Opprette og tilpasse oppføringstyper og lister

Med Business Contact Manager for Outlook kan du tilpasse skjemaer ved å legge til felt som er relevante for firmaet, fjerne felt du ikke trenger, og flytte felt for å fremheve informasjonen som er viktigst for deg. Du kan opprette nye skjemaer, legge til lister, tilpasse rapporter, endre salgstrinn og innledende poengsumkriterier for kundeemne og velge felt for kontaktkortene.

Denne artikkelen dekker oppretting og tilpassing av skjemaer, og oppretting og redigering av lister.

 Obs!    Bare eieren av databasen kan tilpasse skjemaer.

Se følgende artikler hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser rapporter, endrer salgstrinn, salgsaktiviteter og påminnelser, endrer poengsumkriterier for kundeemne, og kontaktkort:

Hva vil du gjøre?


Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette en ny oppføringstype

Business Contact Manager for Outlook har en rekke forskjellige typer skjemaer eller oppføringstyper som kan tilpasses, inkludert forretningsforbindelse (Forretningsforbindelse: Et firma eller en organisasjon som du gjør forretninger med. Hvis du tilbyr en tjeneste, for eksempel tannpleie eller helsetjenester, kan en forretningsforbindelse også være en kunde.), forretningskontakt (Forretningskontakt: En person du gjør forretninger med i et firma eller en organisasjon.), kundeemne (kundeemne: En potensiell kunde som må kontaktes av en salgsperson, og som enten kvalifiseres eller diskvalifiseres som en salgsmulighet.), salgsmulighet (Salgsmulighet: Muligheten til å selge produkter eller tjenester til en konto eller forretningskontakt.) og forretningsprosjekt (Forretningsprosjekt: Et prosjekt som er opprettet i Business Contact Manager for Outlook. Et forretningsprosjekt består av én eller flere prosjektoppgaver.).

Du kan bruke standardskjemaer uten å endre dem, eller du kan opprette nye oppføringstyper som oppfyller behovene til firmaet ditt.

Du kan også endre skjemaer ved å legge til og fjerne felt. Se Legge eller fjerne et felt senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Nye oppføringstyper må være basert på oppføringstypen for enten forretningsforbindelsen eller forretningskontakten. Måten oppføringene kan kobles sammen på og hvordan informasjonen deles mellom dem bevares i eventuelt nye oppføringstyper som du oppretter.

Eksempel: Sykkelgrossist oppretter egendefinerte oppføringstyper

En sykkelgrossist må opprette oppføringene Butikk og Butikkansatt.

Hver butikk som kjøper fra grossisten, har flere ansatte som er ansvarlige for innkjøp. Sykkelgrossisten selger til mange butikker, som alle har et eget sett med ansatte som tar innkjøpsbeslutninger. Grossisten må knytte hver butikkansatt med den aktuelle butikken for å se listen over ansatte og eventuell kommunikasjon med butikkansatte når de gjennomgår informasjon om en butikk.

Grossisten gjør dette ved å opprette en Butikk-oppføring som er basert på forretningstypen Forretningsforbindelse, og en Butikkansatt-oppføring som er basert på oppføringstypen Forretningskontakt. Grossisten velger å basere Butikk-oppføringen på en forretningsforbindelsesoppføring fordi forretningsforbindelsesoppføringer viser en liste over relaterte forretningskontakter og alle elementer i kommunikasjonsloggen fra hver av forretningskontaktene.

Opprette en egendefinert oppføring

 1. Klikk kategorien Fil.
 1. Klikk kategorien Business Contact Manager.
 2. Klikk Tilpass, og klikk deretter Tilpass oppføringstyper.
 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Tilpass oppføringstyper:
  • Klikk Ny type forretningskontakt for å opprette et nytt skjema som er basert på oppføringstypen Forretningskontakt.
  • Klikk Ny type forretningsforbindelse for å opprette et nytt skjema som er basert på oppføringstypen Forretningsforbindelse.

Dialogboksen Tilpass oppføringstyper med knappen Ny type forretningskontakt og knappen Ny type forretningsforbindelse uthevet.


 Notater 

 • Hvis du trenger en ny oppføringstype for enkeltpersoner, kan du velge Ny type forretningskontakt.
 • Hvis du trenger en ny oppføringstype for organisasjoner eller grupper i en større organisasjon, kan du velge Ny type forretningsforbindelse. Alle kommunikasjonselementer fra en oppføring som er koblet til en forretningsforbindelse, vises i kommunikasjonsloggen til forretningsforbindelsesoppføringen. Se Lagre informasjon om forretningsforbindelser i Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om forretningsforbindelsesoppføringer.
 1. Skriv inn navnet på den nye oppføringstypen i entall og flertall i dialogboksen Ny type forretningskontakt eller Ny type forretningsforbindelse.
 2. Du kan eventuelt klikke Bla gjennom hvis du vil endre ikonet som vises i hver oppføring av denne typen.
 3. Klikk OK.

Den nye oppføringstypen er inkludert i listen over oppføringstyper i dialogboksen Tilpass oppføringstyper.

 Obs!    Den nye oppføringstypen inkluderer alle standardsidene og -feltene til forretningsforbindelsen eller forretningskontakten som du baserte den nye oppføringstypen på. Det inkluderer ikke eventuelle tilpassede sider eller felt som du har lagt til i andre skjemaer. Se den neste delen, Tilpasse et skjema hvis du vil tilpasse skjemaet ved å endre sider og felt.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Tilpasse et skjema

Du kan tilpasse skjemaer på flere måter. Du kan legge til eller fjerne sider, deler og felt. Du kan omorganisere feltene på en måte som er logisk for firmaet.

 Obs!    Bare eieren av databasen kan tilpasse skjemaer.

Du kan eksportere egendefinerte skjemaer slik at du kan dele dem med andre. Se Eksportere forretningsoppføringer fra Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om eksportering.

 Viktig!    Eventuelle endringer du utfører i et skjema, endrer alle oppføringer av denne typen. Hvis du for eksempel fjerner et felt fra Forretningskontakt-skjemaet, fjernes feltet fra alle forretningskontaktoppføringene.

I denne delen


Til toppen av siden Til toppen av siden

Åpne et skjema for tilpasning

 1. Klikk kategorien Fil.
 1. Klikk kategorien Business Contact Manager.
 2. Klikk Tilpass, og klikk deretter Tilpass oppføringstyper.
 3. Klikk oppføringstypen du vil tilpasse, i listen, og klikk deretter Tilpass skjema.

Dialogboksen Tilpass oppføringstyper med Tilpass skjema-knappen uthevet.

 Tips!    Du kan også tilpasse alle skjemaer som er åpne. Klikk Skjemaoppsett-knappen i Tilpass-gruppen på båndet.

En tilpassbar versjon av skjemaet åpnes. Du kan nå legge til eller fjerne sider, deler og felt eller ordne deler og feltene i skjemaet.

 Obs!    Generelt-siden vises som standard. Klikk Vis i Sider-gruppen i kategorien Tilpass for å vise en annen side, og klikk deretter sidenavnet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette en ny side

Du kan opprette opptil fire ekstra sider for et hvilket som helst skjema. De fleste skjemaene inkluderer som standard sidene Generelt, Detaljer og Logg.

 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk VisVis-ikon i Sider-gruppen i kategorien Tilpass, og klikk deretter Brukerside 1 eller en av de andre brukersidene.

Det vises en tom side.

 Obs!    Hvis navnet på siden slutter med (skjult), er siden skjult som standard. Du må slå av Skjul-funksjonen for å kunne skrive inn data på denne siden i skjemaet.

 1. Hvis siden er skjult, kan du slå av Skjul-funksjonen for å vise siden. Klikk Skjul Skjul-ikon i Sider-gruppen.

 Obs!    Klikk Vis i Sider-gruppen hvis du vil kontrollere at siden er ikke lenger er skjult. Hvis det ikke lenger står (skjult) etter navnet på siden du valgte, er den synlig.

Du kan nå endre navn på siden eller legge til deler og felt. Se Legge til eller fjerne deler og Legge til eller fjerne felt senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Gi navn eller nytt navn til side

 1. Klikk Vis i Sider-gruppen i kategorien Tilpass, og klikk deretter siden du vil gi nytt navn.
 2. Klikk Gi nytt navn til side Ikon for Gi nytt navn til side i Sider-gruppen.
 3. Skriv inn det nye navnet i Sidenavn-boksen, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til eller fjerne deler

Informasjonen om et skjema er organisert i deler. Forretningskontakt-skjemaet har for eksempel delen Telefonnumre, som inneholder forskjellige telefonnumre, for eksempel Arbeid og Hjem.

Forretningskontakt-skjema med Telefonnumre-delen uthevet.

Legge til en del

 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk Legg til del Ikon for Legg til gruppe i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.
 3. Skriv inn et navn for delen i Delnavn-boksen, og klikk deretter OK.

 Obs!    Hvis du vil endre bredden på en del, velger du delen. Klikk enten Bred Bred-ikon eller Smal Smal-ikon i kategorien Tilpass.

Fjerne en del

 1. Klikk delen du vil fjerne.

 Tips!    En del har et delnavn med en vannrett linje ved siden av navnet. Klikk på eller i nærheten av delnavnet for å velge en del.

Delen for de valgte telefonnumrene

 1. Klikk Fjern Fjern-ikon i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.


 Notater 

 • Felt som er i denne delen, fjernes, men de slettes ikke fra Business Contact Manager-databasen. Se Legge til et felt senere i denne artikkelen hvis du vil legge til feltene i skjemaet igjen. Hvis du fjerner felt, slettes ikke feltene eller dataene de inneholder. Alle data som ble angitt i feltene, er fremdeles lagret i databasen, med mindre du sletter feltene permanent.
 • Når du fjerner en del, slettes den fra Business Contact Manager-databasen. Feltene som var inkludert i inndelen, slettes ikke sammen med delen. Hvis du vil legge til delen på nytt, kan du legge til en del med samme navn og deretter legge feltene tilbake i skjemaet i delen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til eller fjerne felt

Du kan legge til ulike typer felt som du trenger for forretningen, i Business Contact Manager for Outlook. Felttypen du legger til, fastsetter hvilken type informasjon som kan angis eller velges i feltet.

Hvis du for eksempel vil skrive inn informasjon i en tekstboks, kan du legge til et tekstfelt. Hvis du vil klikke et element fra en liste, kan du legge til en forhåndsutfylt liste (også kalt en rullegardinliste). Hvis du vil koble eller knytte én oppføring til en annen oppføring, kan du legge til et relasjonsfelt.

En blomsterforhandler kan opprette et tekstfelt kalt Favorittblomst, der kundene må skrive inn blomsttypen i et felt, og en varmespesialist kan opprette et felt kalt Fyringsmodell, der kundene kan velge fra en liste. Se Opprette eller redigere lister senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om lister.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til et felt

 1. Åpne et skjema for tilpasning

 Tips!    Klikk delen der du vil legge til feltet, før neste trinn. Hvis feltet ikke er der du vil at det skal være, kan du dra det til en annen del når du har lagt den til.

 1. Klikk Legg til felt Ikon for Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.
 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Legg til felt:
  • Klikk en av de oppførte feltene i listen, og klikk deretter Legg til i skjema.

Dialogboksen Legg til felt

 • Klikk Ny hvis du vil opprette et nytt felt eller legge til et felt som du allerede har opprettet for et annet skjema.

Gjør ett av følgende i dialogboksen Opprett et nytt felt:

VisOpprette et nytt felt    

 1. Skriv inn et navn på feltet i Feltnavn-boksen.
 2. Klikk datatypen som feltet skal inneholde, for eksempel Tall, i Datatype-listen.
For denne datatypen Velg denne datatypen
Ord eller setninger opptil 96 tegn Tekst
Tall med eller uten et desimaltegn Tall
Prosenter Prosent
Priser, inntekt eller andre valutarelaterte data Valuta
Svar på enkle spørsmål som Ja eller Nei, På eller Av, Sann eller Usann Ja/nei
Dato- eller klokkeslettinformasjon i formatene som er tilgjengelige i Outlook Dato/klokkeslett
Heltall Heltall
En forhåndsutfylt liste over elementer for å spare tid eller opprettholde konsekvensen mellom skjemaer. Rullegardinliste
Webadresse URL-adresse
En kobling til en annen oppføring i databasen Relasjon
 1.  Obs!    Du kan ikke endre datatypen til et felt når du har opprettet feltet. Hvis du vil endre datatypen, må du slette feltet og deretter legge til et nytt felt med ønsket datatype.

 2. Du kan om nødvendig klikke et format for dataene i feltet, i Format-listen.

 Obs!    Noen datatyper har bare ett format.

 1. Klikk OK.

Feltet du opprettet, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

 1. Klikk feltet i dialogboksen Legg til felt hvis du vil legge til feltet i skjemaet, og klikk deretter Legg til i skjema.

VisLegge til et felt fra et annet skjema    

 1. Klikk alternativet Legg til et felt fra et annet skjema.
 2. Klikk et felt fra listen, og klikk deretter OK.

 Obs!    Du må ha opprettet et felt for at det skal vises i denne listen.

Feltet du valgte, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

 1. Klikk feltet i dialogboksen Legg til felt hvis du vil legge til feltet i skjemaet, og klikk deretter Legg til i skjema.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til et relasjonsfelt

Bruk et relasjonsfelt til å koble relaterte oppføringer. Alle oppføringer som er koblet til en bestemt oppføring, vises i den valgte oppføringen, som kalles måloppføringen, på samme måte som en forretningsforbindelsesoppføring viser alle forretningskontaktene som er koblet til den.

 Obs!    Du kan koble oppføringer av samme type, samt koble oppføringer som er forskjellige.

Hvis du for eksempel vil koble sykkelbutikken med leverandøren av syklene som butikken selger, kan du gjøre følgende i databasen for eksempelvirksomheten:

 • Åpne Leverandør-oppføringen for tilpasning. Relasjonsfeltet blir lagt til i denne oppføringstypen.

Dialogboksen Tilpass oppføringstyper i databasen for eksempelvirksomheten med Leverandør-oppføringstypen valgt.

 • Legg til et relasjonsfelt kalt detaljhandel i Leverandør-oppføringstypen, der Butikker er måloppføringstypen, og Leverandørnavn er målfeltnavnet.


 Notater 

 • Hvis du legger til et relasjonsfelt i den opprinnelige oppføringstypen, opprettes det også en tabell som viser relaterte oppføringer i måloppføringen. I dette eksemplet har leverandøroppføringene (opprinnelige oppføringer) relasjonsfelt som du bruker til å koble til butikkoppføringer. Butikkoppføringene (måloppføringer) har en tabell som viser leverandøroppføringene som er koblet til dem.
 • Tabellen, eller målfeltene, kan ikke redigeres. Bruk relasjonsfeltet hvis du vil endre relaterte oppføringer. I dette eksemplet kan du gå til leverandøroppføringen hvis du vil fjerne eller legge til en butikk. Dette endrer listen over leverandører i tabellen i de relaterte butikkoppføringene.

Opprette et nytt relasjonsfelt i dialogboksen Opprett et nytt felt.

 • Bruk relasjonsfeltet i leverandøroppføringene til å koble sykkelbutikkoppføringer til leverandøroppføringer.

En leverandøroppføring med butikker som er oppført i relasjonsfeltet Detaljhandel.

 • Kontroller målfeltet i oppføringen til sykkelbutikken for å se listen over leverandører som leverer sykler til disse butikkene.

En butikkoppføring som viser tabellen over leverandører som leverer sykler til butikken.

Se Adventure Works og eksempelvirksomhetsdatabasen hvis du vil ha informasjon om databasen for eksempelvirksomheten.

Slik legger du til et relasjonsfelt
 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk Legg til felt Ikon for Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.
 3. Klikk Ny i dialogboksen Legg til felt.

Dialogboksen Legg til felt

 1. Skriv inn navnet på relasjonsfeltet i Feltnavn-boksen i dialogboksen Opprett et nytt felt.
 2. Klikk Relasjoner i Datatype-listen.
 3. Klikk oppføringstypen som du vil koble den valgte oppføringen til, i listen Måloppføringstype.

 Obs!    Hvis måloppføringstypen er den samme som oppføringstypen du tilpasser, må Feltnavn og Navn på målfelt være forskjellig.

 1. Skriv inn navnet for målfeltet i boksen Navn på målfelt.

 Obs!    Navn på målfelt er navnet på tabellen som viser alle de relaterte oppføringene som er koblet til måloppføringstypen.

 1. Klikk OK.

Feltet du valgte, vises i listen i dialogboksen Legg til felt.

 1. Hvis du vil legge til feltet i skjemaet, klikker du feltet som viser Relasjon i Datatype-kolonnen, i dialogboksen Legg til felt, og klikker deretter Legg til i skjema.

 Obs!    Feltet som viser Relasjon i Datatype-kolonnen, er dataregistreringsfeltet. Feltet som viser Liste over relasjonsmål i Datatype-kolonnen, legges automatisk til i Måloppføringstype, og det er tabellen som viser alle de relaterte oppføringene som du registrerte i relasjonsfeltet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Fjerne et felt

 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk feltet du vil fjerne fra skjemaet.

 Obs!    Obligatoriske felt, for eksempel Navn på forretningsforbindelse, kan ikke fjernes.

 1. Klikk Fjern Fjern-ikon i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass, eller trykk DEL.

 Obs!    Du kan legge feltet og eventuelle data det inneholder, tilbake i skjemaet ettersom feltet fremdeles er lagret i Business Contact Manager-databasen. Feltet kan også legges til i andre skjemaer fra dialogboksen Legg til felt.

Slette et felt permanent

 Advarsel!   Hvis du sletter et felt fra dialogboksen Legg til felt, sletter du feltet permanent, og eventuell data som er registrert i feltet, vil gå tapt. Hvis du fjerner eller sletter et felt fra et skjema, sletter du feltet bare fra skjemaet. Hvis du legger til feltet i skjemaet igjen, kan du få tilgang til dataene.

 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk Legg til felt Ikon for Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.
 3. Klikk feltet du vil slette, i dialogboksen Legg til felt, og klikk deretter Slett.

 Obs!    Du kan bare slette et felt permanent hvis det ikke brukes i andre skjemaer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Gi nytt navn til deler og redigere felt

Du kan gi nytt navn til en del i et skjema, men du kan bare gi nytt navn til feltene som du har opprettet.

Du kan redigere feltene ved å gi dem nytt navn, og ved å endre formatet på dataene som kan velges i feltet.

 Obs!    Du kan ikke endre datatypen. Du kan slette feltet og deretter legge til et nytt felt med ønsket datatype.

 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk delen eller feltet du vil gi nytt navn.

 Obs!    Du kan bare gi nytt navn til felt som du har opprettet.

 1. Klikk Rediger felt eller del Ikon for Rediger felt eller del i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.
 2. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Gi nytt navn til en del     Skriv inn et annet navn på delen, i dialogboksen Rediger en del.
  • Redigere et feltnavn som du opprettet     Skriv inn et annet navn på feltet, i dialogboksen Rediger et felt.

Klikk et annet format i Format-boksen hvis du vil endre formatet på dataene som er tillatt i feltet. Noen felttyper har bare ett formateringsalternativ.

Organisere elementer i et skjema

I et skjema som kan tilpasses, kan du flytte delene på en side eller flytte dem til en annen side, og omorganisere feltene.

Flytte en del eller omorganisere felt på en side

 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk delen eller feltet du vil flytte.

 Tips!    En del har et delnavn med en vannrett linje ved siden av navnet. Klikk på eller i nærheten av delnavnet for å velge en del.

Delen for de valgte telefonnumrene

 1. Dra feltet eller delen til en ny plass på siden, eller bruke piltastene på tastaturet til å flytte delen eller feltet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Flytte en del til en annen side

 1. Klikk delen du vil flytte.

Delen for de valgte telefonnumrene

 1. Klikk Flytt til Flytt-ikon i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.
 2. Klikk siden som du ønsker å flytte delen til, i dialogboksen Flytt til side, og klikk deretter OK.

 Obs!    Hvis siden er skjult, må du slå av Skjul-funksjonen for å kunne skrive inn data på siden. Klikk siden i Vis-gruppen i kategorien Tilpass. Klikk Skjul Skjul-ikon i Sider-gruppen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Slette et skjema

 Advarsel!   Hvis du sletter en oppføringstype, mister du eventuelle data som ble registrert i oppføringstypen.

 1. Klikk kategorien Fil.
 1. Klikk kategorien Business Contact Manager og deretter Tilpass-knappen.
 2. Klikk Tilpass oppføringstyper.
 3. Klikk en oppføringstype som du har opprettet, i dialogboksen Tilpass oppføringstyper.

 Obs!    Du kan bare slette oppføringstyper som du har opprettet. Du kan ikke slette standard oppføringstyper.

 1. Klikk Slett oppføringstype.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette eller redigere lister

Når du ofte skriver inn de samme dataene i et skjema, er det enklere og mer konsekvent til å opprette en liste som du kan velge fra.

Opprette en liste

 1. Åpne et skjema for tilpasning
 2. Klikk Legg til felt Ikon for Legg til felt i Oppsett-gruppen i kategorien Tilpass.
 3. Klikk Ny i dialogboksen Legg til felt.
 4. Velg Rullegardinliste fra Datatype-listen.

 Obs!    Det eneste formatalternativet for en liste er Rullegardinliste.

 1. Klikk OK.
 2. Legg til elementer i listen.

VisHvordan?

 1. Klikk Legg til i dialogboksen Rediger lister for å legge til et element (en verdi) i listen.
 2. Skriv inn navnet på verdien i Elementnavn-boksen i dialogboksen Legg til element.
 3. Klikk OK.

Elementet du la til, vises i Verdi-kolonnen i dialogboksen Rediger lister.

 1. Gjenta denne prosessen for å legge til et nytt element i listen.
 1. Hvis du vil flytte et element opp eller ned i listen, klikker du verdien du vil flytte, og klikker deretter opp- eller nedpilen.
 2. Hvis du vil velge ett element som skal være standardverdien i feltet, klikker du verdien, og klikker deretter Angi standard-knappen.

 Obs!    Hvis det finnes ett element som skal brukes oftest, kan du angi det som standardverdi å spare tid når du fullfører et skjema.

 1. Klikk OK.

Redigere en liste

 1. Klikk kategorien Fil.
 1. Klikk kategorien Business Contact Manager og deretter Tilpass-knappen.
 2. Klikk Rediger lister.
 3. Klikk listen du vil redigere, i dialogboksen Rediger lister.

Når du velger en liste, vises elementene i listen i Verdi-kolonnen.

Dialogboksen Rediger lister

 1. Gjør ett av følgende for å redigere listen:

Legg til en verdi i listen      Klikk Legg til-knappen, skriv inn elementnavnet, og klikk deretter OK.

Gi nytt navn til en verdi     Klikk et element, og klikk deretter knappen Gi nytt navn. Skriv inn det nye navnet, og klikk deretter OK.

Fjern en verdi eller erstatt den med en annen verdi     Klikk et element, og klikk deretter Slett-knappen. Velg en annen verdi i listen hvis du vil erstatte verdien, og klikk deretter OK. Klikk OK hvis du vil fjerne den.

Flytt en verdi oppover eller nedover i listen     Klikk et element, og klikk opp- eller nedpilen.

Gjør et element til standardverdi     Klikk elementet, og klikk deretter Angi standard-knappen.

 1. Klikk OK i dialogboksen Rediger lister når du har utført alle endringene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2013, Outlook 2010