Legge ved en fil eller et element i en e-postmelding

Legge ved en fil i en melding

  1. Klikk Legg ved fil i en åpen melding, i kategorien Melding i Inkluder-gruppen.
  2. Bla til og klikk filen du vil legge ved, og klikk deretter Sett inn.

Hvis du ikke ser den aktuelle filen i riktig mappe, kan du kontrollere at det er merket av for Alle filer (*.*) i Filtype-boksen, og at Windows Utforsker er konfigurert til å vise filtypen.

 Tips!   Du kan også legge ved filer ved hjelp av kategorien Sett inn i en åpen melding, eller dra filer fra mapper på datamaskinen og slippe dem på en åpen e-postmelding.

Legge ved et Outlook-element i en melding

Du kan legge ved Outlook-elementer (element: Et element er den grunnleggende delen som inneholder informasjon i Outlook (på samme måte som en fil i andre programmer). Elementer inkluderer e-postmeldinger, avtaler, kontakter, oppgaver, loggoppføringer, notater, innlagte elementer og dokumenter.), som andre e-postmeldinger, oppgaver, kontakter eller kalenderelementer, i en melding. Dette er den enkleste måten for videresending av flere elementer eller meldinger.

  1. Klikk Legg ved element i kategorien Melding i Inkluder-gruppen, i en åpen melding.
  2. Klikk NyFil-menyen, og klikk deretter E-postmelding.
  3. Velg hvilken type Outlook-element du vil legge ved. Hvis du klikker Annet Outlook-element, blar du gjennom mappelisten for å finne mappen som inneholder elementet du ønsker. Klikk elementet du vil legge ved i listen under Elementer.
  4. Velg Vedlegg under Sett inn som.

 Tips!   Du kan også legge ved et element ved hjelp av kategorien Sett inn, i en åpen melding, eller dra elementer fra Outlook-mapper og slippe dem på en åpen e-postmelding.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2010