Legge til en e-postkonto ved hjelp av avanserte innstillinger

Funksjonen Automatisk kontooppsett starter automatisk, og hjelper deg med å konfigurere kontoinnstillingene for e-postkontoene dine første gang du starter Microsoft Outlook 2010. Hvis e-postkontoen ikke kan bli konfigurert automatisk, må du skrive inn den nødvendige informasjonen manuelt, inkludert avanserte innstillinger som servernavn for innkommende og utgående e-post, portnumre for serverne og godkjenningsmetoder for serverne.

Manuelt oppsett av en e-postkonto er en totrinnsprosess. Når du legger til en e-postkonto, konfigurerer du deretter avanserte innstillinger manuelt.

 Obs!   Ettersom det finnes mange forskjellige kontokonfigurasjoner, inneholder denne artikkelen generell veiledning for å konfigurere e-postkontoer manuelt. Det anbefales at du prøver automatisk kontooppsett før du konfigurerer e-postkontoen manuelt. Ta kontakt med Internett-leverandøren (Internett-leverandør: Et firma som gir tilgang til Internett for slike ting som elektronisk e-post, samtalerom eller bruk av World Wide Web. Noen Internett-leverandører er flernasjonale og tilbyr tilgang i mange områder, mens andre er begrenset til et bestemt område.) eller e-postadministratoren hvis du har spørsmål om kontoen.

Hva vil du gjøre?


Legge til en e-postkonto manuelt

Det finnes tre måter å legge til e-postkontoen manuelt. De fleste har bare én profil, og bør bruke avsnittet Legge til profilen som kjører.

 Obs!   Manuell konfigurasjon av Microsoft Exchange-kontoer kan ikke utføres mens Outlook kjører. Bruk fremgangsmåten i Legge til en eksisterende profil eller Legge til en ny profil.

Legge til profilen som kjører

 1. Klikk kategorien Fil.
 1. Klikk Kontoinnstillinger under Kontoinformasjon i kategorien Info.
 2. Klikk Kontoinnstillinger.
 3. Klikk Legge til konto.
 4. Gå til et av de følgende avsnittene i denne artikkelen:

Legge til en eksisterende profil

 1. Lukk Outlook.
 2. Klikk eller dobbeltklikk E-post i Kontrollpanel.

  VisHvor er E-post i Kontrollpanel?

  E-post vises på ulike steder i Kontrollpanel, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet Microsoft Windows du bruker, Kontrollpanel-visningen som er valgt, og om du bruker en 32- eller 64-biters operativsystem eller versjon av Outlook 2010.

   Obs!   Ikonet for e-post i Kontrollpanel vises ikke hvis du ikke har Outlook installert og har åpnet programmet minst én gang.

  Den enkleste måten å finne E-post på er å åpne Kontrollpanel i Windows og skrive e-post i Søk-boksen øverst i vinduet. Hvis du har Windows XP, skriver du e-post i Adresse-feltet i Kontrollpanel.

Tittellinjen i dialogboksen Oppsett av e-post inneholder navnet på gjeldende profil. Hvis du vil velge en annen eksisterende profil, klikker du Vis profiler, velger profilnavnet, og deretter klikker du Egenskaper.

 1. Klikk E-postkontoer.
 2. Fortsett til et av de følgende avsnittene i denne artikkelen:

Legge til en ny profil

 1. Lukk Outlook.
 2. Klikk eller dobbeltklikk modulen E-post i Kontrollpanel.

  VisHvor er E-post i Kontrollpanel?

  E-post vises på ulike steder i Kontrollpanel, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet Microsoft Windows du bruker, Kontrollpanel-visningen som er valgt, og om du bruker en 32- eller 64-biters operativsystem eller versjon av Outlook 2010.

   Obs!   Ikonet for e-post i Kontrollpanel vises ikke hvis du ikke har Outlook installert og har åpnet programmet minst én gang.

  Den enkleste måten å finne E-post på er å åpne Kontrollpanel i Windows og skrive e-post i Søk-boksen øverst i vinduet. Hvis du har Windows XP, skriver du e-post i Adresse-feltet i Kontrollpanel.
 1. Klikk Vis profiler under Profiler.
 2. Klikk Legg til.
 3. I dialogboksen Ny profil skriver du inn et navn på profilen, og deretter klikker du OK.

Dette er navnet du ser når du starter Outlook hvis du konfigurerer Outlook til å spørre deg om hvilken profil du skal bruke.

 1. Klikk E-postkontoer.
 2. Gå til et av de følgende avsnittene i denne artikkelen:

Til toppen av siden Til toppen av siden

Konfigurere en POP3- eller IMAP-konto manuelt

En POP3-konto er den vanligste typen e-postkonto.

En IMAP-konto er en utvidet type e-postkonto, som har flere e-postmapper på en e-postserver. Både Google GMail- og AOL-kontoer kan brukes som IMAP-konto i Outlook 2010.

Hvis du ikke er sikker på hvilken type konto du bruker, kontakter du Internett-leverandøren (Internett-leverandør: Et firma som gir tilgang til Internett for slike ting som elektronisk e-post, samtalerom eller bruk av World Wide Web. Noen Internett-leverandører er flernasjonale og tilbyr tilgang i mange områder, mens andre er begrenset til et bestemt område.) eller e-postadministratoren.

 1. Klikk Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt, og klikk deretter Neste.
 2. Klikk E-post på Internett, og klikk deretter Neste.
 3. Gjør følgende under Brukerinformasjon:
  1. Skriv inn navnet slik du vil at det skal vises for andre personer, i Navn-boksen.
  2. I boksen E-postadresse skriver du inn fullstendig e-postadresse som ble tilordnet av e-postadministratoren eller Internett-leverandøren. Husk å ta med brukernavnet, symbolet @ og domenenavn, for eksempel pat@contoso.com.
  3. I boksene Passord og Skriv inn passordet på nytt skriver du inn passordet som ble tilordnet til deg, eller som du valgte.

 Tips!   Det kan hende at det skilles mellom små og store bokstaver i passordet. Kontroller at CAPS LOCK ikke er på når du skriver inn passordet.

 1. Gjør følgende under Serverinformasjon:
 1. Velg POP3 eller IMAP i listen Kontotype.
 2. Skriv inn fullstendig navn på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, i boksen Server for innkommende e-post. Dette er vanligvis mail etterfulgt av domenenavnet, for eksempel mail.contoso.com.
 3. Skriv inn fullstendig navn på serveren fra Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, i boksen Server for utgående e-post (SMTP). Dette er vanligvis mail etterfulgt av domenenavnet, for eksempel mail.contoso.com.
 1. Gjør følgende under Påloggingsinformasjon:
 1. Skriv inn brukernavnet du fikk av Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, i Brukernavn-boksen. Dette kan være den delen av e-postadressen din som er foran symbolet @, for eksempel pat, eller det kan være hele e-postadressen, for eksempel pat@contosco.com.
 2. I Passord-boksen skriver du inn passordet du fikk av Internett-leverandøren eller e-postadministratoren, eller ett som du har opprettet selv.
 3. Merk av for Husk passord.

 Obs!   Du kan velge om du vil lagre passordet ved å skrive det inn i Passord-boksen og merke av for Husk passord. Hvis du velger dette alternativet, trenger du ikke å skrive inn passordet hver gang du åpner kontoen. Dette gjør imidlertid også kontoen sårbar for alle som har tilgang til datamaskinen.

VisLær mer om de beste passordrutinene

Bruk sterke passord som inneholder en blanding av minst åtte store og små bokstaver, tall og symboler, for eksempel Y6dh!et5. Lange og komplekse passord gir bedre beskyttelse.

 Viktig!   Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer det, kan ikke Microsoft finne det. Hvis du skriver ned passordet, må du oppbevare det på et trygt sted som ligger langt fra informasjonen som det skal beskytte.

 1. Du kan eventuelt navngi e-postkontoen slik den vises i Outlook. Dette er nyttig når du bruker mer enn én e-postkonto. Klikk Flere innstillinger. I kategorien Generelt, under E-postkonto, skriver du inn et navn som identifiserer kontoen, for eksempel Min hjemme-e-post.
 2. E-postkontoen kan kreve en eller flere av følgende ekstra innstillinger. Kontakt Internett-leverandøren hvis du har spørsmål om hvilke innstillinger du skal velge for e-postkontoen.
 • SMTP-godkjenning     Klikk Flere innstillinger. I kategorien Utgående merker du av for Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning hvis det kreves for kontoen.
 • POP3-kryptering    For POP3-kontoer klikker du Flere innstillinger. Under Innkommende e-post (POP3) under Serverportnumre i kategorien Avansert merker du av for Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL) hvis Internett-leverandøren ber deg om å bruke denne innstillingen.
 • IMAP-kryptering    For IMAP-kontoer klikker du Flere innstillinger. Under Innkommende e-post (IMAP) under Serverportnumre i kategorien Avansert, for alternativet Bruk følgende type kryptert tilkobling klikker du Ingen, SSL, TLS eller Auto hvis Internett-leverandøren ber deg om å bruke denne innstillingen.
 • SMTP-kryptering    Klikk Flere innstillinger. Under Utgående e-post (IMAP) under Serverportnumre i kategorien Avansert, for alternativet Bruk følgende type kryptert tilkobling klikker du Ingen, SSL, TLS eller Auto hvis Internett-leverandøren ber deg om å bruke denne innstillingen.
 1. Du kan eventuelt klikke Test kontoinnstillinger for å bekrefte at kontoen fungerer. Hvis noe av informasjonen mangler eller er feil, for eksempel passordet, blir du bedt om å angi eller rette informasjonen. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
 2. Klikk Neste.
 3. Klikk Fullfør.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Konfigurere en Microsoft Exchange-konto manuelt

Microsoft Exchange-kontoer brukes av organisasjoner som en del av en serie med samarbeidsverktøy, inkludert e-postmeldinger, kalender og planlegging av møter og oppgavesporing. Noen Internett-leverandører (Internett-leverandør: Et firma som gir tilgang til Internett for slike ting som elektronisk e-post, samtalerom eller bruk av World Wide Web. Noen Internett-leverandører er flernasjonale og tilbyr tilgang i mange områder, mens andre er begrenset til et bestemt område.) tilbyr også vertsbaserte Exchange-kontoer for personer. Hvis du ikke er sikker på hvilken type konto du bruker, kontakter du Internett-leverandøren eller e-postadministratoren.

Manuell konfigurasjon av Microsoft Exchange-kontoer kan ikke utføres mens Outlook kjører. Hvis du vil legge til en Microsoft Exchange-konto, må du følge trinnene i Legge til en eksisterende profil eller Legge til en ny profil, og deretter gjøre følgende:

 1. Klikk for Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt, og klikk deretter Neste.
 2. Klikk Microsoft Exchange og deretter Neste.
 3. Skriv inn navnet som ble tilordnet av e-postadministratoren for serveren som kjører Exchange.
 4. Merk av for Bruk bufret Exchange-modus for å bruke bufret Exchange-modus.

  VisMer informasjon om bufret Exchange-modus

  Når du bruker en Exchange-konto, gir bufret Exchange-modus deg en bedre brukeropplevelse. I denne modusen lagres en kopi av postboksen din på datamaskinen. Denne kopien gir deg rask tilgang til dataene og oppdateres jevnlig mot serveren som kjører Microsoft Exchange.Hvis du ikke får aktivert bufret Exchange-modus, kan det skyldes følgende:
  1. En Exchange-e-postkonto finnes ikke i Microsoft Outlook-profilen     Denne funksjonen krever at Outlook-profilen inneholder en Exchange-konto.
  2. Exchange-serveradministratoren har deaktivert denne funksjonen     Exchange-administratorer har mulighet til å deaktivere denne funksjonen i Outlook. Kontakt Exchange-administratoren for å få mer informasjon.
  3. Microsoft Terminal Services er installert     Bufret Exchange-modus er ikke tilgjengelig på datamaskiner som kjører Windows Server når Microsoft Terminal Services er installert.
 1. I Brukernavn-boksen skriver du inn brukernavnet som ble tilordnet av e-postadministratoren. Dette er vanligvis ikke hele navnet.
 2. Gjør eventuelt ett av følgende:
  • Klikk Flere innstillinger. Skriv inn et navn som gjør det enklere å identifisere kontoen, for eksempel Jobb-e-post, under E-postkonto i kategorien Generelt.
  • Klikk Flere innstillinger. Konfigurer alternativene du vil ha i en av kategoriene.
  • Klikk Kontroller navn for å bekrefte at serveren gjenkjenner navnet og at datamaskinen er koblet til nettverket. Kontonavnet og servernavnet som du oppga i trinn 3 og 5, bør bli understreket. Kontakt e-postadministratoren hvis navnet ditt ikke blir understreket.
 3. Hvis du klikket Flere innstillinger og åpnet dialogboksen Microsoft Exchange Server, klikker du OK.
 4. Klikk Neste.
 5. Klikk Fullfør.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2010