Filtrere oppføringer i Business Contact Manager

Du kan filtrere (filter: Et filter kan definere hvilke oppføringer eller kolonner som returneres fra en spørring. Et filter begrenser alltid resultatet.) dataene i lister og rapporter for å gi gjennomførbar informasjon for bedriften. Du kan for eksempel filtrere dataene i standardrapporten Forretningsforbindelser etter by for å vise bare Forretningsforbindelser (Forretningsforbindelse: Et firma eller en organisasjon som du gjør forretninger med. Hvis du tilbyr en tjeneste, for eksempel tannpleie eller helsetjenester, kan en forretningsforbindelse også være en kunde.) som er Aktive og er klassifisert som Utmerket. Lagre denne filtrerte listen og bruk den som en ringeliste, en adresseliste for en markedsføringsaktivitet (markedsføringsaktivitet: En handling som er ment å selge eller identifisere produkter og tjenester for en bestemt gruppe mottakere. Markedsføringsaktiviteter kan inkludere ringelister, e-postmeldinger og trykte flygeblader.) med postreklame eller en liste for en salgsperson som ringer til forretningsforbindelser. Se Markedsføre produkter og tjenester i Business Contact Manager hvis du vil ha mer informasjon om markedsføringsaktiviteter.

Hva vil du gjøre?


Filtrere data i lister

Du kan filtrere lister for forretningsforbindelser, forretningskontakter (Forretningskontakt: En person du gjør forretninger med i et firma eller en organisasjon.), forretningsprosjekter (Forretningsprosjekt: Et prosjekt som er opprettet i Business Contact Manager for Outlook. Et forretningsprosjekt består av én eller flere prosjektoppgaver.) og andre oppføringer (oppføring: Et utfylt forretningsforbindelses-, forretningskontakt- eller salgsmulighetsskjema. Oppføringen inneholder informasjon om forretningsforbindelsen, forretningskontakten eller salgsmuligheten pluss de andre oppføringene og elementene som er koblet til den.)mange steder i Business Contact Manager for Outlook:

Bruk filtrering til å vise bare oppføringene som du vil se eller arbeide med. Du kan for eksempel filtrere forretningskontaktlisten til å vise bare forretningskontaktene som har kontaktklassifiseringen Utmerket, eller de som bor i en bestemt by eller stat.

 Obs!    Du kan ikke filtrere listene i Forretningsoppføringer-mappen i navigasjonsruten. Disse inkluderer Forretningskontakter, Forretningsforbindelser, Salgsmuligheter, Markedsføringsaktiviteter, Forretningsprosjekter og Prosjektoppgaver og Kommunikasjonslogg.

I denne delen


Endre en liste med et filter

Endre informasjonen som vises i kategoriene i arbeidsområdene i Business Contact Manager for Outlook ved å opprette et filter for listen. Filteret gjelder for alle oppføringer i en liste, så vel som nye oppføringer som legges til i listen.

Høyreklikk kategorien, og klikk Endre hvis du vil finne ut om en kategori allerede er filtrert. I dialogboksen Endre kategori vises kommentaren Filter tatt i bruk ved siden av Filtrer-knappen.

kategorien med filter aktivert

 Obs!    Du kan ikke filtrere listene i mappene under Forretningsoppføringer i navigasjonsruten. Disse omfatter Forretningskontakter, Forretningsforbindelser, Salgsmuligheter (Salgsmulighet: Muligheten til å selge produkter eller tjenester til en konto eller forretningskontakt.), Markedsføringsaktiviteter (markedsføringsaktivitet: En handling som er ment å selge eller identifisere produkter og tjenester for en bestemt gruppe mottakere. Markedsføringsaktiviteter kan inkludere ringelister, e-postmeldinger og trykte flygeblader.) og Forretningsprosjekter, som alle kan filtreres fra arbeidsområdene.

 1. Klikk en av de følgende mappene under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:
  • Kontaktbehandling.
  • Salg.
  • Markedsføring.
  • Prosjektstyring.
 1. Klikk kategorien som du vil filtrere, i arbeidsområdet.
 2. Klikk kategorien Visbåndet (bånd: Et element som erstatter de fleste menyer, verktøylinjer og oppgaveruter. Båndet har oppgavebaserte kategorier som inneholder verktøy og alternativer ordnet i logiske grupper.).
 3. Klikk Filtrer filtrer-knapp i Filtrer-gruppen.

 Tips!    Filtrer-gruppen på båndet kan også ha forhåndsdefinerte filtre, som Tilordnet til og Aktiv. Klikk filteret og klikk deretter informasjonen som du vil filtrere for. Alternativene i Filtrer-gruppen kan variere etter valgt arbeidsområde eller oppføringstype. Salgstrinn-filteret er tilgjengelig bare for Salgsmulighet-oppføringer.

 1. I dialogboksen Filtrer kan du gjøre følgende:
Når du klikker: Kan du gjøre følgende:
Kategorien Enkelt filter Klikk alternativene du vil inkludere i de filtrerte resultatene, og fjern valget for elementene du ikke vil bruke.
Kategorien Avansert filter Opprett én eller flere spørringer som du kan bruke til å filtrere resultatene ytterligere.
Kategorien Se gjennom resultatene Se på resultatene av filtreringsvalgene. Fjern merket for et element for å fjerne det fra resultatene.
Lagre filter-knappen Lagre alle valgene som et navngitt filter som du kan bruke på nytt. Skriv inn et navn for filteret du har opprettet, og klikk Lagre.
Åpne filter-knappen Merk og bruk en tidligere lagret spørring på filterresultater.
OK-knappen Bruk filteret på oppføringen som du ser gjennom, og lukk dialogboksen Filtrer.
 1.  Obs!    Innstillingene for Enkelt og Avansert filter brukes sammen for listeresultatene slik at det er mulig å filtrere ut alle oppføringer utilsiktet. Hvis du for eksempel bare velger aktive oppføringer i kategorien Enkelt filter, og bare velger inaktive oppføringer i kategorien Avansert Filter, får du ingen resultater i kategorien Se gjennom resultatene.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du bruker kategoriene Enkelt filter og Avansert filter, kan du se Bruk enkle og avanserte filtre senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Opprette en ny kategori med en filtrert liste

Noen ganger vil du ikke se alle oppføringene (oppføring: Et utfylt forretningsforbindelses-, forretningskontakt- eller salgsmulighetsskjema. Oppføringen inneholder informasjon om forretningsforbindelsen, forretningskontakten eller salgsmuligheten pluss de andre oppføringene og elementene som er koblet til den.) av en gitt type i en liste. En selger vil for eksempel bare se forretningsforbindelsene (Forretningsforbindelse: Et firma eller en organisasjon som du gjør forretninger med. Hvis du tilbyr en tjeneste, for eksempel tannpleie eller helsetjenester, kan en forretningsforbindelse også være en kunde.) som har god eller utmerket klassifiseringer, eller se forretningskontakter (Forretningskontakt: En person du gjør forretninger med i et firma eller en organisasjon.) i en bestemt tilstand eller salgsregion. Det er enkelt å opprette en ny kategori med passende oppføringstype, og deretter filtrere den til å vise bare ønsket informasjon i en liste.

 1. Klikk en av de følgende mappene under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:
  • Kontaktbehandling.
  • Salg.
  • Markedsføring.
  • Prosjektstyring.
 1. Klikk ikonet Opprett ny kategori i listeruten i arbeidsområdet (arbeidsområde: Kontaktbehandling-, Salg-, Markedsføring- og Prosjektstyring-mappen der brukerne kan vise firmainformasjon, åpne oppføringer og analysere forretningsdata. Arbeidsområdet er delt inn i en del for miniprogrammer og en del for kategorier.) som du vil endre.
 2. Skriv inn et beskrivende navn på kategorien, for eksempel Utmerket forretningskontakt, i dialogboksen Opprett ny kategori.
 3. Klikk pilen for å se listen over typer oppføringer du kan legge til, i Elementtype-listen, og klikk deretter en oppføringstype.

Elementtype-listen inkluderer standard oppføringstyper for forretningsforbindelse og forretningskontakt samt noen egendefinerte oppføringstyper. Se Opprette og tilpasse oppføringstyper og lister hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser oppføringstyper.

 1. Klikk Filtrer-knappen. Klikk vilkårene du vil bruke til å filtrere informasjonen i kategorien, som beskrevet ovenfor, i dialogboksen Filtrer.
 2. Klikk OK. Den nye kategorien opprettes og plasseres til høyre for de eksisterende kategoriene i listeruten. Hvis du vil flytte kategorien, drar du den til ønsket plassering.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Filtrere en Kommunikasjonslogg-liste

Du kan filtrere listen over elementer som vises i Kommunikasjonslogg-listen over individuelle oppføringer, for bare å vise elementene du vil se.

 1. Klikk en av de følgende mappene under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:
  • Kontaktbehandling.
  • Salg.
  • Markedsføring.
  • Prosjektstyring.
 1. Klikk kategorien som inneholder oppføringen du vil åpne, i arbeidsområdet.
 2. Dobbeltklikk en oppføring (oppføring: Et utfylt forretningsforbindelses-, forretningskontakt- eller salgsmulighetsskjema. Oppføringen inneholder informasjon om forretningsforbindelsen, forretningskontakten eller salgsmuligheten pluss de andre oppføringene og elementene som er koblet til den.) for å åpne den.
 3. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.
 4. Klikk kategorien Vis.
 5. Klikk Filtrer i Filtrer-gruppen på båndet.

 Tips!    Filtrer-gruppen inneholder også forhåndsdefinerte filtre, som varierer med oppføringstypen du velger. Klikk filteret, og klikk deretter et alternativ til å finjustere resultatene.

 1. Dialogboksen Filtrer åpnes og viser alle Kommunikasjonslogg-oppføringene som kan kobles til de valgte oppføringstypen.
 2. I dialogboksen Filtrer kan du gjøre følgende:
Når du klikker: Kan du gjøre følgende:
Kategorien Enkelt filter Klikk alternativene du vil inkludere i de filtrerte resultatene, og fjern valget for elementene du ikke vil bruke. I delen Inkluder kommunikasjonslogg fra kan du skrive navnene på eller klikke ekstra oppføringer som skal tas med i resultatene (se illustrasjon). Disse valgene brukes sammen med valg i kategorien Avansert filter.
Kategorien Avansert filter Opprett én eller flere spørringer som du kan bruke til å filtrere resultatene ytterligere. Disse valgene brukes sammen med valg i kategorien Enkelt filter.
Kategorien Se gjennom resultatene Se på resultatene av filtreringsvalgene. Fjern merket for et element for å fjerne det fra resultatene.
Lagre filter-knappen Lagre alle valgene som en navngitt spørring som du kan bruke på nytt. Skriv inn et navn for filteret du har opprettet, og klikk Lagre.
Åpne filter-knappen Merk og bruk en tidligere lagret spørring på filterresultater.
OK-knappen Bruk filteret på oppføringen som du ser gjennom, og lukk dialogboksen Filtrer.
 1. bildeforklaring for filtrert kommunikasjonslogg
 2. Legge til elementer i kommunikasjonsloggen fra flere kontakter i denne delen i dialogboksen Filtrer.
 3.  Obs!    Hvis du planlegger å bruke den filtrerte visningen du har opprettet, på nytt, må du lagre den som et navngitt filter. Filtreringsvalgene beholdes bare så lenge oppføringen du viser, er åpen. Når du lukker oppføringen, fjernes alle filtreringsvalgene.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Filtrere en mottakerliste i en markedsføringsaktivitet

 1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.Knappen Business Contact Manager i navigasjonsruten
 1. Klikk Markedsføring for å vise arbeidsområdet.
 2. Klikk kategorien for typen markedsføringsaktivitet som du vil oppdatere, i arbeidsområdet.
 3. Dobbeltklikk aktivitetsnavnet for å åpne markedsføringsaktivitetsoppføringen.

 Obs!    Bare markedsføringsaktivitetene som ikke er startet eller utført, kan filtreres.

 1. Klikk Se gjennom og filtrer i mottakerlistedelen. Dialogboksen Filtrer åpnes og viser kategorien Se gjennom resultatene.
 2. I dialogboksen Filtrer kan du gjøre følgende:
Når du klikker: Kan du gjøre følgende:
Kategorien Enkelt filter Klikk alternativene du vil inkludere i de filtrerte resultatene, og fjern valget for elementene du ikke vil bruke.
Kategorien Avansert filter Opprett én eller flere spørringer som du kan bruke til å filtrere resultatene ytterligere. Du kan for eksempel opprette en liste som viser bare kundeemner i California ved å merke delstat/område og endre det til California (se illustrasjonen).
Kategorien Se gjennom resultatene Se på resultatene av filtreringsvalgene. Fjern merket for et element for å fjerne det fra resultatene.
Lagre filter-knappen Lagre alle valgene som en navngitt spørring som du kan bruke på nytt. Du kan bruke dette filteret på nytt til å opprette mottakerlisten til en annen markedsføringsaktivitet.
Åpne filter-knappen Merk og bruk en tidligere lagret spørring på filterresultater.
OK-knappen Bruk filteret på oppføringen som du ser gjennom, og lukk dialogboksen Filtrer.

Avansert filter

Eksempel på kategorien Avansert Filter, der spørringsresultatene er begrenset til bare California-baserte kundeemneoppføringer.

 Obs!    Innstillingene for Enkelt og Avansert filter brukes sammen for listeresultatene slik at det er mulig å filtrere ut alle oppføringer utilsiktet. Hvis du for eksempel bare velger aktive oppføringer i kategorien Enkelt filter, og bare velger inaktive oppføringer i kategorien Avansert Filter, får du ingen resultater i kategorien Se gjennom resultatene.

Filtrere data i rapporter

Et filter er ganske enkelt en mekanisme for å velge hvilke oppføringer (oppføring: Et utfylt forretningsforbindelses-, forretningskontakt- eller salgsmulighetsskjema. Oppføringen inneholder informasjon om forretningsforbindelsen, forretningskontakten eller salgsmuligheten pluss de andre oppføringene og elementene som er koblet til den.) som skal inkluderes i en rapport, basert på dataene som du allerede har registrert i forretningsoppføringene. Når du oppretter og bruker et filter, skannes Business Contact Manager-databasen (Business Contact Manager-database: Databasen som lagrer informasjon om kontoer, forretningskontakter, muligheter, forretningsprosjekter og andre elementer.). Den viser bare oppføringene som inneholder informasjonen du har angitt i filteret.

 1. Gjør ett av følgende:

VisÅpne en standardrapport

 1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.
 2. Klikk kategorien Rapporter på båndet, og klikk deretter gruppen som inneholder rapporttypen som du vil åpne. Klikk Kontaktpersoner i Forretningskontakter-gruppen hvis du for eksempel vil vise en rapport om forretningskontaktene.

Kategorien Rapport på båndet

 1. Klikk rapporten du vil filtrere.

VisÅpne en lagret rapport

 1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.
 2. Klikk kategorien Rapporter på båndet.
 3. Klikk Lagrede rapporter i Åpne-gruppen, og klikk deretter rapporttypen du vil åpne. Klikk Forretningskontakter hvis du for eksempel lagret en forretningskontaktrapport.
 4. Klikk rapporten du vil filtrere, i dialogboksen Åpne lagrede rapporter, og klikk deretter Åpne.

 1. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen på båndet i rapporten.
 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Filtrer:
 • Merk av for eller fjern alternativene du vil bruke, i kategorien Enkelt filter. Se delen Bruke kategorien Enkelt filter senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Enkelt filter.
 • Klikk kategorien Avansert filter hvis du vil finjustere rapportresultatene ved å angi tilleggsvilkår, og angi deretter informasjonen du vil inkludere. Se Bruke kategorien Avansert Filter senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om å velge vilkår og bygge et avansert filter eller en spørring.
 1. Klikk kategorien Se gjennom resultatene for å se informasjonen som skal vises i rapporten. Se Bruke kategorien Se gjennom resultatene senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om resultatene.
 2. Når du har filtrert rapporten og fått ønsket data, kan du lagre den på følgende måter for å bruke den på nytt:
 • Lagre rapporten. Klikk Lagre som, og skriv deretter inn et navn for rapporten.
 • Lagre filteret. Hvis dialogboksen Filtrer ikke er åpen, kan du åpne den ved å klikke Filtrer på båndet. Dialogboksen viser filtreringsvalgene. Klikk Lagre filter og skriv inn et navn for filteret.


 Notater 

Hvis du lagrer rapporten, lagres bare formatet. Rapportdataene oppdateres hver gang du åpner rapporten. Hvis du lagrer filteret som du opprettet, kan du bruke det på andre rapporter av samme oppføringstype.

Et filter lagres som standard i BCMQ-filformatet (Business Contact Manager Query).

Til toppen av siden Til toppen av siden

Åpne et filter

Du kan bruke et lagret filter på nytt ved å åpne det fra dialogboksen Filtrer. Lagrede filtre kan være nyttige for å gi samme resultater for ulike datasett. Hvis du for eksempel opprettet et filter for å se alle telefonlogger i kommunikasjonsloggen til en forfalt forretningsforbindelse, kan du bruke samme filter på en annen oppføring (oppføring: Et utfylt forretningsforbindelses-, forretningskontakt- eller salgsmulighetsskjema. Oppføringen inneholder informasjon om forretningsforbindelsen, forretningskontakten eller salgsmuligheten pluss de andre oppføringene og elementene som er koblet til den.)stype som er basert på forretningsforbindelser som du har opprettet, for eksempel en leverandør.

Du kan bruke et filter på alle oppføringer av samme type som oppføringstypen du opprettet filteret for. Et rapportfilter for kundeemner kan for eksempel bare brukes på andre lister over kundeemner.

Du kan også åpne et filter for å endre vilkårene eller redigere resultatene.

 1. Klikk en av de følgende mappene under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:
  • Kontaktbehandling.
  • Salg.
  • Markedsføring.
  • Prosjektstyring.
 1. Gjør ett av følgende for å åpne et filter:
  • Kategorier i et arbeidsområde    
   1. Klikk en kategori. Klikk kategorien Vis på båndet.
   2. Klikk Filtrer i Filtrer-gruppen.
  • Kommunikasjonslogg-liste    
   1. Dobbeltklikk en oppføring for å åpne den.
   2. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.
   3. Klikk kategorien Vis på båndet. Klikk Filtrer i Filtrer-gruppen.
  • Markedsføringsaktivitet    
   1. Dobbeltklikk en markedsføringsaktivitetsoppføring for å åpne den.

 Obs!    Du kan ikke endre filtre i markedsføringsaktiviteter som er startet eller utført.

 1. Klikk Se gjennom og filtrer i mottakerlistedelen.
 • Rapport    
  1. Velg kategorien Rapporter på båndet i et arbeidsområde eller velkomstsenteret.
  2. Klikk Lagrede rapporter i Åpne-gruppen på båndet, og klikk deretter rapporttypen du vil åpne. Klikk Forretningskontakter hvis du for eksempel lagret en forretningskontaktrapport.
  3. Klikk rapporten du vil filtrere, i dialogboksen Åpne lagrede rapporter, og klikk deretter Åpne. Dataene oppdateres når rapporten åpnes.
  4. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen på båndet i rapporten.
 1. Klikk Åpne filter i dialogboksen Filtrer. Alle de lagrede filtrene vises, men du kan bruke bare filtre som er opprettet for samme oppføringstype som den du bruker.
 2. Klikk filteret du vil åpne, og klikk deretter Åpne.
 3. Se gjennom resultatene. Klikk kategorien Se gjennom resultatene for å vise resultatene i dialogboksen, eller klikk OK for å vise de filtrerte oppføringene.
 4. Du kan foreta flere endringer i filteret i dialogboksen hvis du vil. Klikk Lagre filter for å lagre innstillingene når du er ferdig, eller klikk OK for å lukke dialogboksen uten å lagre.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Angre filtrering

Det er enkelt å angre et filter som du har brukt på en liste. Du kan se at listene er filtrert på flere måter:

 • Kategori i et arbeidsområde     Listekategoriene på arbeidsområder synes ikke å være filtrert med mindre du høyreklikker kategorien og deretter klikker Endre. Filtrer-feltet blir merket Filter tatt i bruk hvis listen er filtrert.
 • Kommunikasjonslogg-liste     Disse listene filtreres bare når oppføringen som inneholder loggelementer, er åpen. De har ingen indikasjoner på at de har blitt filtrert.
 • Markedsføringsaktivitet     (Endret) vises etter navnet på mottakerlistene i markedsføringsaktivitetsoppføringer.
 • Rapport     Det vises et grønt filterikon under rapporttittelen på rapporter som er filtrert. Bare lagrede rapporter filtreres.
 1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.
 2. Gå til listen med filteret du vil fjerne.

Gjør ett av følgende for å fjerne et filter:

 Obs!    Du kan ikke endre eller fjerne filtre fra markedsføringsaktiviteter som er startet eller utført.

 1. Klikk Se gjennom og filtrer i mottakerlistedelen.
 2. Klikk kategorien Enkelt filter i dialogboksen Filtrer.
 • Rapport    
  1. Velg kategorien Rapporter på båndet i et arbeidsområde eller velkomstsenteret.
  2. Klikk Åpne lagrede rapporter på båndet, og klikk deretter rapporttypen du vil åpne. Klikk Forretningskontakter hvis du for eksempel lagret en forretningskontaktrapport.
  3. Klikk rapporten du vil filtrere, i dialogboksen Åpne lagrede rapporter, og klikk deretter Åpne.
  4. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen på båndet i rapporten.
 1. Merk av for hvert alternativ i kategorien Enkelt filter, og klikk hvert alternativ for å gjenopprette siden til standardinnstillingen, ufiltrerte innstillinger.

 Obs!    Alle datoer er standardinnstillingen i delen Sist endret, dato i kategorien Enkelt filter.

 1. Klikk kategorien Avansert filter, og klikk deretter Fjern alle.
 2. Klikk kategorien Se gjennom resultatene, og klikk deretter Merk alle.
 3. Klikk OK for å lukke dialogboksen og fjerne filteret.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Bruke enkel og avansert filtre

Du kan bruke både enkle eller avanserte filtre på dataene. Et enkelt filter bruker et sett med forhåndsdefinerte betingelser eller vilkår, mens det avanserte filteret gjør det mulig å opprette en egendefinert spørring for alle mulige datafelt for oppførings (oppføring: Et utfylt forretningsforbindelses-, forretningskontakt- eller salgsmulighetsskjema. Oppføringen inneholder informasjon om forretningsforbindelsen, forretningskontakten eller salgsmuligheten pluss de andre oppføringene og elementene som er koblet til den.)typen som du filtrerer. De to filtrene hver for seg eller i kombinasjon.

Etter filtrering kan du bruke kategorien Se gjennom resultatene i dialogboksen Filtrer til å bekrefte at du har fått forventet resultat.

I denne delen


Bruke kategorien Enkelt filter

I kategorien Enkelt filter er alle feltverdialternativer merket som standard. Klikk et alternativ for å oppheve merkingen og ekskludere oppføringer med denne databiten fra resultatene.

Noen av listene du kan velge fra, inneholder alternativet Uspesifisert. Dette alternativet gir oppføringer som ikke inneholder noe informasjon for en verdi. Fjern de andre alternativene i listen hvis du vil filtrere etter bare disse verdiene. Alternativet Uspesifisert er valgt som standard.

dialogboksen enkelt filter

Hvis du filtrerer en oppføring som har blitt tilpasset med brukerdefinert felt (brukerdefinert felt: Et felt du kan opprette og definere for å spore informasjon som er spesifikk for bedriften din.), vises også disse verdiene i kategorien Enkelt filter.

 Obs!    Innstillingene for Enkelt og Avansert filter brukes sammen for listeresultatene slik at det er mulig å filtrere ut alle oppføringer utilsiktet. Hvis du for eksempel bare velger aktive oppføringer i kategorien Enkelt filter, og bare velger inaktive oppføringer i kategorien Avansert Filter, får du ingen resultater i kategorien Se gjennom resultatene.

Dialogboksen Filtrer forretningsforbindelser vises når du filtrerer lister og rapporter for forretningsforbindelser. I hver del velger du verdien du vil ta med i resultatene.

Verdi Handling
Inkluder Velg en verdi for å ta med oppføringstypene Forretningsforbindelse. Fjern merket hvis du vil utelate dem.
Status for forretningsforbindelse Velg en verdi for å inkludere forretningsforbindelser som er aktive eller inaktive.
Kilde til salgsmulighet Velg en verdi fra listen.
Distrikt Velg en verdi fra listen.
Sist endret, dato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningsforbindelser som er endret i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Betalingsstatus Velg en verdi fra listen.
Vurdering av forretningsforbindelse Velg en verdi fra listen.
Type selskap Velg en verdi fra listen.
Tilordnet til Fjern merkene for å utelate forretningsforbindelser som er tilordnet til spesifikke brukere. Brukere som er inkludert i denne listen, er brukere du har delt databasen med.

Dialogboksen Filtrer forretningskontakter vises når du filtrerer lister og rapporter for forretningskontakter og kundeemner. I hver del velger du verdien du vil ta med i resultatene.

Verdi Handling
Inkluder Velg en verdi for å inkludere forretningskontakter, kundeemner og andre oppføringstyper for forretningskontakter. Fjern merket hvis du vil utelate dem.
Betalingsstatus Velg en verdi fra listen.
Kilde til salgsmulighet Velg en verdi fra listen.
Sist endret, dato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningskontakter som er endret i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Status for kontakt Velg en verdi for å inkludere forretningskontakter som er aktive eller inaktive.
Vurdering Velg en verdi fra listen.
Tilordnet til Fjern merkene for å utelate forretningsforbindelser som er tilordnet til bestemte brukere. Brukere som er inkludert i listen, er brukere du har delt databasen med.

Dialogboksen Filtrer elementer fra kommunikasjonsloggen vises når du filtrerer kommunikasjonsloggen til en oppføring, eller når du filtrerer rapportene Aktivitet etter forretningskontakt, Aktivitet etter forretningsforbindelse eller Aktivitet etter salgsmulighet. I hver del velger du verdien du vil ta med i resultatene.

Verdi Handling
Opprettingsdato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare elementer i kommunikasjonsloggen som er opprettet i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Sist endret, dato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare elementer i kommunikasjonsloggen som er endret i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Elementer fra kommunikasjonslogg som skal inkluderes Fjern merkene for å utelate bestemte loggelementer.
Inkluder kommunikasjonslogg fra

Skriv inn et navn i boksen Skriv inn et navn for å finne en oppføring, eller velg fra listen.

Merk av for Inkluder alle kommunikasjonslogger fra koblede oppføringer, for å ta med alle elementer i kommunikasjonsloggen for oppføringene som er koblet til forretningsforbindelsene eller forretningskontaktene du valgte for rapporten.

Dialogboksen Filtrer salgsmuligheter vises når du filtrerer lister og rapporter for salgsmuligheter. I hver del velger du verdien du vil ta med i resultatene.

Verdi Handling
Salgstrinn Velg en verdi fra listen.
Sluttdato som skal inkluderes Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare salgsmuligheter som lukkes i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Typer salgsmulighet som skal inkluderes Velg en verdi fra listen.
Sist endret, tidspunkt Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare salgsmuligheter som er endret i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Kilde til salgsmulighet Velg en verdi fra listen.
Sannsynlighet Merk av for denne verdien hvis du bare vil ta med salgsmuligheter som har en bestemt sannsynlighet for å resultere i et salg. Velg en betingelse og angi en verdi for sannsynligheten, som må være et tall mellom 0 og 100.
Produkter og tjenester Fjern merkene for å utelate salgsmuligheter med eller uten produkter og tjenester.
Tilordnet til Fjern merkene for å utelate forretningsforbindelser som er tilordnet til visse brukere. Brukere som er inkludert i denne listen, er brukere du har delt databasen med.

Dialogboksen Filtrer forretningsprosjekter vises når du filtrerer lister og rapporter for forretningsprosjekter. I hver del velger du verdien du vil ta med i resultatene.

Verdi Handling
Startdato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningsprosjekter som startes i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Status Velg en verdi fra listen.
Prosjekttype Velg en verdi fra listen.
Sist endret, dato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningsprosjekter som er endret i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Forfallsdato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningsprosjekter som forfaller i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Prioritet Velg en verdi fra listen.
Prosent fullført Merk av for denne verdien hvis du bare vil ta med forretningsprosjekter som har en bestemt fullføringsprosent. Velg en betingelse og angi en verdi for prosentdelen, som må være et tall mellom 0 og 100.

Dialogboksen Filtrer prosjektoppgaver vises når du filtrerer lister og rapporter for prosjektoppgaver. I hver del velger du verdien du vil ta med i resultatene.

Verdi Handling
Startdato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningsprosjekter som startes i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Status Velg en verdi fra listen.
Tilordnet til Fjern merkene for å utelate forretningsforbindelser som er tilordnet til visse brukere. Brukere som er inkludert i denne listen, er brukere du har delt databasen med.
Sist endret, dato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningsprosjekter som er endret i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Forfallsdato Velg en forhåndsdefinert periode eller spesifikke start- og sluttdatoer. Bare forretningsprosjekter som forfaller i løpet av den valgte perioden eller de valgte datoene, vil bli tatt med.
Prioritet Velg en verdi fra listen.
Behandling kreves Velg om behandling kreves eller ikke.
Prosent fullført Merk av for denne verdien hvis du bare vil ta med forretningsoppgaver som har en bestemt fullføringsprosent. Velg en betingelse og angi en verdi for prosentdelen, som må være et tall mellom 0 og 100.

Lagre filter    Klikk Lagre filter for å lagre dette filteret med de angitte verdiene for fremtidig bruk.

Åpne filter    Klikk Åpne filter for å åpne et lagret filter.

Kategorien Avansert filter    Bruk denne kategorien til å opprette en spørring som er spesifikk for dine behov.

Kategorien Se gjennom resultatene    Bruk denne kategorien til å vise resultatene til filteret, og til å se gjennom eller fjerne oppføringer.

Bruke kategorien Avansert Filter

Ved hjelp av kategorien Avansert filter kan du finjustere informasjonen som du vil inkludere eller ekskludere ved å opprette en spørring. Du kan angi ett eller flere vilkår som må være oppfylt for en bestemt oppføring for at den skal bli tatt med i resultatene. Hvis du for eksempel vil sende gratulasjoner til alle aktive forretningskontakter som har merkedager eller fødselsdager i løpet av de neste 60 dagene, kan du opprette følgende spørring, med parenteser for å gruppere verdiene: Aktiv = Er valgt Og (Merkedag = Neste 60 dager Eller Fødselsdag = Neste 60 dager).

Hvis du filtrerer en oppføring som har blitt tilpasset med brukerdefinerte felt (brukerdefinert felt: Et felt du kan opprette og definere for å spore informasjon som er spesifikk for bedriften din.), kan du også opprette en spørring for disse verdiene med kategorien Avansert filter.

Dialogboksen Avansert filter

 Obs!    Innstillingene for Enkelt og Avansert filter brukes sammen for listeresultatene slik at det er mulig å filtrere ut alle oppføringer utilsiktet. Hvis du for eksempel bare velger aktive oppføringer i kategorien Enkelt filter, og bare velger inaktive oppføringer i kategorien Avansert Filter, får du ingen resultater i kategorien Se gjennom resultatene.

Bruk denne Hvis du vil
Feltnavn velge feltet du vil filtrere etter.
Sammenligning velge operatoren som feltet skal sammenlignes med.
Sammenlign med skrive inn eller velge verdien som skal sammenlignes med feltet.
Gruppering bruke parentesene til å gruppere betingelser slik at de utgjør ett logisk resultat. De innskutte grupperingene er bare tilgjengelige når mer enn én rad med verdier er angitt.
Og eller   Eller kombinere individuelle betingelser med Og eller med Eller. Disse operatorene er tilgjengelige når mer enn én rad med verdier er angitt.
Fjern alle starte på nytt og først fjerne alle betingelser i skjemaet.
Slett Klikke for å slette denne raden med verdier.

 Obs!    Det maksimale antallet betingelser du kan opprette, er 20.

Lagre filter    Klikk Lagre filter for å lagre dette filteret med de angitte verdiene for fremtidig bruk.

Åpne filter    Klikk Åpne filter for å åpne et lagret filter.

Bruke kategorien Se gjennom resultatene

Du kan bruke kategorien Se gjennom resultatene til å administrere resultatene av et søk ved å se gjennom eller fjerne oppføringene i en fullført rapport eler eksport. Det maksimale antallet elementer som kan vises i resultatlisten, er 2 000.

Oppføringene som vises i denne kategorien, er resultatet av å bruke de enkle og avanserte filtrene.

kategorien Se gjennom resultatene

 • Fjern merket for navnet på oppføringen hvis du vil fjerne en oppføring fra resultatlisten.
 • Skriv inn et navn i boksen Skriv inn, eller velg fra listen hvis du vil fjerne en oppføring fra resultatlisten.

Lagre filter    Klikk Lagre filter for å lagre dette filteret med de angitte verdiene for fremtidig bruk.

 Obs!     Hvis over 300 elementer utelates fra resultatlisten, kan ikke rapportspørringen lagres.

Åpne filter    Klikk Åpne filter for å åpne et lagret filter.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2013, Outlook 2010