Opprette og redigere en kontaktgruppe (tidligere distribusjonslister)

En kontaktgruppe, som ble kalt distribusjonsliste i tidligere versjoner av Outlook, er en gruppering av e-postadresser som er samlet under ett navn. En melding som sendes til kontaktgruppen, sendes til alle mottakerne i gruppen. Du kan inkludere kontaktgrupper i meldinger, oppgaveforespørsler, møteinvitasjoner og i andre kontaktgrupper.

Dialogboksen Kontaktgruppe

Det er ingen øvre grense på antallet navn du kan inkludere i en kontaktgruppe.

Hva vil du gjøre?


Opprette en kontaktgruppe

 • Opprette en kontaktgruppe med nye navn eller navn i adresseboken    
  1. Klikk Ny kontaktgruppe i Ny-gruppen i kategorien Hjem i Kontakter.

Kommandoen Ny kontaktgruppe på båndet

 1. Skriv inn et navn på kontaktgruppen i Navn-boksen.
 2. Klikk Legg til medlemmer i Medlemmer-gruppen i kategorien Kontaktgruppe, og klikk deretter Fra Outlook-kontakter, Fra adresseboken eller Ny e-postkontakt.
 3. Hvis du legger til en ny e-postkontakt, skriver du inn informasjonen for personen i dialogboksen Legg til nytt medlem.

Hvis du legger til et medlem fra Outlook-kontakter eller en adressebok, gjør du følgende:

 1. I rullegardinlisten Adressebok klikker du adresseboken som inneholder e-postadressene som du vil inkludere i kontaktgruppen.
 2. Klikk navnene du ønsker, i listen over navn, og klikk deretter Medlemmer. Du kan legge til navn fra forskjellige adressebøker i samme kontaktgruppe.
 1. Gjør dette for hver person du vil legge til i kontaktgruppen, og klikk deretter OK.

Kontaktgruppen lagres i Kontakter-mappen med det angitte navnet.

 • Opprette en kontaktgruppe ved å kopiere navn fra en e-postmelding    
 1. I e-postmeldingen du vil kopiere navnene fra, klikker du navnene i Til- eller Kopi-boksen (Til-, Kopi- og Blindkopi-boksene: En melding sendes til mottakerne i boksen Til. Mottakere i boksene Kopi og Blindkopi får også disse meldingen, men navnene på mottakerne i boksen Blindkopi er ikke synlige for andre mottakere.).
 2. Høyreklikk valget, og klikk deretter Kopier.
 3. Klikk Nye elementer i Ny-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Flere elementer og Kontaktgruppe.
 4. Skriv inn et navn på kontaktgruppen i Navn-boksen.
 5. Klikk Legg til medlemmer i Medlemmer-gruppen i kategorien Kontaktgruppe, og klikk deretter enten Fra Outlook-kontakter eller Fra adressebok.
 6. Høyreklikk og klikk deretter Lim inn i Medlemmer-boksen nederst i dialogboksen Velg medlemmer.

 Obs!    Et medlem trenger ikke å være i adresseboken for å bli lagt til i kontaktgruppen. Medlemmets navn og e-postadresse inkluderes når du kopierer og limer inn fra den opprinnelige e-postmeldingen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til en kontaktgruppe som er mottatt fra andre

Når du mottar en melding som inneholder en kontaktgruppe som du vil bruke, kan du lagre den i Kontakter.

 1. Åpne meldingen som inneholder kontaktgruppen.
 2. Høyreklikk kontaktgruppen i Til- eller Kopi-boksen, og klikk deretter Legg til i Outlook-kontakter.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til eller slette et navn i en kontaktgruppe

VisVis meg navnene i en kontaktgruppe

Gjør ett av følgende:

 • Vise navnene i adresseboken
  1. Klikk Til i en ny melding.
  2. I rullegardinlisten Adressebok klikker du adresseboken som inneholder kontaktgruppen du vil ha informasjon om.
  3. Bla til navnet på kontaktgruppen, eller skriv det i Søk-boksen.
  4. Høyreklikk kontaktgruppen du ønsker, i listen Navn, og klikk deretter Egenskaper.
 • Vise navnene i toppteksten i en melding eller en møteinvitasjon
 • I Til-boksen klikker du plusstegnet (+) ved siden av navnet kontaktgruppen.

 Obs!    Når listen er utvidet, kan du ikke skjule den igjen i den meldingen.


 1. Åpne kontaktgruppen i Kontakter.

 Obs!    I listevisninger er kontaktgrupper merket med ikonet Knappesymbol for kontaktgrupper.

 1. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Legge til en adresse fra en adressebok eller en kontaktmappe    
   1. Klikk Legg til medlemmer i Medlemmer-gruppen i kategorien Kontaktliste, og klikk deretter Fra Outlook-kontakter eller Fra adressebok.
   2. I rullegardinlisten Adressebok klikker du adresseboken som inneholder e-postadressene du vil ha i kontaktgruppen.
   3. Bla til navnet du ønsker, eller skriv det i Søk-boksen.
   4. Klikk navnet i Navn-listen, og klikk deretter Medlemmer. Gjør dette for alle personene du vil legge til i kontaktgruppen, og klikk deretter OK.
  • Legge til en adresse som ikke finnes i en kontaktmappe eller en adressebok    
   1. Klikk Legg til medlemmer i Medlemmer-gruppen i kategorien Kontaktgruppe, og klikk deretter Ny e-postkontakt.
   2. Skriv inn informasjonen for e-postadressen, og klikk deretter OK.
  • Fjerne et navn    
 • Klikk navnet du vil fjerne, i listen over navn, og klikk deretter Fjern medlem i Medlemmer-gruppen i kategorien Kontaktgruppe.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2010