Opprette og legge til en meldingssignatur for e-post

Du kan opprette personlige signaturer for e-postmeldinger som inkluderer tekst, bilder, elektronisk visittkort (elektronisk visittkort: En visning av spesifikk informasjon om en kontakt, i et format som ligner på et papirbasert visittkort, som kan settes inn i meldinger.), en logo eller et bilde av din håndskrevne underskrift. Signaturen kan legges til automatisk i utgående meldinger, eller du kan legge den til i meldinger manuelt.


 Notater 

Opprette en signatur

 1. Klikk Ny e-post i Hjem-fanen.
 2. Klikk kategorien Melding.
 3. Klikk Signatur i Inkluder-gruppen, og klikk deretter Signaturer.
 4. Klikk Ny i kategorien E-postsignatur.
 5. Skriv inn et navn for signaturen, og klikk deretter OK.
 6. Skriv inn teksten som du vil ta med i signaturen, i Rediger signatur-boksen.
 7. Hvis du vil formatere teksten, merker du den, og deretter bruker du stil- og formateringsknappene for å velge alternativene du vil ha.
 8. Hvis du vil legge til andre elementer enn tekst, klikker du der du ønsker å plassere elementet, og deretter gjør du ett av følgende:
Alternativer Fremgangsmåte
Legge til et elektronisk visittkort Klikk Visittkort, klikk en kontakt i Arkivert som-listen, og klikk deretter OK.
Legge til en hyperkobling Klikk Sett inn hyperkobling, skriv inn koblingsadressen, eller bla til en hyperkobling, klikk for å merke den, og klikk deretter OK.
Legge til et bilde Klikk Sett inn et bilde, bla til et bilde, klikk for å merke det, og klikk deretter OK. Vanlige bildeformater er BMP, GIF, JPG og PNG.
 1. Klikk OK for å opprette signaturen.

 Obs!     Signaturen du nettopp opprettet eller endret, vises ikke i den åpne meldingen. Den må settes inn i meldingen.

Legge til en signatur i meldinger

Du kan konfigurere det slik at signaturer kan legges til automatisk i alle utgående meldinger, eller du kan velge hvilke meldinger som skal inneholde en signatur.

Konfigurere en signatur slik at den vises automatisk i hver e-post du sender

 1. Klikk Ny e-post i kategorien Hjem.
 2. Klikk kategorien Melding.
 3. Klikk Signatur i Inkluder-gruppen, og klikk deretter Signaturer.
 4. Klikk en e-postkonto du vil knytte signaturen til, under Velg standardsignatur i listen E-postkonto.
 5. Nye meldinger-listen, velger du signaturen du vil inkludere.
 6. Hvis du vil inkludere en signatur når du svarer på eller videresender meldinger, velger du signaturen fra listen Svar/videresendinger. Ellers klikker du (ingen).

Sette inn en signatur manuelt

 1. Klikk kategorien Melding i en ny e-postmelding.
 2. Klikk Signatur i Inkluder-gruppen, og klikk deretter ønsket signatur.

 Tips!     Hvis du vil fjerne signaturen fra en åpen melding, merker du signaturen i meldingsteksten og trykker deretter DEL.

 
 
Gjelder:
Outlook 2013