (PST) og filer med personlige mapper for Office Outlook (PST) i Microsoft Office Outlook 2003 og Microsoft Office Outlook 2007.

Scanpst.exe installeres når du installerer Outlook. Den er plassert på:

stasjon:\Programfiler\Microsoft Office\OFFICE12.

Reparere feil med Scanpst.exe

 1. Avslutt Outlook hvis programmet kjører.
 2. Dobbeltklikk Scanpst.exe, som finnes på stasjon:\Programfiler\Microsoft Office\OFFICE12.
 3. I boksen Skriv inn navnet på filen du vil skanne skriver du inn navnet på PST- eller OST-filen du vil kontrollere, eller klikker Bla gjennom for å søke etter filen.
 4. Klikk Alternativer for å angi loggalternativene for skanningen, og velg ønsket alternativ.
 5. Klikk Start.
 6. Hvis det oppdages feil når skanningen er fullført, blir du bedt om å starte reparasjonsprosessen for å reparere feilene.

Det opprettes en sikkerhetskopifil under reparasjonsprosessen. Hvis du vil endre standardnavnet eller -plasseringen for sikkerhetskopifilen, skriver du inn et navn i boksen Angi navnet på sikkerhetskopifilen, eller du klikker Bla gjennom for å se etter filen du vil bruke.

 1. Klikk Reparer.
 2. Start Outlook ved å bruke profilen som inneholder PST-filen du prøvde å reparere.
 3. Klikk MappelisteGå til-menyen.

I mappelisten ser du kanskje en mappe som heter Gjenopprettede personlige mapper og inneholder standardmappene for Outlook, eller en Tapt og funnet-mappe. De gjenopprettede mappene er vanligvis tomme, fordi de er gjenoppbygde PST-filer. Mappen Tapt og funnet inneholder mappene og elementene som er gjenopprettet med reparasjonsverktøyet for innboksen. Elementer som ikke finnes i mappen Tapt og funnet, kan ikke repareres.

 1. Hvis du ser mappen Gjenopprettede personlige mapper, kan du opprette en ny PST-fil og dra elementene i mappen Tapt og funnet til den nye PST-filen. Når du har flyttet alle elementene, kan du fjerne filen Gjenopprettede personlige mapper (PST) og mappen Tapt og funnet fra profilen.

 Obs! 

 • Hvis du kan åpne den opprinnelige PST-filen, kan du kanskje gjenopprette ytterligere elementer fra den skadede PST-filen. Som standard oppretter reparasjonsverktøyet for innboksen en fil som kalles filnavn.bak, som er en kopi av den opprinnelige PST-filen med en annen filtype. BAK-filen er plassert i samme mappe som den opprinnelige PST-filen. Fra BAK-filen kan du kanskje gjenopprette elementer som reparasjonsverktøyet for innboksen ikke kunne gjenopprette. Kopier BAK-filen, og gi filen et nytt navn med en PST-filtype, som BAK.PST. Importer BAK.PST-filen, og flytt deretter alle andre gjenopprettede elementer til den nye PST-filen som du opprettet.
 • Det skrives en kopi av loggfilen til samme plassering som PST-filen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Integritetskontrollverktøy for OST

Fra tid til annen kan du få feilmeldinger når du synkroniserer filen med frakoblede mapper (OST) for Microsoft Office Outlook med postboksen på en server som kjører Exchange. Du kan også oppdage at det mangler noen elementer i OST-filen eller postboksen etter at du har synkronisert OST-filen og postboksen. Når dette skjer, bør du bruke integritetskontrollverktøyet for OST (Scanost.exe) til å kontrollere OST-filen.

Integritetskontrollverktøyet for OST kjører bare på OST-filer og kan brukes til å diagnostisere og reparere synkroniseringsproblemer. Verktøyet skanner både OST-filen og postboksen på serveren som kjører Exchange, sammenligner elementene og mappene i hver av dem og prøver å samordne synkroniseringsforskjeller. Integritetskontrollverktøyet for OST endrer ikke postboksen på serveren som kjører Exchange. Verktøyet registrerer alle forskjeller i en skanningslogg, slik at du kan se avvikene som ble funnet og reparert. Skanningsloggen identifiserer også alle situasjoner som verktøyet ikke kunne rette opp, og som du må reparere manuelt. Skanningsloggen finnes i mappen Slettede elementer.

Du må koble deg til Exchange-kontoen for å bruke integritetskontrollverktøyet for OST, slik at verktøyet kan skanne postboksmappene og elementene. Hvis du tidligere har angitt at Outlook skal starte frakoblet automatisk, vil ikke integritetskontrollverktøyet for OST få tilgang til postboksen på serveren som kjører Exchange. Du må derfor endre oppstartsinnstillingene for Outlook midlertidig før du kjører verktøyet.

Hvis du har problemer med å åpne OST-filen, kan du bruke reparasjonsverktøyet for innboksen (Scanpst.exe) til å diagnostisere og reparere feil i OST-filen. Reparasjonsverktøyet for innboksen (Scanpst.exe) kan både brukes på OST-filen og filen med personlige mapper (PST). Verktøyet skanner OST- eller PST-filen og kontrollerer at filstrukturen er intakt. Det samhandler ikke med innboksen på serveren som kjører Exchange på noen måte.

Integritetskontrollverktøyet for OST (Scanost.exe) installeres når du installerer Outlook. Det har følgende plassering:

stasjon:\Programfiler\Microsoft Office\OFFICE12.

Reparere feil med Scanost.exe

 1. Avslutt Outlook hvis programmet kjører.
 2. Dobbeltklikk Scanost.exe, som finnes på stasjon:\Programfiler\Microsoft Office\OFFICE12.
 3. Hvis du har konfigurert Outlook til å be om en profil, vil verktøyet også be om en. Klikk profilen med OST-filen som du vil kontrollere, i Profilnavn-listen.

Hvis du blir spurt om du vil Koble til eller Arbeide frakoblet, velger du Koble til.

 1. Velg de alternativene du ønsker.

Hvis du vil at avvik som oppdages under skanningen, skal rettes opp automatisk, merker du av for Reparer feil. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, logges problemene, men de nødvendige rettelsene foretas ikke.

 1. Klikk Start skanning.

 Obs!   Hvis du vil vise skanningsloggen, starter du Outlook, og deretter åpner du mappen Slettede elementer. Verktøyet skanner ikke Slettede elementer-mappen. Problemer angis i en melding kalt "Integritetskontroll for OST".

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2007