Markedsføre produktene og tjenestene dine i Business Contact Manager

I arbeidsområdet (arbeidsområde: Kontaktbehandling-, Salg-, Markedsføring- og Prosjektstyring-mappen der brukerne kan vise firmainformasjon, åpne oppføringer og analysere forretningsdata. Arbeidsområdet er delt inn i en del for miniprogrammer og en del for kategorier.) Markedsføring i Business Contact Manager for Outlook kan du opprette og starte en rekke markedsføringsaktiviteter (markedsføringsaktivitet: En handling som er ment å selge eller identifisere produkter og tjenester for en bestemt gruppe mottakere. Markedsføringsaktiviteter kan inkludere ringelister, e-postmeldinger og trykte flygeblader.) og spore suksessen enkeltvis eller i kombinasjon som en del av en markedsføringskampanje (Markedsføringskampanje: Et markedsføringsprogram som bruker mange kommunikasjonsmidler, for eksempel annonser og direktereklamer, til å oppnå et bestemt resultat, for eksempel øke markedsandelen, lansere nye produkter eller ta vare på kunder.) med flere kanaler.

Med verktøyene i Business Contact Manager for Outlook kan du bygge en ringeliste for en bestemt markedsføringsaktivitet, sende en personlig e-postmelding til kundene du velger, lage brosjyrer og flygeblad for direktereklame eller utvikle egne markedsføringsaktiviteter.

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter og bruker masseutsendelse av e-post og direktereklame for markedsføringsaktiviteter. Du finner også informasjon om hvordan du analyserer hvor vellykket markedsføringskampanjen har vært, og hvordan du bruker miniprogrammer (miniprogram: Et verktøy som brukes til å vise forretningsdata i diagrammer og grafer. Miniprogrammer vises i et arbeidsområde og på instrumentbordet. Eksempler er salgstrakten, kampanjesammenligning og forfalt forretningsprosjekt.) for rapporter og markedsføring i Business Contact Manager for Outlook.

Se Opprette og bruke ringelister i Business Contact Manager hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en ringeliste for en markedsføringsaktivitet.

Hva vil du gjøre?


Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette og starte en markedsføringsaktivitet for masseutsendelse av e-post eller utskrift av direktereklame

Du må markedsføre virksomheten for at den skal vokse. Business Contact Manager for Outlook gjør det enkelt å opprette e-postmeldinger for massedistribusjon og direktereklame og utvikle andre markedsføringsaktiviteter.

Oppretting og oppstart av en markedsføringsaktivitet er stort sett en tretrinns prosess der du planlegger aktiviteten, oppretter innholdet i den og deretter starter den.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Planlegge aktiviteten

I løpet av planleggingsfasen oppretter du en markedsføringsaktivitetsoppføring ved å velge et navn for aktiviteten, og angi hvem av forretningsforbindelsene (Forretningsforbindelse: Et firma eller en organisasjon som du gjør forretninger med. Hvis du tilbyr en tjeneste, for eksempel tannpleie eller helsetjenester, kan en forretningsforbindelse også være en kunde.) eller forretningskontaktene (Forretningskontakt: En person du gjør forretninger med i et firma eller en organisasjon.) og kundeemnene (kundeemne: En potensiell kunde som må kontaktes av en salgsperson, og som enten kvalifiseres eller diskvalifiseres som en salgsmulighet.) som er målgruppen.

 Obs!    Mottakerlisten for en markedsføringsaktivitet kan bare ha én oppføringstype. Mottakerlisten kan for eksempel inkludere forretningsforbindelser, men ikke forretningsforbindelser og forretningskontakter. Forretningskontakter og kundeemner kan være i samme liste fordi kundeemneoppføringen er basert på forretningskontaktoppføringstypen.

 1. Gå til Business Contact Manager i navigasjonsruten, og klikk Markedsføring.
 1. På båndet, i kategorien Hjem, i Ny-gruppen: Klikk en av følgende knapper:
 • Masseutsendelse av e-post Ikon for Masseutsendelse av e-post
 • Nye elementer, pek på Markedsføring, og klikk deretter Utskrift av direktereklame Ikon for Utskrift av direktereklame eller Annen aktivitet.
 1. Skriv inn et navn på markedsføringsaktiviteten i skjemaet (skjema: En måte å samle inn og distribuere informasjon for elementer i Business Contact Manager for Outlook.).
 2. Hvis du vil at denne aktiviteten skal være en del av en markedsføringskampanje, skriver du inn et navn for kampanjen i Kampanje-feltet eller velger et eksisterende kampanjenavn fra listen. Hvis aktiviteten ikke er en del av en markedsføringskampanje, lar du standardteksten, Gjeldende aktiviteter, stå.
 3. Klikk Alle forretningsforbindelser, Alle forretningskontakter og kundeemner, Alle forretningskontakter eller Alle kundeemner i Mottakerliste for å sende meldingen til e-post- eller forretningsadressen til en av følgende type kunder.

Klikk eventuelt ett av følgende alternativer:

 Tips!    Du kan også opprette en markedsføringsaktivitet fra navnene i en rapport. Se Bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager hvis du vil ha informasjon om dette alternativet.

 1. Klikk Se gjennom og filtrer for å redigere den valgte listen ved å filtrere den.

Se Filtrere oppføringer i Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om å filtrere en liste.

 1. På båndet, i kategorien Hjem, i Vis-gruppen: Klikk Detaljer for å åpne Aktivitetsdetaljer-siden.
 1. Hvis du vil, kan du skrive inn informasjon i feltene Kampanjekode, Budsjettert kostnad, Startdato, Sluttdato og Kommentarer.
 2. Klikk Lagre og lukk for å lagre oppføringen, eller fortsett med Opprette markedsføringsinnhold nedenfor i denne artikkelen.

Klikk Start når du er klar til å starte aktiviteten, eller se Starte en markedsføringsaktivitet senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette markedsføringsinnhold i Outlook, Word eller Publisher

Du kan opprette innhold som skal distribueres, med Outlook, Word eller Publisher til å lage utkast til e-postmeldinger, skrive ut brev, flygeblader, brosjyrer og andre markedsføringsmateriell og andre typer dokumenter, og deretter koble dem til aktiviteten i Business Contact Manager for Outlook.

Når du har opprettet markedsføringsaktivitetsoppføringen og valgt mottakere som beskrevet i Planlegge aktiviteten, kan du koble innholdet til aktiviteten.

Du kan velge å utvikle innholdet mens du planlegger markedsføringsaktiviteten og opprette aktivitetsoppføringen, eller du kan opprette innholdet i Outlook, Publisher eller Word først og deretter opprette oppføringen for markedsføringsaktiviteten. Hvis du oppretter innholdet på forhånd, skal du bare velge filen i markedsføringsaktivitetsoppføringen.

 1. Gå til Business Contact Manager i navigasjonsruten, og klikk Markedsføring.
 1. Gjør ett av følgende:
  • Opprett en ny markedsføringsaktivitet.
  • Klikk Masseutsendelse av e-post, Utskrift av direktereklame eller Andre markedsføringsaktiviteter i arbeidsområdet, og dobbeltklikk deretter en oppføring for å åpne den.
 2. Avgjør om du vil opprette et nytt markedsføringsdokument for aktiviteten eller bruke et markedsføringsdokument som allerede er opprettet.

VisSlik oppretter du en ny fil:

 1. Klikk en av følgende innholdskilder i vinduet for markedsføringsaktivitet:
  • Outlook-redigeringsprogram.
  • Utskriftsfletting i Publisher.
  • Utskriftsfletting i Word.

Programmet du velger, åpnes. Bruk programmet til å opprette meldingen, som du kan tilpasse ved hjelp av utskriftsfletting.

 1. Klikk Opprett-knappen hvis du valgte alternativet Outlook-redigeringsprogram.

Klikk Opprett/bla gjennom og deretter Opprett hvis du valgte Utskriftsfletting i Publisher eller Utskriftsfletting i Word.

 1. Opprett meldingen, flygebladet, skrivet eller brosjyren som skal distribueres.

Følg instruksjonene i Utskriftsfletting-ruten i Publisher eller Word hvis du vil tilpasse markedsføringsmeldingen for hver mottaker. Se Hjelp i Publisher eller Word hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker utskriftsfletting.

 1. Lagre filen, og gå deretter tilbake til vinduet for markedsføringsaktiviteten.

 Obs!    Standardnavnet på filen er det samme som navnet på aktiviteten med mindre du lagrer filen med et annet navn.

VisSlik velger du en eksisterende fil:

 1. Klikk Opprett/bla gjennom i vinduet for markedsføringsaktiviteten i delen for innholdskilden, og klikk deretter Bla gjennom.

 Obs!    Når du har opprettet eller valgt en fil, legges en Rediger-kommando til på knappen. Hvis du lagrer og deretter åpner aktiviteten på nytt, endres knappenavnet til Rediger/bla gjennom. Klikk Rediger for å endre den valgte filen.

 Tips!    Du kan klikke Rediger mottakerliste i Utskriftsfletting-ruten i Publisher eller Word for å endre aktivitetens mottakere, i tillegg til i Business Contact Manager for Outlook hvis aktiviteten ikke er startet.

 1. Når du har utført endringene, lagrer du filen og går deretter tilbake til vinduet for markedsføringsaktivitet.
 1. Den valgte filen er oppført i Bruk fil-feltet.
 2. Klikk Lagre og lukk hvis du vil starte aktiviteten senere. Klikk i motsatt fall Start og se Starte en markedsføringsaktivitet nedenfor i denne artikkelen.

 Tips!    Hvis du vil spore resultatene av denne markedsføringsaktiviteten, må du også registrere navnet på aktiviteten i feltet Igangsatt av i hver oppføring for forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet som genereres av aktiviteten. Deretter kan du se Spor-siden i markedsføringsaktivitetsoppføringen hvis du vil se resultatene til aktiviteten.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Starte en markedsføringsaktivitet

Når du er klar til å starte en markedsføringsaktivitet som du har opprettet, trenger du bare å klikke Start.

 1. Åpne aktivitetsoppføringen.

VisHvordan?

 1. Klikk kategorien Masseutsendelse av e-post, Utskrift av direktereklame eller Andre markedsføringsaktiviteter for den aktuelle aktivitetstypen i arbeidsområdet Markedsføring.
 2. Dobbeltklikk aktiviteten i listeruten for å åpne den.

 Tips!    Hvis du har en lang liste over aktiviteter, kan du lete etter aktiviteten under navnet på kampanjen. Hvis du ikke tilordnet den til en kampanje, er aktiviteten oppført under Gjeldende aktiviteter. Du kan også skrive inn navnet på aktiviteten i Søk-boksen for å finne den raskt.

 1. Se gjennom navnene i Mottakerliste for å være sikker på at du har valgt alle forretningsforbindelsene, forretningskontaktene og kundeemnene som skal motta utsendelsen.

 Tips!    Du kan også se gjennom og oppdatere listen over mottakere i Utskriftsfletting-ruten i Publisher eller Word.

 1. Klikk Start for å starte aktiviteten.

Dokumentet åpnes i programmet du brukte til å opprette det.

 1. Gjør ett av følgende:

Foreta eventuelle endringer i dokumentet, for eksempel tilpasse meldingen med Utskriftsfletting-funksjonen. Klikk Fullfør og slå sammen i Fullfør-gruppen på båndet, og klikk deretter Send e-postmeldinger.

Foreta eventuelle endringer i dokumentet, og følg deretter trinnene i vinduet for å skrive ut dokumentet, flette det med en ny publikasjon eller legge den til en eksisterende publikasjon.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Spore eller analysere markedsføringsaktiviteter

Når du starter en markedsføringsaktivitet, er det viktig å spore resultatene. I det minste må du forstå om aktiviteten var verdt tiden eller pengene.

Hvis du vil se resultatene av en markedsføringsaktivitet, bør du registrere hvilke forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner og salgsmuligheter som hver markedsføringsaktivitet resulterte i. Når du fullfører nye oppføringer, kan du notere navnet på markedsføringsaktiviteten i feltet Igangsatt av i hver oppføring.

I denne delen


Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til navnet på en markedsføringsaktivitet til oppføringer for forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheter

Pass på å registrere budsjetterte og faktiske kostnader for aktiviteten for effektivt å spore avkastningen til markedsføringsinvesteringen.

Du må også legge til navnet på aktiviteten i feltet Igangsatt av i hver oppføring for forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet som kommer fra aktiviteten. Totalt antall for hver oppføringstype er oppført i AktivitetsresultaterSpor-siden til markedsføringsaktivitetsoppføringen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • For forretningsforbindelser eller forretningskontakter     Gå til Business Contact Manager i navigasjonsruten, og klikk Kontaktbehandling.
 • For kundeemner eller salgsmuligheter     Gå til Business Contact Manager i navigasjonsruten, og klikk Salg.
 1. Klikk kategorien som inneholder oppføringen du vil bruke.
 2. Dobbeltklikk oppføringen Forretningsforbindelse, Forretningskontakt, Salgsmulighet eller Kundeemne i listeruten for å åpne den.
 3. Klikk Igangsatt av i Kildeinformasjon-delen i oppføringen.

Kildedelen i kundeemneskjemaet

 1. Klikk Alle markedsføringsaktiviteter under Elementtype i dialogboksen Velg en forretningsforbindelse, forretningskontakt eller markedsføringsaktivitet, eller klikk typen markedsføringsaktivitet som genererte oppføringen.

Kobling til en markedsføringsaktivitet

 1. Klikk markedsføringsaktiviteten under Aktivitetsnavn.
 2. Klikk Koble til i Koblede oppføringer-delen.

Oppføringen kobles til markedsføringsaktiviteten og inkluderes i summen for oppføringstypene som genereres på Spor-siden i aktivitetsoppføringen.

 1. Klikk OK å lukke vinduet.
 2. Gjenta denne fremgangsmåten for hver forretningsforbindelse, forretningskontakt, kundeemne eller salgsmulighet som markedsføringsaktiviteten resulterte i.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Vise resultatene av en markedsføringsaktivitet

Det er flere måter å overvåke markedsføringsaktivitetene på, for eksempel ved å bruke Spor-siden i aktiviteten, vise analyseverktøy og miniprogrammer (miniprogram: Et verktøy som brukes til å vise forretningsdata i diagrammer og grafer. Miniprogrammer vises i et arbeidsområde og på instrumentbordet. Eksempler er salgstrakten, kampanjesammenligning og forfalt forretningsprosjekt.) i arbeidsområdet (arbeidsområde: Kontaktbehandling-, Salg-, Markedsføring- og Prosjektstyring-mappen der brukerne kan vise firmainformasjon, åpne oppføringer og analysere forretningsdata. Arbeidsområdet er delt inn i en del for miniprogrammer og en del for kategorier.) Markedsføring og å gjennomgå dataene i rapporter. Spor-siden vil gi de fleste detaljene om aktivitetene. Her kan du også merke aktiviteter som lukket, og lagre informasjon om faktiske kostnader.

 1. Åpne Spor-siden ved først å åpne en markedsføringsaktivitet. Klikk Spor i kategorien Vis.
 2. Skriv inn i de faktiske kostnadene for aktiviteten i Aktivitetsinformasjon-delen, og merk av i avmerkingsboksen for å vise at aktiviteten er lukket.
 3. Vis antallet nye salgsmuligheter og kontaktpersoner som et resultat av aktiviteten i Aktivitetsresultater-delen, og klikk Vis rapport for å opprette en detaljert forretningsrapport for informasjonen i det valgte feltet.

Hvor kommer sporingsnumrene fra?

Dataene som vises på Spor-siden, beregnes automatisk, basert på informasjonen du angir om hver aktivitet:

Til toppen av siden Til toppen av siden

Analysere en markedsføringsaktivitet eller en kampanje

I kategorien Analyse i arbeidsområdet Markedsføring vises en liste over alle markedsføringsaktivitetene sortert etter kampanje.

 Obs!    Det er oppgitt detaljer bare for individuelle markedsføringsaktiviteter. Det finnes ingen kampanjeomfattende analysefunksjon som inkluderer alle aktivitetene.

 1. Gå til Business Contact Manager i navigasjonsruten, og klikk Markedsføring.
 1. Klikk kategorien Analyse i listeruten.

I kategorien vises hver av markedsføringsaktivitetene organisert etter kampanje. Aktiviteter som ikke er koblet til en kampanje, vises under Kampanje: Gjeldende aktiviteter.

 1. Dobbeltklikk navnet på en aktivitet for å åpne oppføringen og gjennomgå detaljene for den bestemte aktiviteten. Se Vise resultatene til en markedsføringsaktivitet hvis du vil ha mer informasjon.

 Obs!    Når du åpner en rapport, kan du starte en ny markedsføringsaktivitet for personer som er navngitt i rapporten, direkte fra rapportbåndet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Vise et miniprogram for markedsføring

Miniprogrammer for markedsføring gir deg en rask oversikt over hvordan det går med en bestemt markedsføringsaktivitet eller kampanje, til høyre i arbeidsområdet Markedsføring.

Hvis du vil ha best mulig informasjon fra et miniprogram (miniprogram: Et verktøy som brukes til å vise forretningsdata i diagrammer og grafer. Miniprogrammer vises i et arbeidsområde og på instrumentbordet. Eksempler er salgstrakten, kampanjesammenligning og forfalt forretningsprosjekt.), må du holde markedsføringsaktivitetsdataene oppdatert. Når du oppretter nye aktivitetsoppføringer og tilordner dem til kampanjer, vises dataene i miniprogrammet. Hvis du vil ha bestemte detaljer, for eksempel antall forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheter som kom fra en bestemt aktivitet, må du skrive inn aktivitetsnavnet i feltet Igangsatt av for hver nye oppføring. Hvis du vil ha nøyaktig økonomiske tall, må du inkludere de budsjetterte og faktiske kostnadstallene på Detaljer- og Spor-siden for hver aktivitet.

 1. Gå til Business Contact Manager i navigasjonsruten, og klikk Markedsføring.
 1. Klikk kategorien Miniprogrammer på båndet.
 2. Klikk Markedsføring Miniprogrammer for markedsføring i gruppen Legg til miniprogrammer, og klikk deretter ett av følgende:
  • Analyse av aktivitetstype
  • Kampanjeanalyse
  • Kampanjesammenligning

Miniprograminformasjonen oppdateres hver gang det lagres ny informasjon i en relevant oppføring.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke miniprogrammer til å analysere resultater av markedsføringsaktiviteter

Miniprogrammene for markedsføring i Business Contact Manager for Outlook inkluderer:

 • Analyse av aktivitetstype. Viser et valgt resultat for alle markedsføringsaktiviteter av en viss type, for eksempel masseutsendelse av e-post.
 • Kampanjeanalyse. Viser et valgt resultat for alle markedsføringsaktiviteter under én enkelt kampanje.
 • Kampanjesammenligning. Viser et valgt resultat for alle markedsføringskampanjer.

Du kan konfigurere hvert miniprogram for markedsføring til å vise bare aktiviteter eller kampanjer som du vil vise, og antall salgsmuligheter, forretningsforbindelser, forretningskontakter eller kundeemner som kommer fra hver aktivitet eller kampanje, eller deres faktiske kostnader, budsjetter eller forventede omsetninger.

 Obs!    Kontroller at eventuelle nye oppføringer som er opprettet som et resultat av en markedsføringsaktivitet, er knyttet til aktiviteten og angitt i feltet Igangsatt av i den nye oppføringen.

Se Bruke miniprogrammer i Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om å bruke miniprogrammer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke markedsføringsrapporter

Du kan se gjennom resultatene av markedsføringsaktivitetene i ulike rapporter i Business Contact Manager for Outlook, skrive dem ut eller eksportere dem til Excel for videre analyse.

Følgende rapporter er tilgjengelige som standard:

 • Salgsmuligheter etter Markedsføringsaktivitet.
 • Forretningskontakter etter Markedsføringsaktivitet
 • Forretningsforbindelser etter Markedsføringsaktivitet.
 • Markedsføringsaktiviteter etter Kampanje
 • Markedsføringsaktiviteter etter Type

 Obs!    Hvis du vil vise den nyeste informasjonen om markedsføringsaktiviteter i rapportene, må du være sikker på at alle oppføringer som er opprettet på grunn av en markedsføringsaktivitet, har navnet på markedsføringsaktiviteten i feltet Igangsatt av.

Se Bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om å bruke rapporter og diagrammer.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010