Hva har skjedd med boksen Skriv spørsmål for hjelp?

Som en del av omstruktureringen av brukergrensesnittet i Microsoft Office 2010-programmene ble boksen Skriv spørsmål for hjelp flyttet til Hjelp-vinduet for hvert Office-program, og navnet ble endret til Skriv inn ord det skal søkes etter.

Du kan få hjelp med spørsmålene dine ved å gå tilbake til programmet og deretter klikke Hjelp-knappen Knappesymbol, som vanligvis befinner seg øverst til høyre på skjermen.

 
 
Gjelder:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, Visio 2010, Word 2010