Legge ved en fil, melding, kontakt eller oppgave i en e-postmelding

Du kan legge ved filer i en e-postmelding. Du kan også ta med andre Outlook-elementer, for eksempel meldinger, kontakter eller oppgaver, i meldinger du sender.

 Obs!     Selv om Outlook ikke har en forhåndsdefinert størrelsesgrense, er det mange Internett-leverandører (Internett-leverandør: Et firma som gir tilgang til Internett for slike ting som elektronisk e-post, samtalerom eller bruk av World Wide Web. Noen Internett-leverandører er flernasjonale og tilbyr tilgang i mange områder, mens andre er begrenset til et bestemt område.) som begrenser størrelsen på meldinger du kan sende, i tillegg til størrelsen på e-postboksen.

Legge ved en fil i en melding

 1. Opprett en melding, eller klikk Svar, Svar alle eller Videresend for en eksisterende melding.
 2. Klikk Melding i meldingsvinduet.
 3. Klikk Legg ved fil i Inkluder-gruppen.

Kommandoen Legg ved fil på båndet

 1. Bla til og klikk deretter filen du vil legge ved, og klikk deretter Sett inn.

 Tips!     Når du skriver en melding, kan du også legge ved filer ved å bruke kommandoene i kategorien Sett inn i Inkluder-gruppen, eller dra filer fra mapper på datamaskinen og slippe dem i meldingsvinduet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge ved et Outlook-element i en melding

Du kan legge ved Outlook-elementer (element: Et element er den grunnleggende delen som inneholder informasjon i Outlook (på samme måte som en fil i andre programmer). Elementer inkluderer e-postmeldinger, avtaler, kontakter, oppgaver, loggoppføringer, notater, innlagte elementer og dokumenter.), for eksempel andre e-postmeldinger, oppgaver, kontakter eller kalenderelementer, i en melding. Dette er den enkleste måten å videresende flere elementer eller meldinger på.

 1. Opprett en melding, eller klikk Svar, Svar alle eller Videresend for en eksisterende melding.
 2. Klikk Melding i meldingsvinduet.
 3. Klikk Legg ved element i Inkluder-gruppen.

Kommandoen Legg ved element på båndet

 1. Gjør ett av følgende:
 • Velg Visittkort, og klikk deretter Andre visittkort. Klikk en kontakt, og klikk deretter OK. Hvis du vil merke flere kontakter, trykker og holder du CTRL mens du klikker hver kontakt.
 • Klikk Kalender. Velg kalenderen, datointervallet og detaljene du vil ha med. Klikk Vis under Avansert. Klikk OK for å legge til kalenderen i meldingen.
 • Klikk Outlook-element. Bla gjennom mappelisten for å finne mappen som inneholder elementet du vil legge ved. Klikk elementet under Elementer, og klikk deretter OK.

Kommandoen Legg ved Outlook-element på båndet

 Tips!     Når du skriver en melding, kan du også legge ved filer ved å bruke kommandoene i kategorien Sett inn i Inkluder-gruppen, eller du kan dra filer fra mapper på datamaskinen og slippe dem i meldingsvinduet.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2013