Legge til koblinger som inneholder mellomrom, i e-postmeldinger

Microsoft Windows har støtte for lange filnavn, inkludert mellomrom. Hvis du tar med en kobling i et filnavn med mellomrom i en e-postmelding, vil imidlertid Microsoft Outlook avkorte koblingen ved første mellomrom. Hvis det første mellomrommet er i nettverksbanen eller plasseringen til filen, avkortes koblingen her.

Hvis du for eksempel skriver inn \\nettverksressurs\Utgiftsrapport for februar.xls i meldingsteksten, konverteres bare den første delen av teksten til en kobling i Outlook, som vist nedenfor:

\\nettverksressurs\Utgiftsrapport

Dette er ikke en gyldig kobling til filen.

Du kan løse dette problemet ved å bruke vinkeltegn før og etter koblingen, som vist i eksemplene nedenfor:

<\\nettverksressurs\Utgiftsrapport for februar.xls> eller <http://www.contoso.com/økonomi/Utgiftsrapport for februar.xls>

All tekst mellom vinkeltegnene tas med som en del av koblingen, og mottakeren mottar en fullstendig kobling til filen.

 Obs!    Hvis du setter inn koblingen ved hjelp av kommandoen Hyperkobling , avkortes ikke koblingen. Klikk Hyperkobling i Koblinger-gruppen i kategorien Sett inn i en ny melding.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2010