Side 1 av 5FORRIGENESTE

Sende automatiske svar når du er borte

Outlook 2010 Hvis du er kjent med fraværsassistenten, bør funksjonen Automatiske svar være enkel å bruke for deg, siden den er ganske lik. Dette kurset viser deg hvordan du svarer automatisk når personer sender e-post til Exchange-kontoen og POP3- eller IMAP-kontoen din (Hotmail, Gmail og så videre). Du får også lære hvordan du oppretter regler til hjelp for å behandle innkommende meldinger mens du er borte.


Om dette kurset

Dette kurset inkluderer følgende:

  • Én selvstudieøkt.
  • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

Mål

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

  • Opprette og sende automatiske svar hvis du bruker en Microsoft Exchange Server-konto.
  • Opprette og sende automatiske svar hvis du ikke har en Exchange-konto (hvis du bruker Hotmail, Gmail eller e-posttjenesten fra Internett-leverandøren).
  • Stoppe begge typer svar (Exchange og andre kontotyper).
  • Opprette regler som hjelper med å behandle innkommende meldinger mens du er borte.

Før du begynner

Hvis du vil sende svar uten en Exchange Server-konto, må du installere Service Pack 1 for Microsoft Office 2010 32-bit Edition eller Service Pack 1 for Microsoft Office 2010 64-bit Edition.

Side 1 av 5FORRIGENESTE