Hurtigtaster for Outlook

Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB for å merke Vis alle øverst på emnet, trykker ENTER, og deretter trykker du CTRL+P.

Hurtigtaster for Microsoft Office Outlook

VisGrunnleggende navigering

Hvis du vil Trykker du
Bytte til E-post. CTRL+1
Bytte til kalender. CTRL+2
Bytte til kontakter. CTRL+3
Bytte til oppgaver. CTRL+4
Bytte til notater. CTRL+5
Bytte til mappelisten i navigasjonsruten. CTRL+6
Bytte til snarveier. CTRL+7
Bytte til neste melding (med åpen melding). CTRL+punktum
Bytte til forrige melding (med åpen melding). CTRL+komma
Flytte mellom navigasjonsruten, hovedvinduet i Outlook, leseruten og gjøremålsfeltet. F6 eller CTRL+SKIFT+TAB
Flytte mellom Outlook-vinduet, de mindre rutene i navigasjonsruten, leseruten og inndelingene i gjøremålsfeltet. TAB
Flytte rundt i navigasjonsruten. Piltaster
Gå til en annen mappe. CTRL+Y
Gå til Søk-boksen. F3 eller CTRL+E
Gå til forrige melding i leseruten. ALT+PIL OPP eller CTRL+KOMMA eller ALT+SIDE OPP
Bla ned gjennom teksten i leseruten. MELLOMROM
Bla opp gjennom teksten i leseruten. SKIFT+MELLOMROM
Vise eller skjule en gruppe (med en valgt gruppe) i navigasjonsruten. SKIFT+PLUSSTEGN eller MINUSTEGN
Vise eller skjule en gruppe i listen over e-postmeldinger. PIL VENSTRE eller PIL HØYRE
Flytte til neste felt i leseruten. SKIFT+TAB
Flytte til forrige felt i leseruten. CTRL+TAB
Gå tilbake til forrige visning i hovedvinduet i Outlook. ALT+B, ALT+PIL VENSTRE eller ALT+TILBAKE
Gå frem til neste visning i hovedvinduet i Outlook. ALT+PIL HØYRE
Velge informasjonslinjen og vise menyen med kommandoer hvis tilgjengelig. CTRL+SKIFT+W

VisSøk

Hvis du vil Trykker du
Søke etter en melding eller et annet element. CTRL+E
Fjerne søkeresultatene. ESC
Utvide søket til å inkludere Alle e-postelementer, Alle kalenderelementer eller Alle kontaktelementer, avhengig av modulen du er i. CTRL+ALT+A
Utvide spørringsverktøyet for søk. CTRL+ALT+W
Bruke Avansert søk. CTRL+SKIFT+F
Opprette en ny søkemappe. CTRL+SKIFT+P
Søke etter tekst i en melding eller et annet element. F4
Søke etter neste under tekstsøk i en melding eller et annet element. SKIFT+F4
Søke etter og erstatte tekst, symboler eller enkelte formateringskommandoer i åpne elementer. Fungerer i leseruten på et åpent element. CTRL+H
Utvide søket til å inkludere skrivebordet. CTRL+ALT+K

VisFlagg

Hvis du vil Trykker du
Åpne dialogboksen Flagg for oppfølging for å tilordne et flagg. CTRL+SKIFT+G

VisFargekategorier

Hvis du vil Trykker du
Slette den valgte kategorien fra listen i dialogboksen Fargekategorier. ALT+D

VisOpprette et element eller en fil

Hvis du vil Trykker du
Opprette en avtale. CTRL+SKIFT+A
Opprette en kontakt. CTRL+SKIFT+C
Opprette en distribusjonsliste. CTRL+SKIFT+L
Opprette en telefaks. CTRL+SKIFT+X
Opprette en mappe. CTRL+SKIFT+E
Opprette en loggoppføring. CTRL+SKIFT+J
Opprette en møteinnkallelse. CTRL+SKIFT+Q
Opprette en melding. CTRL+SKIFT+M
Opprette et notat. CTRL+SKIFT+N
Opprette et nytt Microsoft Office-dokument. CTRL+SKIFT+H
Legge inn i denne mappen. CTRL+SKIFT+S
Legge inn et svar i denne mappen. CTRL+T
Opprette en søkemappe. CTRL+SKIFT+P
Opprette en oppgave. CTRL+SKIFT+K
Opprette en oppgaveforespørsel CTRL+SKIFT+U

VisAlle elementer

Hvis du vil Trykker du
Lagre. CTRL+S eller SKIFT+F12
Lagre og lukke. ALT+S
Lagre som. F12
Angre. CTRL+Z eller ALT+TILBAKE
Slette et element. CTRL+D
Skrive ut. CTRL+P
Kopiere et element. CTRL+SKIFT+Y
Flytte et element. CTRL+SKIFT+V
Kontrollere navn. CTRL+K
Kjøre stavekontroll. F7
Flagg for oppfølging. CTRL+SKIFT+G
Videresende. CTRL+F
Sende, legge inn eller invitere alle. ALT+S
Aktivere redigering i et felt (unntatt i ikonvisning). F2
Venstrejustere tekst. CTRL+L
Midtstille tekst. CTRL+E
Høyrejustere tekst. CTRL+R

VisE-post

Hvis du vil Trykker du
Bytte til Innboks. CTRL+SKIFT+I
Bytte til Utboks. CTRL+SKIFT+O
Velge kontoen som det skal sendes en melding fra. CTRL+TAB (med fokus på Til-boksen) og deretter TAB til Kontoer-knappen
Kontrollere navn. CTRL+K
Sende. ALT+S
Svare på en melding. CTRL+R
Svare alle på en melding. CTRL+SKIFT+R
Videresende en melding. CTRL+F
Merke en melding som ikke søppel. CTRL+ ALT+J
Vise blokkert eksternt innhold (i en melding). CTRL+SKIFT+I
Legge inn i en mappe. CTRL+ SKIFT+S
Bruke stilen Normal. CTRL+SKIFT+N
Se etter nye meldinger. CTRL+M eller F9
Gå til den forrige meldingen. PIL OPP
Gå til den neste meldingen. PIL NED
Opprette en ny melding (i E-post). CTRL+N
Opprette en ny melding (fra en hvilken som helst Outlook-visning). CTRL+SKIFT+M
Åpne en mottatt melding. CTRL+O
Åpne adresseboken. CTRL+SKIFT+B
Konvertere en HTML- eller RTF-melding til ren tekst. CTRL+SKIFT+O
Legge til hurtigflagg i en uåpnet melding. INS
Vise dialogboksen Flagg for oppfølging. CTRL+SKIFT+G
Markere som lest. CTRL+Q
Markere som ulest. CTRL+U
Vise menyen for å laste ned bilder, endre innstillingene for automatisk nedlasting, eller legge til en avsender i listen Avsendere du stoler på. CTRL+SKIFT+W
Søke etter eller erstatte. F4
Søk etter neste. SKIFT+F4
Sende. CTRL+ENTER
Skrive ut. CTRL+P
Videresende. CTRL+F
Videresende som vedlegg. CTRL+ALT+F
Vise egenskapene for det merkede elementet. ALT+ENTER
Markere for nedlasting. CTRL+ALT+M
Fjerne markeringen for nedlasting. CTRL+ALT+U
Vise fremdrift for sending/mottak. CTRL+B (når sending/mottak pågår)

VisKalender

Hvis du vil Trykker du
Opprette en ny avtale (i Kalender). CTRL+N
Opprette en ny avtale (i en hvilken som helst Outlook-visning). CTRL+SKIFT+A
Opprette en ny møteinnkallelse. CTRL+SKIFT+Q
Videresende en avtale eller møte. CTRL+F
Svare på en møteinnkallelse med en melding. CTRL+R
Svare alle på en møteinnkallelse med en melding. CTRL+SKIFT+R
Vise 10 dager i kalenderen. ALT+0
Vise 1 dag i kalenderen. ALT+1
Vise 2 dager i kalenderen. ALT+2
Vise 3 dager i kalenderen. ALT+3
Vise 4 dager i kalenderen. ALT+4
Vise 5 dager i kalenderen. ALT+5
Vise 6 dager i kalenderen. ALT+6
Vise 7 dager i kalenderen. ALT+7
Vise 8 dager i kalenderen. ALT+8
Vise 9 dager i kalenderen. ALT+9
Gå til en dato. CTRL+G
Bytte til månedsvisning. ALT+= eller CTRL+ALT+4
Går til neste dag. CTRL+PIL HØYRE
Gå til neste uke. ALT+PIL NED
Gå til neste måned. ALT+PGDN
Går til dagen før. CTRL+PIL VENSTRE
Gå til forrige uke. ALT+PIL OPP
Gå til forrige måned. ALT+PGUP
Gå til starten av uken. ALT+HOME
Gå til slutten av uken. ALT+END
Bytte til visning av hel uke. ALT+MINUSTEGN eller CTRL+ALT+3
Bytte til visning av arbeidsuke. CTRL+ALT+2
Gå til forrige avtale. CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA
Gå til neste avtale. CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM
Angi regelmessighet for en avtale eller oppgave. CTRL+G

Se også under Visninger, Dag-/Uke-/Måned-visning for kalender og Datovelger

VisKontakter

Hvis du vil Trykker du
Foreta en ny samtale. CTRL+SKIFT+D
Søke etter en kontakt eller et annet element. F3 eller CTRL+E
Skrive inn et navn i boksen Søk i adressebøker. F11
Gå til den første kontakten som begynner med en bestemt bokstav, i tabell- eller listevisning av kontakter. SKIFT+bokstav
Merke alle kontaktene. CTRL+A
Opprette en ny melding adressert til valgt kontakt. CTRL+F
Opprette en loggoppføring for den valgte kontakten. CTRL+J
Opprette en ny kontakt (i Kontakter). CTRL+N
Opprette en ny kontakt (fra en hvilken som helst Outlook-visning). CTRL+SKIFT+C
Åpne en kontakt for den valgte kontakten. CTRL+O eller CTRL+SKIFT+ENTER
Opprette en ny distribusjonsliste. CTRL+SKIFT+L
Skrive ut. CTRL+P
Oppdatere en liste over distribusjonslistemedlemmer. F5
Gå til en annen mappe. CTRL+Y
Åpne adresseboken. CTRL+SKIFT+B
Bruke Avansert søk. CTRL+SKIFT+F
Åpne den neste kontakten som vises, i en åpen kontakt. CTRL+SKIFT+PUNKTUM
Lukke en kontakt. ESC
Åpne en webside for den valgte kontakten (hvis det er tatt med en). CTRL+SKIFT+X
Åpne dialogboksen Kontroller adresse. ALT+D
Vise informasjon om E-post 1 under Internett i kontaktskjemaet. ALT+SKIFT+1
Vise informasjon om E-post 2 under Internett i kontaktskjemaet. ALT+SKIFT+2
Vise informasjon om E-post 3 under Internett i kontaktskjemaet. ALT+SKIFT+3

I dialogboksen Elektroniske visittkort

Hvis du vil Trykker du
Åpne Legg til-listen. ALT+A
Merke teksten i Etikett-boksen når det er merket av i feltet med en tilordnet etikett. ALT+B
Åpne dialogboksen Legg til kortbilde. ALT+C
Plassere markøren i begynnelsen av Rediger-boksen. ALT+E
Velge Felt-boksen. ALT+F
Velge rullegardinlisten Bildejustering. ALT+G
Velge en fargepalett for bakgrunn. ALT+K, deretter ENTER
Velge rullegardinlisten Oppsett. ALT+L
Fjerne et valgt felt fra Felt-boksen. ALT+R

VisOppgaver

Hvis du vil Trykker du
Vise eller skjule gjøremålsfeltet. ALT+F2
Godta en oppgaveforespørsel. ALT+C
Avslå en oppgaveforespørsel. ALT+D
Søke etter en oppgave eller et annet element. CTRL+E
Åpne dialogboksen Gå til mappe. CTRL+Y
Opprette en ny oppgave (i Oppgaver). CTRL+N
Opprette en ny oppgave (fra en hvilken som helst Outlook-visning). CTRL+SKIFT+K
Opprette en ny oppgaveforespørsel CTRL+SKIFT+U
Åpne valgt element. CTRL+O
Skrive ut valgt element. CTRL+P
Merke alle elementer. CTRL+A
Slette valgt element. CTRL+D
Videresende en oppave som et vedlegg. CTRL+F
Veksle mellom navigasjonsruten, oppgavelisten og gjøremålsfeltet. SKIFT+TAB
Åpne valgt element som et loggelement. CTRL+J
Angre siste handling. CTRL+Z
Flagge et element eller markere som fullført. INS

VisFormatere tekst

Hvis du vil Trykker du
Vise Format-menyen. ALT+O
Vise dialogboksen Skrift. CTRL+SKIFT+P
Bytte bokstavtype (med valgt tekst). SKIFT+F3
Formatere bokstaver til kapitéler. CTRL+SKIFT+K
Fet formatering. CTRL+B
Legge til punktlister. CTRL+SKIFT+L
Kursiv formatering. CTRL+I
Øke innrykket. CTRL+T
Minske innrykket. CTRL+SKIFT+T
Venstrejustere. CTRL+L
Midtstille. CTRL+E
Understreking. CTRL+U
Øke skriftstørrelse. CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>
Redusere skriftstørrelse. CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<
Klippe ut. CTRL+X eller SKIFT+DEL
Kopiere.

CTRL+C eller CTRL+INS

 Obs!   CTRL+INSERT er ikke tilgjengelig i leseruten.

Lime inn. CTRL+V eller SKIFT+INS
Fjerne formatering. CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLOMROM
Slette det neste ordet. CTRL+SKIFT+H
Strekke et avsnitt slik at det passer mellom margene. CTRL+SKIFT+J
Bruke stiler. CTRL+SKIFT+S
Opprette et hengende innrykk. CTRL+T
Sette inn en hyperkobling. CTRL+K
Venstrejustere et avsnitt. CTRL+L
Høyrejustere et avsnitt. CTRL+R
Redusere et hengende innrykk. CTRL+SKIFT+T
Fjerne avsnittsformatering. CTRL+Q

VisLegge til webinformasjon i elementer

Hvis du vil Trykker du
Redigere en URL-adresse i tekstdelen av et element. Hold nede CTRL og klikk museknappen.
Angir en webleser. Hold nede SKIFT og klikk museknappen.
Sette inn en hyperkobling. CTRL+K

VisForhåndsvisning

Hvis du vil Trykker du
Åpne Forhåndsvisning.

Trykk ALT+F og trykk deretter V

For å skrive ut et element i et åpent vindu, trykker du ALT+F, trykk W, og trykk deretter V

Skrive ut en forhåndsvisning. ALT+P
Åpne Utskriftsformat fra Forhåndsvisning. ALT+S eller ALT+U
Zoome. ALT+Z
LukkeForhåndsvisning. ALT+C

VisSende/motta

Hvis du vil Trykker du
Starte sending/mottak for alle definerte grupper for sending/mottak når det er merket av for Inkluder denne gruppen i sending/mottak (F9). Denne kan inneholde meldingshoder, hele elementer, bestemte mapper, elementer mindre enn en bestemt størrelse eller en hvilken som helst kombinasjon du definerer. F9
Starte sending/mottak for gjeldende mappe som henter hele elementer (meldingshode, element og eventuelle vedlegg). SKIFT+F9
Starte sending/mottak. CTRL+M
Definere grupper for sending/mottak. CTRL+ALT+S

VisVisual Basic Editor

Hvis du vil Trykker du
Åpne Visual Basic Editor. ALT+F11

VisMakroer

Hvis du vil Trykker du
Spille av makro. ALT+F8

VisSkjemaer

Hvis du vil Trykker du
Lagre skjemautforming. CTRL+ALT+SKIFT+F12
Lagre skjemadata. CTRL+SKIFT+F11
Opprette et nytt Microsoft Office InfoPath-skjema. Klikk i en InfoPath-mappe, og deretter CTRL+N.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Visninger

VisTabellvisning

VisGenerell bruk

Hvis du vil Trykker du
Åpne et element. ENTER
Merke alle elementer. CTRL+A
Går til elementet nederst på skjermen. PGDN
Går til elementet øverst på skjermen. PGUP
Utvide eller redusere de valgte elementene med ett element. SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED
Går til neste eller forrige element uten å utvide det merkede området. CTRL+PIL OPP eller CTRL+PIL NED
Merke eller fjerne merkingen av det aktivere elementet. CTRL+MELLOMROM
Oppdatere visning. F5

VisMed en valgt gruppe

Hvis du vil Trykker du
Vise alle grupper. CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN
Skjule gruppen. CTRL+MINUSTEGN
Vise én enkelt valgt gruppe. SKIFT+PLUSSTEGN
Skjule én enkelt valgt gruppe. MINUSTEGN
Velge den forrige gruppen. PIL OPP
Velge den neste gruppen. PIL NED
Velge den første gruppen. HOME
Velge den siste gruppen. END
Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre. PIL HØYRE

VisAlle grupper.

Hvis du vil Trykker du
Skjule alle grupper. CTRL+MINUSTEGN
Vise alle grupper. CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

VisDag-/Uke-/Måned-visning for kalender

VisAlle tre

Hvis du vil Trykker du
Vise fra 1 til 9 dager. ALT+tast for antall dager
Vise 10 dager. ALT+0 (NULL)
Bytte til uker. ALT+MINUSTEGN
Bytte til måneder. ALT+=
Flytte mellom kalenderen, oppgaveblokken og mappelisten. CTRL+TAB eller F6
Velge forrige avtale. SKIFT+TAB
Gå til dagen før. PIL VENSTRE
Gå til neste dag. PIL HØYRE
Gå til samme dag i uken etter. ALT+PIL NED
Gå til samme dag i forrige uke. ALT+PIL OPP

VisDagsvisning

Hvis du vil Trykker du
Velge tidspunktet arbeidsdagen begynner. HOME
Velge tidspunktet arbeidsdagen slutter. END
Velge forrige tidsområde. PIL OPP
Velge neste tidsområde. PIL NED
Velge tidsområdet øverst på skjermen. PGUP
Velger tidsområdet nederst på skjermen PGDN
Utvide eller redusere det valgte tidspunktet. SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED
Flytte en avtale opp eller ned. ALT+PIL OPP eller ALT+PIL NED med markøren i avtalen
Endre start- eller sluttidspunkt for en avtale. ALT+SKIFT+PIL OPP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i avtalen
Flytte valgt element til den samme dagen i neste uke. ALT+PIL NED
Flytte valgt element til den samme dagen i forrige uke. ALT+PIL OPP

VisUkesvisning

Hvis du vil Trykker du
Gå til begynnelsen av arbeidsdagen for den valgte dagen. HOME
Gå til slutten av arbeidsdagen for den valgte dagen. END
Gå opp én sidevisning på den valgte dagen. PGUP
Gå ned én sidevisning på den valgte dagen. PGDN
Flytte avtalen opp, ned, til venstre eller høyre. ALT+PIL OPP, ALT+PIL NED, ALT+PIL VENSTRE eller ALT+PIL HØYRE
Endre varigheten til det valgte tidsområdet. SKIFT+PIL VENSTRE, SKIFT+PIL HØYRE, SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED, eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

VisMånedsvisning

Hvis du vil Trykker du
Gå til den første dagen i uken. HOME
Gå til samme dag i uken på forrige side. PGUP
Gå til samme dag i uken på neste side. PGDN

VisDatovelger

Hvis du vil Trykker du
Gå til den første dagen i den gjeldende uken. ALT+HOME
Gå til den siste dagen i den gjeldende uken. ALT+END
Gå til samme dag i forrige uke. ALT+PIL OPP
Gå til samme dag i uken etter. ALT+PIL NED

VisVisittkort- eller adressekortvisning

VisGenerell bruk

Hvis du vil Trykker du
Velge et bestemt kort i listen Én eller flere bokstaver i navnet som kortet er arkivert under, eller navnet på feltet du sortere etter
Velge det forrige kortet. PIL OPP
Velge det neste kortet. PIL NED
Velge det første kortet i listen. HOME
Velger det siste kortet i listen. END
Velge det første kortet på den gjeldende siden. PGUP
Velge det første kortet på den neste siden. PGDN
Velge det nærmeste kortet i den neste kolonnen. PIL HØYRE
Velge det nærmeste kortet i den forrige kolonnen. PIL VENSTRE
Merke eller fjerne merkingen av det aktive kortet. CTRL+MELLOMROM
Utvide det merkede området til det forrige kortet, og oppheve merkingen av kort etter utgangspunktet. SKIFT+PIL OPP
Utvide det merkede området til det neste kortet, og oppheve merkingen av kort før utgangspunktet. SKIFT+PIL NED
Utvide det merkede området til det forrige kortet, uavhengig av utgangspunktet. CTRL+SKIFT+PIL OPP
Utvide det merkede området til det neste kortet, uavhengig av utgangspunktet. CTRL+SKIFT+PIL NED
Utvide det merkede området til det første kortet i listen. SKIFT+HOME
Utvide det merkede området til det siste kortet i listen. SKIFT+END
Utvide det merkede området til det første kortet på den forrige siden. SKIFT+PGUP
Utvide det merkede området til det siste kortet på den siste siden. SKIFT+PGDN

VisFlytte mellom felt i et åpent kort

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet eller trykk F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil Trykker du
Flytte til det neste feltet, og flytte til det første feltet på det neste kortet fra det siste feltet på et kort. TAB
Flytte til det forrige feltet, og flytte til det siste feltet på det forrige kortet fra det første feltet på et kort. SKIFT+TAB
Flytte til det neste feltet, eller legge til en linje i et flerlinjet felt. ENTER
Flytte til det forrige feltet uten å gå ut av det aktive kortet. SKIFT+ENTER
Vise innsettingspunktet i det aktive feltet for å redigere tekst. F2

VisFlytte mellom tegn i et felt

Hvis du vil bruke følgende taster, må du sørge for at et felt på et kort er valgt. Klikk feltet eller trykk F2 for å velge et felt når et kort er valgt.

Hvis du vil Trykker du
Legge til en linje i et flerlinjet felt. ENTER
Flytte til begynnelsen av en linje. HOME
Flytte til slutten av en linje. END
Flytte til begynnelsen av et flerlinjet felt. PGUP
Flytte til slutten av et flerlinjet felt. PGDN
Flytte til den forrige linjen i et flerlinjet felt. PIL OPP
Flytte til den neste linjen i et flerlinjet felt. PIL NED
Flytte til det forrige tegnet i et felt. PIL VENSTRE
Flytte til det neste tegnet i et felt. PIL HØYRE

VisTidslinjevisning (oppgaver eller logg)

VisNår et element er valgt

Hvis du vil Trykker du
Velge det forrige elementet. PIL VENSTRE
Velge det neste elementet. PIL HØYRE
Velge flere tilstøtende elementer. SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØYRE
Velge flere elementer som ikke tilstøter hverandre. CTRL+PIL VENSTRE+MELLOMROM eller CTRL+PIL HØYRE+MELLOMROM
Åpne de valgte elementene. ENTER
Vise elementene én skjerm over elementene på skjermen. PGUP
Vise elementene én skjerm under elementene på skjermen. PGDN
Velge det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er gruppert) eller det første elementet i gruppen. HOME
Velge det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det siste elementet i gruppen. END
Vise (uten å velge) det første elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen. CTRL+HOME
Vise (uten å velge) det siste elementet på tidslinjen (hvis elementene ikke er grupperte) eller det første elementet i gruppen. CTRL+END

VisNår en gruppe er valgt

Hvis du vil Trykker du
Utvide gruppen. ENTER eller PIL HØYRE
Skjule gruppen. ENTER eller PIL VENSTRE
Velge den forrige gruppen. PIL OPP
Velge den neste gruppen. PIL NED
Velge den første gruppen på tidslinjen. HOME
Velge den siste gruppen på tidslinjen. END
Velge det første elementet på skjermen i en utvidet gruppe eller det første elementet som ikke vises på skjermen til høyre. PIL HØYRE

VisNår en tidsenhet for dager er valgt på tidsskalaen

Hvis du vil Trykker du
Flytte tilbake i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen. PIL VENSTRE
Flytte fremover i tidsintervaller som er de samme som dem som vises på tidsskalaen. PIL HØYRE
Velge den øvre tidsskalaen når den nedre tidsskalaen er valgt. SKIFT+TAB
Velge den nedre tidsskalaen når den øvre tidsskalaen er valgt. TAB
Velge det første elementet på skjermen eller den første gruppen på skjermen hvis elementene er gruppert, når den nedre tidsskalaen er valgt. TAB

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2007