Opprette en e-postmelding

  1. Klikk Ny e-post i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

Hurtigtast  Når du skal opprette en e-postmelding fra en mappe i Outlook, trykker du CTRL+SKIFT+M.

  1. Skriv inn emnet for meldingen, i Emne-boksen.
  2. Skriv inn e-postadressene eller navnene på mottakerne i boksene Til, Kopi eller Blindkopi (Til-, Kopi- og Blindkopi-boksene: En melding sendes til mottakerne i boksen Til. Mottakere i boksene Kopi og Blindkopi får også disse meldingen, men navnene på mottakerne i boksen Blindkopi er ikke synlige for andre mottakere.). Flere mottakere atskilles med semikolon.

Hvis du vil velge mottakernavnene fra en liste i adresseboken, klikker du Til, Kopi eller Blindkopi, og klikker deretter navnene du vil ha.

VisJeg finner ikke Blindkopi (Blindkopi: Hvis du legger til navnet på en mottaker i denne boksen i en melding, sendes det en kopi av meldingen til mottakeren, og mottakerens navn er ikke synlig for andre mottakere av meldingen.)-boksen. Hvordan aktiverer jeg den?

Hvis du vil vise Blindkopi-boksen for denne og alle fremtidige meldinger, klikker du Blindkopi i Vis felt-gruppen i kategorien Alternativer.


  1. Når du har skrevet meldingen, klikker du Send.
 
 
Gjelder:
Outlook 2010