Opprette en søkemappe

En søkemappe er en virtuell mappe som inneholder alle e-postelementer som samsvarer med bestemte søkekriterier. I søkemappen Ulest e-post kan du for eksempel vise alle uleste meldinger i én mappe selv om meldingene kan være lagret i forskjellige mapper.


 Notater 

Legge til en forhåndsdefinert søkemappe

 1. Klikk Mappe i E-post.
 2. Klikk Ny søkemappe i Ny-gruppen.

Hurtigtast    Du kan opprette en søkemappe ved å trykke CTRL+SKIFT+P.

 1. Klikk søkemappen du vil legge til, i listen Velg en søkemappe.
 2. Angi søkekriteriene som skal brukes hvis du blir bedt om det, under Tilpass søkemappe.
 3. Hvis du vil velge en annen postboks å søke i, klikker du pilen ved boksen Søk gjennom e-postmeldinger i under Tilpass søkemappe, og deretter velger du postboksen fra listen.

 Tips!     Hvis du vil endre kriteriene for en søkemappe, høyreklikker du mappen i navigasjonsruten, klikker Tilpass denne søkemappen, klikker Kriterier, og deretter endrer du kriteriene. Du kan ikke endre kriteriene for søkemapper under Lese e-post, for eksempel Innboks, Kladder eller Sendte elementer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette en egendefinert søkemappe

 1. Klikk Mappe i E-post.
 2. Klikk Ny søkemappe i Ny-gruppen.

Hurtigtast    Du kan opprette en søkemappe ved å trykke CTRL+SKIFT+P.

 1. Fra listen Velg en søkemappe klikker du Opprett en egendefinert søkemappe.
 2. Klikk Velg under Tilpass søkemappe.
 3. Skriv inn et navn for den egendefinerte søkemappen.
 4. Klikk Kriterier, og velg alternativene du vil bruke.
  • Kategorien Meldinger inneholder kriterier for meldingsinnholdet eller egenskapene, for eksempel avsender, nøkkelord eller mottakere.
  • Kategorien Flere alternativer inneholder kriterier om andre meldingstilstander, for eksempel viktighet, flagg, vedlegg eller kategorisering.
  • I kategorien Avansert kan du definere detaljerte vilkår. Klikk Felt under Definer flere vilkår, og klikk typen vilkår du ønsker, og klikk deretter det bestemte vilkåret i listen. Klikk deretter alternativene du ønsker, i Betingelse-boksen og Verdi-boksen, og klikk Legg til i listen. Gjenta for alle vilkårene du vil legge til i denne søkemappen, og klikk deretter OK.
 5. Klikk Bla gjennom, og velg mappene du vil søke i.
 6. Klikk OK for å lukke alle åpne dialogbokser.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2013