Feilsøking i forbindelse med feilnr. 550, 553 og formidling forbudt-feil

Gjelder
Microsoft Office Outlook® 2003

Formidling forekommer når en e-postmelding sendes til en e-postadresse som har et domene (navnet etter @-symbolet, for eksempel adatum.com) som ikke behandles av SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) (SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): En vanlig protokoll som brukes til å sende e-postmeldinger via Internett.) eller den utgående serveren som avsenderen ber om å levere meldingen. SMTP-serveren må koble til en annen SMTP-server for formidling av meldingen.

Når du sender en e-postmelding der det oppstår en formidlingsfeil, kan det hende at SMTP-e-postserveren (utgående) returnerer e-postmeldingen med en feilmelding, for eksempel én av følgende:

  • Meldingen kan ikke sendes fordi en av mottakerne ble avvist av serveren. Den avviste e-postadressen er <noen@example.com>. Emne: <Test>, Konto: <Test>, Server: <smtp.example.com>, Protokoll: SMTP, Serversvar: 550 <noen@example.com>... Formidling avslått, Port: 25, Sikker (SSL): Nei, Serverfeil: 550, Feilnummer: 0x800CCC79.
  • Meldingen kan ikke sendes fordi en av mottakerne bla avvist av serveren. Den avviste e-postadressen er <e-postadresse>. Emne <Test>, Konto: <Test>, Server: <smtp.example.com>, Protokoll: SMTP, Serversvar: 553 beklager, dette domenet er ikke i listen over tillatte mottaksverter (#5.7.1), Port: 25, Sikker (SSL): Nei, Serverfeil: 553, Feilnummer: 0x800CCC79.

Den eksakte feilmeldingen kan variere, avhengig av Internett-leverandøren (Internett-leverandør: Et firma som gir tilgang til Internett for slike ting som elektronisk e-post, samtalerom eller bruk av World Wide Web. Noen Internett-leverandører er flernasjonale og tilbyr tilgang i mange områder, mens andre er begrenset til et bestemt område.). Noen Internett-leverandører vil kanskje ikke returnere en feilmelding når de finner utgående meldinger som regnes som uønskede, kommersielle meldinger. I slike tilfeller kan det se ut som om meldingen sendes på vanlig måte. Den forlater utboksen i Outlook og vises i Sendte elementer-mappen, men blir ikke levert til mottakeren.

Meldingen ble avvist fordi SMTP-e-postserveren (utgående) ikke gjenkjente deg som en godkjent bruker.

SMTP er protokollen, det vil si standarden som datamaskiner bruker til å kommunisere med hverandre, som de fleste e-postservere bruker til å sende e-postmeldinger via Internett. Når du bruker et e-postprogram, for eksempel Outlook, der du kan lagre e-postmeldinger på datamaskinen, må du ha tilgang til en SMTP-server for å kunne sende e-postmeldinger.

 Obs!   Websystemer for e-post, for eksempel MSN® Hotmail® og Yahoo! Mail, brukes på en annen måte, og denne artikkelen gjelder ikke slike e-postkontoer.

Søppelpost og åpen formidling

Uønsket, kommersiell e-post kalles noen ganger søppelpost eller spam. Den viktigste årsaken til at søppelpost stadig øker i volum, er det at det knapt nok koster avsenderen noe å sende den. Avsenderne trenger faktisk ikke en gang å sende søppelpost via SMTP-e-postserveren (utgående) til sin egen Internett-leverandør.

Grunnstrukturen for Internett ble utformet lenge før noen tenkte på ringvirkningene ved å gi muligheten til å sende millioner av søppelpostmeldinger for en slikk og ingenting. Utsendere av søppelpost bruker formidlingsfunksjonen på SMTP-servere til å maskere den faktiske opprinnelsen av meldingene ved å formidle dem gjennom tredjepartsservere som tillater slik åpen formidling. Dette gjør at det ser ut som om søppelpost kommer fra området som formidler meldingen, og identiteten til den virkelige avsenderen blir ikke avslørt.

Inntil nylig fungerte de fleste SMTP-e-postservere på et system med åpen klarering. I et slikt system kunne hvem som helst, hvor som helst sende en e-postmelding til en SMTP-server, og serveren ville godta den og videresende den til en mottaker eller til en annen e-postserver der mottakerens postboks befant seg. Med en såkalt åpen formidlingsserver var det ingen begrensninger for hvem som kunne sende via SMTP-serveren.

Internett-leverandøren til unnsetning

Etter hvert som søppelpostvolumet økte, begynte nettverksansvarlige, det vil si personene som har ansvaret for å håndtere serverne hos Internett-leverandørene, å angi begrensninger for SMTP-e-postserverne. Disse begrensningene hjelper til ved å forhindre at hvem som helst kan bruke, eller misbruke, en e-postserver. Tenk på det på denne måten: En telefon i resepsjonsområdet i firmaet ditt var tilgjengelig for bruk av hvem som helst, uansett om de arbeidet i firmaet eller ikke. Nå har bare de ansatte tillatelse til å bruke telefonen.

Det finnes flere typer begrensninger som er i bruk i dag:

  • Krav om SMTP-godkjenning     På samme måte som du må bruke et passord for å få tilgang til POP3-serveren (innkommende) for e-postmeldingene dine, krever dette alternativet at du angir brukernavn og passord for å sende e-postmeldinger via SMTP-serveren. Dette er vanligvis samme brukernavn og passord som brukes for POP3-serveren, men de kan være unike.
  • Krav om at du kobler til Internett-leverandørens POP3-e-postserver (innkommende) først     Når du kobler til for å hente nye e-postmeldinger, kobler du vanligvis til en POP3-e-postserver (innkommende). Du må angi et brukernavn og et passord for å få tilgang til postboksen din. En nettverksansvarlig kan konfigurere serveren slik at hvis du først kobler til og godkjennes på POP3-e-postserveren, godkjennes alle forespørsler fra deg om å sende en e-postmelding via den vanligvis begrensede utgående SMTP-serveren.
  • Krav om at du kobler til fra et godkjent nettverkssted     Når du er hjemme og ringer opp Internett-leverandøren, eller hvis du har et kabel- eller DSL-modem, kobler du direkte til Internett-leverandørens nettverk. Du er klarert fordi du har en konto hos Internett-leverandøren med et brukernavn og et passord. Du kan bruke SMTP-serveren til å sende e-postmeldinger fordi du er en kunde.
  • Krav om at du kobler til fra en spesifikk IP-adresse eller et område med IP-adresser Internett-leverandøren kan godkjenne tilgang til SMTP-serveren for personer som ikke er koblet direkte til nettverket. En ekstern bruker på et kontor kan bruke dette alternativet. Et stort problem er imidlertid at mange steder har det som kalles dynamiske IP-adresser. Det vil si at det ikke er sikkert at du har samme IP-adresse hver gang du kobler til. Noen selskaper har kanskje en reservert blokk eller sekvens med IP-adresser. Internett-leverandøren kan godkjenne tilkoblinger fra disse IP-adressene som godkjente brukere. Internett-leverandøren din kan gi deg mer informasjon.

Det er mange mulige scenarier for formidling. Nedenfor finner du de vanligste situasjonene. Sjekk om én av dem tilsvarer din situasjon.

Scenario Er dette formidling?
Du er hjemme og har en konto hos Internett-leverandøren som slutter med @proseware.com, som du ringer opp eller kobler til med et kabel- eller DSL-modem. Du sender en e-postmelding til en annen person som har en e-postadresse som også slutter med @proseware.com. Nei. E-postmeldingene vil bli behandlet på vanlig måte.
Samme som første scenario, med unntak av at du sender en e-postmelding til en person som har en e-postadresse som slutter med @adatum.com. Ja, men den blokkeres ikke. Du er koblet direkte til Internett-leverandøren og er dermed godkjent for sending av e-post via Internett-leverandørens SMTP-server (utgående). Dette gjelder for alle e-postadresser du sender til, uavhengig av hvor mottakerens postboks befinner seg.
Du er på arbeid. E-postadressen på jobb slutter med @thephone-company.com, og du har en privat konto hos en Internett-leverandør, som slutter med @proseware.com, som du ringer opp eller kobler til med et kabel- eller DSL-modem. I Outlook har du de samme innstillingene for SMTP-serveren som du bruker hjemme. Du sender en e-postmelding til en person som har en e-postadresse som også slutter med @proseware.com. Nei. E-postmeldingene vil bli behandlet på vanlig måte.
Samme som foregående scenario, med unntak av at du sender en e-postmelding til en person som har en e-postadresse som slutter med @adatum.com. Ja, og denne meldingen kan bli blokkert som en formidlingsmelding. Du prøver å bruke SMTP-serveren (utgående) til din private Internett-leverandør, samtidig som du ikke er koblet til Internett-leverandørens nettverk. SMTP-serveren kan ikke validere at du er en godkjent abonnent hos Internett-leverandøren. I tillegg ber du SMTP-serveren om å ta meldingen din og deretter koble til en annen SMTP-server for levering til mottakerens postboks.
Du bor på et hotell eller bruker en Internett-kiosk på en flyplass som tilbyr Internett-tilgang. Du har en privat konto hos en Internett-leverandør, som slutter med @proseware.com, som du ringer opp eller kobler til med et kabel- eller DSL-modem. I Outlook har du de samme innstillingene for SMTP-serveren som du bruker hjemme. Du sender en e-postmelding til en annen person som har en e-postadresse som også slutter med @proseware.com. Nei. E-postmeldingene vil bli behandlet på vanlig måte.
Samme som foregående scenario, med unntak av at du sender en e-postmelding til en person som har en e-postadresse som slutter med @adatum.com. Ja, og denne meldingen kan bli blokkert som en formidlingsmelding. Du prøver å bruke SMTP-serveren (utgående) til din private Internett-leverandør, samtidig som du ikke er koblet til Internett-leverandørens nettverk. SMTP-serveren kan ikke validere at du er en godkjent abonnent hos Internett-leverandøren. I tillegg ber du SMTP-serveren om å ta meldingen din og deretter koble til en annen SMTP-server for levering til mottakerens postboks.

Hva bør jeg gjøre?

Hvis du bruker et scenario som regnes som formidling, må du sende meldingen via serveren til den gjeldende tilkoblingen. Det betyr at hvis du er på arbeid eller borte fra hjemmet ditt og ikke bruker Internett-leverandøren til å koble til Internett, men du vil sende en melding fra den private e-postkontoen din, må du endre innstillingene for e-postkontoen for å angi SMTP-serveren som brukes der du er, for eksempel SMTP-serveren på jobben.

Hvis denne løsningen ikke fungerer for deg, eller hvis du foretrekker å bruke den private kontoen, er det neste trinnet å kontakte Internett-leverandøren og spørre om noen av de tidligere beskrevne alternativene er tilgjengelige for deg. For de første to begrensningene, krav om SMTP-godkjenning eller krav om at du kobler til Internett-leverandørens POP3-e-postserver (innkommende) først, kan du gjøre endringene i Outlook i veiviseren for e-postkonto.

Så hvorfor kan jeg ikke sende e-post?

Du har endret SMTP-innstillingene i Outlook eller funnet et alternativ som burde gjøre deg i stand til å sende e-postmeldingen. Du kan imidlertid fortsatt ikke sende e-post, og du får en feilmelding.

Det er mulig at du har gjort alt riktig, men har truffet på en annen sikkerhetsfunksjon som nettverksansvarlige bruker for å forhindre at noen bruker falsk identitet. Forfalskning av identitet er en måte å sende en e-postmelding på og skjule hvem du virkelig er.

Både Outlook og de fleste andre e-postprogrammer tillater at du angir "visningsnavnet" og avsenderadressen som vises hvis noen klikker Svar i meldingen din. Søppelpost inneholder nesten alltid falske opplysninger i disse feltene. Tror du virkelig at meldingene som beskriver hvordan du kan bli rik i en fei, kommer fra en supermodell eller verdenskjent politiker?

For å hindre forfalsking av identitet er det noen Internett-leverandører som begrenser innsetting av falske opplysninger i feltet for avsenderadresse. Hvis for eksempel domenet til Internett-leverandøren slutter med proseware.com, kan det hende at Internett-leverandøren ikke tillater at du angir terri@contoso.com som avsenderadresse. Denne begrensningen brukes ikke så ofte som begrensningene som er beskrevet tidligere, men den kan brukes på alle brukere, uavhengig av plassering og tilkobling. Det finnes ingen alternativer. Hvis serveransvarlig bruker denne metoden, må du angi et avsenderadressedomene som tilsvarer den gjeldende tilkoblingen.

 
 
Gjelder:
Outlook 2003