Lese POP3-e-postmeldinger på flere datamaskiner

Når du laster ned nye meldinger fra en POP3 (POP3: En vanlig protokoll som brukes til å hente e-postmeldinger fra en e-postserver for Internett.) -e-postkonto (e-postkonto: Servernavnet, brukernavnet, passordet og e-postadressen som brukes i Outlook for å koble til en e-posttjeneste. Du oppretter e-postkontoen i Outlook ved hjelp av informasjon du får fra systemansvarlig eller Internett-leverandøren (ISP).), blir meldingene som standard slettet fra POP3-e-postserveren. Hvis du sjekker POP3-e-postkontoen fra forskjellige datamaskiner ved å bruke standard POP3-innstillinger for Microsoft Office Outlook 2007, vil datamaskinen som laster ned en ny e-postmelding, være det eneste stedet den blir lagret. Meldingen vil ikke lenger være på POP3-e-postserveren når du kobler til fra en annen datamaskin.

Hvis du vil vise meldingene fra forskjellige datamaskiner, kan du velge å laste ned en kopi av nye e-postmeldinger og beholde dem på POP3-e-postserveren.

Hva vil du gjøre?


Laste ned en kopi av meldingene og beholde dem på POP3-e-postserveren

Det kan være nyttig å laste ned en kopi av meldingene og ikke slette elementer hvis du sjekker POP3-e-postkontoen fra flere profiler eller datamaskiner. Du kan for eksempel laste ned en kopi av meldingene både på datamaskinen på arbeidsplassen og datamaskinen hjemme, og deretter slette dem fra POP3-e-postserveren.

 Obs!   E-postmeldinger du sender, lagres i mappen Sendte elementer i Outlook bare på datamaskinen de sendes fra. Du kan ikke få tilgang til mappen Sendte elementer på én datamaskin fra de andre datamaskinene som kjører Outlook. Du bør vurdere å inkludere e-postadressen i Blindkopi-boksen, slik at du kan laste ned meldingene du sender, på en annen datamaskin.


Flere datamaskiner laster ned POP3-e-postmeldinger

Bildeforklaring 1 Når du kobler til POP3-e-postserveren fra den bærbare datamaskinen, lastes det ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.
Bildeforklaring 2 Når du kobler til fra datamaskinen på jobben, lastes det ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.
Bildeforklaring 3 Når du kobler til fra datamaskinen hjemme, lastes det ned en kopi av nye e-postmeldinger til Outlook.
Bildeforklaring 4 Siden det ikke er merket av for La det være en kopi av meldinger på serveren i Outlook på hjemmedatamaskinen, sendes det en kommando fra Outlook til POP3-e-postserveren om å slette meldingene du nettopp lastet ned. Ingen andre versjoner av Outlook kan nå laste ned disse meldingene fra POP3-e-postserveren.

På hver datamaskin der du vil lese e-postmeldingene, men ikke lagre dem permanent, gjør du følgende:

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

VisKommandoen Kontoinnstillinger mangler

Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 1. Under Navn velger du POP3-e-postkontoen du vil endre, og deretter klikker du Endre.

 Obs!   Hvis profilen ikke inneholder en e-postkonto på Microsoft Exchange Server, lagres meldingene på datamaskinen i en fil med personlige mapper (PST) (Personlig mappe (PST): Datafil som lagrer meldingene dine og andre elementer på datamaskinen. Du kan tilordne en PST-fil som standard leveringssted for e-postmeldinger. Du kan bruke en PST-fil til å organisere og ta sikkerhetskopi av elementer for sikkerhets skyld.). Hvis profilen imidlertid inneholder både en Exchange-server og en POP3-e-postkonto, og du bruker standardinnstillingen til å levere alle nye meldinger til Exchange-postboksen, lagres de nedlastede POP3-meldingene på Exchange-kontoen på Exchange-serveren. Alle profilene du bruker, på hvilken som helst datamaskin, som har tilgang til postboksen på Exchange-serveren, vil kunne se de tidligere nedlastede POP3-e-postmeldingene.

 1. Klikk Flere innstillinger.
 2. Klikk Avansert-kategorien, og deretter merker du av for La det være en kopi av meldinger på serveren under Levering.

Du kan også velge om du vil slette meldinger automatisk fra e-postserveren etter et gitt antall dager, når du sletter elementet på datamaskinen, eller når mappen Slettede elementer tømmes. Disse innstillingene kan hjelpe til å hindre at den maksimale postboksstørrelsen som er satt av Internett-leverandøren (Internett-leverandør: Et firma som gir tilgang til Internett for slike ting som elektronisk e-post, samtalerom eller bruk av World Wide Web. Noen Internett-leverandører er flernasjonale og tilbyr tilgang i mange områder, mens andre er begrenset til et bestemt område.), overskrides.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hent nye meldinger manuelt    
   • Velg Send og mottaVerktøy-menyen, velg POP3-e-postkontoen, og klikk deretter Innboks.
  • Hent nye meldinger automatisk    
 1. Klikk Send og motta og deretter Innstillinger for sending/mottakVerktøy-menyen, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

Hurtigtast  Trykk CTRL+ALT+S for å åpne dialogboksen Grupper for sending/mottak.

 1. Under Gruppenavn velger du en gruppe som inneholder POP3-e-postkontoen, og deretter, under Innstillinger for gruppen navn, merker du av for Planlegg automatisk sending/mottak hvert x minutt. Skriv inn et tall mellom 1 og 1440. Det siste tallet planlegger automatisk sending/mottak én gang om dagen.
 2.  Obs!   Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte grupper for sending/mottak, velger du Alle kontoer-gruppen.

POP3-e-postserveren sjekkes, og nye meldinger lastes ned ifølge tidsplanen du oppgav.

 Obs!   De fleste Internett-leverandører har en størrelsesgrense for POP3-postboksen. Hvis ikke du sletter elementer fra serveren, vil kontoen til slutt overskride grensen som er satt av Internett-leverandøren. Dette hindrer flere meldinger i å komme frem og kan medføre tilleggskostnader. Kontakt Internett-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Laste ned meldinger og slette dem fra POP3-e-postserveren

På datamaskinen der du vil lagre e-postmeldingene, kan du konfigurere Outlook til å laste ned meldingene og slette dem fra e-postserveren. Når du har brukt denne datamaskinen til å se etter e-postmeldinger, kan du ikke lenger laste ned meldingene fra de andre datamaskinene.

 1. Hvis du ikke har lagt til POP3-kontoen i Outlook-profilen, legger du den til nå.
  1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

VisKommandoen Kontoinnstillinger mangler

Kommandoen Kontoinnstillinger finnes på Verktøy-menyen i Office Outlook 2007. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, gjelder ikke instruksjonene nedenfor. Bruk hjelpen som følger med produktet du har. Hvis det står Outlook Express i tittellinjen til programmet du har, så bruker du et annet program enn Outlook. Se Hjelp i Outlook Express for å få hjelp.

 1. Klikk Ny i kategorien E-post, velg Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP, og klikk deretter Neste.
 2. Klikk POP3, og klikk deretter Neste.
 3. Skriv inn navnet, e-postadressen og passordet i de tilsvarende tekstboksene.
 1. Gjør ett av følgende:
 • Hent nye meldinger manuelt    
  • Velg Send og mottaVerktøy-menyen, velg kontoen og klikk deretter Innboks.
 • Hent nye meldinger automatisk    
 1. Klikk Send og motta og deretter Innstillinger for sending/mottakVerktøy-menyen, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.

Hurtigtast  Trykk CTRL+ALT+S for å åpne dialogboksen Grupper for sending/mottak.

 1. Under Gruppenavn velger du en gruppe som inneholder POP3-e-postkontoen, og deretter, under Innstillinger for gruppen navn, merker du av for Planlegg automatisk sending/mottak hvert x minutt. Skriv inn et tall mellom 1 og 1440. Det siste tallet planlegger automatisk sending/mottak én gang om dagen.
 2.  Obs!   Hvis du ikke har opprettet noen egendefinerte grupper for sending/mottak, velger du Alle kontoer-gruppen.

POP3-e-postserveren sjekkes, og nye meldinger lastes ned ifølge tidsplanen du oppgav.

 Tips!   Hvis du vil ha tilgang til nye meldinger på en hvilken som helst datamaskin, kan du bruke fremgangsmåten for å laste ned en kopi av meldingene og beholde dem på POP3-serveren på alle datamaskinene. Når du merker av for La det være en kopi av meldinger på serveren, merker du også av for Fjern fra serveren etter n dager. Dette gjør at du kan sjekke e-post fra en hvilken som helst datamaskin innen det angitte antallet dager. E-post slettes fra POP3-e-postserveren når tidsgrensen overskrides.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2007