Lage et notat

Notater er et praktisk hjelpemiddel for å registrere og holde oversikt over alle de små fragmentene med informasjon som du mottar hver dag. Notater kan inneholde alle typer tekstbasert informasjon og kan oppbevares i Microsoft Outlook 2010, på skrivebordet eller i andre mapper på datamaskinen.

Du kan opprette et notat fra hvilken som helst mappe i Outlook 2010.

  1. Klikk Nye elementer i Ny-gruppen i kategorien Hjem, klikk Flere elementer, og klikk deretter Notat.

Hurtigtast  Trykk Ctrl+Skift+N for å opprette et notat.

  1. Skriv inn notatteksten. Endringer du gjør i notatet, lagres automatisk.
  2. Hvis du vil lukke notatet, klikker du notatikonet Ikonsymbol øverst i venstre hjørne i notatet. Deretter velger du Lukk.

Du kan la notatet være åpent mens du arbeider og dra det til hvor som helst på skjermen, slik at det blir enklere å lese. Hvis du vil kopiere et notat til skrivebordet, drar du det fra Notater-mappen til ønsket plassering.

Hvis du vil lese eller endre et notat i Notater-mappen, dobbeltklikker du notatet for å åpne det. Du kan tilpasse notater for å gjøre det enklere å finne og organisere dem.

 Tips!   Hvis du vil koble notater til andre relaterte Outlook-elementer, for eksempel e-postmeldinger, kontakter eller kalenderelementer, kan du gi dem fargekategorier (fargekategori: En farge som kan knyttes til et nøkkelord eller frase, som hjelp til å sortere, gruppere eller holde oversikt over elementer som meldinger, oppgaver, kontakter eller avtaler.).

 
 
Gjelder:
Outlook 2010