Opprette en oppgave

Du har sannsynligvis en liste over ting du må gjøre, på papir, i et regneark eller begge deler. I Outlook kan du opprette oppgaver, få påminnelser og spore fremgangen på ett sted.

  1. Klikk Oppgaver > Ny oppgave, eller trykk CTRL+SKIFT+K.

Ny oppgave-kommandoen på båndet

  1. Skriv inn et navn på oppgaven i Emne-boksen. Hvis du har mye å skrive inn, bruker du et kort emne og legger deretter til detaljene i brødteksten for oppgaven.
  2. Hvis oppgaven har en fast start- eller sluttdato, angir du Startdato eller Forfallsdato.
  3. Angi oppgaveprioriteten ved å bruke Prioritet.
  4. Hvis du vil ha et popup-vindu med en påminnelse, merker du av for Påminnelse og angir dato og klokkeslett.
  5. Klikk Oppgave > Lagre og lukk.

Du kan opprette en oppgave på en rask måte ved å basere den på en e-postmelding du har mottatt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en oppgave fra en melding.

 
 
Gjelder:
Outlook 2013