Outlook-lisenskrav for Exchange-funksjoner

Følgende funksjoner krever spesifikke Outlook-lisenser og en Microsoft Exchange Online-konto eller en Microsoft Exchange Server-lisensmed en klientadgangslisens (CAL) for Microsoft Exchange Server:

  • Lokalt arkiv
  • Oppbevaringspolicyer
  • Bruk av IRM (Information Rights Management)
  • Nettstedspostbokser
  • Tips om DLP-policyer

Detaljistlisenser for Outlook

Disse lisensene er tilgjengelig via kjøp hos forhandler. Selv om detaljistlisensversjoner av Outlook ikke inkluderer Exchange Server eller Exchange Online, kan noen koble til Exchange for å aktivere bestemte funksjoner.

Arkiv på stedet 1 Oppbevaringspolicyer Bruk av IRM 2 Nettstedspostbokser 3 Tips om DLP-policyer 4
Outlook 2013 frittstående
Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Standard 2013
Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Professional 2013
Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Home and Business 2013
Outlook 2010 frittstående
Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Professional Plus-abonnementet
Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Home and Business 2010
Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Professional 2010
Outlook 20075 frittstående
Outlook 20075 inkludert i Microsoft Office Ultimate 2007

Volumlisenser for Outlook

Disse lisensene er bare tilgjengelige gjennom volumlisenser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsofts volumlisensieringsprogrammer.

Arkiv på stedet 1 Oppbevaringspolicyer Bruk av IRM 2 Nettstedspostbokser 3 Tips om DLP-policyer 4
Outlook 2013 frittstående
Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Professional Plus 2013
Outlook 2013 inkludert i Microsoft Office Standard 2013
Outlook 2010 frittstående
Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office Professional Plus 2010
Outlook 2010 inkludert i Microsoft Office 20106
Outlook 20075 frittstående
Outlook 20075 inkludert i Microsoft Office Professional Plus 2007
Outlook 20075 inkludert i Microsoft Office Enterprise 2007
Outlook 20075 inkludert i Microsoft Office 2007

Outlook i Office 365-abonnementer

Disse abonnementene er tilgjengelige gjennom Internett-kjøp og utvalgte kanaler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tjenestebeskrivelser for Office 365.

Arkiv på stedet 1 Oppbevaringspolicyer Bruk av IRM 2 Nettstedspostbokser 3 Tips om DLP-policyer 4
Outlook i Office 365 ProPlus
Outlook i Office 365 Enterprise E3
Outlook i Office 365 Midsize Business
Outlook i Office 365 Small Business Premium

1 Arkiv på stedet og oppbevaringspolicyer krever Exchange Server 2013, Exchange Online-arkivering (EOA), Exchange Online eller Office 365. Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online for å finne ut hvilke Internett-planer som inkluderer denne funksjonen.

2 Bruk av IRM krever Active Directory Rights Management Services (AD RMS). Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online for å finne ut hvilke Internett-planer som inkluderer denne funksjonen.

3 Nettstedspostbokser krever Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online eller Office 365. Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online og Tjenestebeskrivelse for SharePoint Online for å finne ut hvilke Internett-planer som inkluderer denne funksjonen.

4 Tips om DLP-policyer krever Exchange Server 2013, Exchange Online eller Office 365. Se Tjenestebeskrivelse for Exchange Online for å finne ut hvilke planer som inkluderer denne funksjonen.

5 Arkiveringspolicyer vises ikke i brukergrensesnittet i Outlook 2007. De kan bare distribueres eller endres av en Exchange Server-administrator. Outlook 2007-brukere kan bare vise eller endre policyer i Outlook Web App (OWA), og bare hvis OWA er aktivert.

Følgende er mulig uten policyer:

  • Dra og slippe meldinger til og fra arkivet på stedet
  • Kopiere og lime inn meldinger til og fra arkivet på stedet
  • Bruke Flytt-menyen til å flytte eller kopiere meldinger til arkivet på stedet
  • Opprette regler på klientsiden for å flytte eller kopiere meldinger til arkivet på stedet

Brukerne kan bare utføre et søk i den valgte mappen i arkivet på stedet. Eventuelle søk som utføres ved hjelp av Direktesøk i en mappe i den primære Exchange Server-kontoen, selv når Alle e-postelementer er angitt, returnerer heller ikke elementer i arkivet på stedet.

6  Microsoft Office Standard 2010-brukere kan få tilgang til det lokale arkivet med Outlook Web App (OWA).

 
 
Gjelder:
Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007