Opprette en e-postmelding

  1. Klikk Hjem.
  2. Klikk Ny e-post i Ny-gruppen.

Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+M for å opprette en e-postmelding.

  1. Hvis flere e-postkontoer er konfigurert i Microsoft Outlook 2013, vises Fra-knappen, og kontoen som sender meldingen, vises. Hvis du vil endre kontoen, klikker du Fra.
  2. Skriv inn emnet for meldingen, i Emne-boksen.
  3. Skriv inn e-postadressene eller navnene på mottakerne i boksene Til, Kopi eller Blindkopi (Til-, Kopi- og Blindkopi-boksene: En melding sendes til mottakerne i boksen Til. Mottakere i boksene Kopi og Blindkopi får også disse meldingen, men navnene på mottakerne i boksen Blindkopi er ikke synlige for andre mottakere.). Flere mottakere atskilles med semikolon.

Hvis du vil velge mottakernavnene fra en liste i adresseboken, klikker du Til, Kopi eller Blindkopi og klikker deretter navnene du vil ha.

VisJeg finner ikke Blindkopi-boksen. Hvordan aktiverer jeg den?

Hvis du vil vise Blindkopi-boksen for denne og alle fremtidige meldinger, klikker du Alternativer, og deretter klikker du Blindkopi i Vis felt-gruppen.


  1. Når du har skrevet meldingen, klikker du Send.
 
 
Gjelder:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013