Du snakker, vi lytter og svarer

Vi har bedt om tilbakemelding fra deg, og du klikket kanskje også på knappen nederst i en artikkel i Hjelp eller Slik gjør du det for å fortelle oss om informasjonen var nyttig. Merknadene dine har ført til at vi vil endre hvordan du melder tilbake til oss.

Vi bruker et rangeringssystem basert på ja eller nei, og om du ønsker det kan du legge til merknader. Hvis du har installert et Microsoft Office-program og er koblet til Internett, kan du fortelle oss om artiklene du bruker hjelper deg, og du kan sende oss merknader der du grunngir rangeringene dine. Spørsmålet er: Hører vi etter?

Tilbakemelding

Tilbakemelding på det vi kan gjøre noe med

Ja, vi tar hensyn til tilbakemeldingene. Liten uttelling i målinger og merknadene fra dere er de viktigste kriteriene vi bruker for å avgjøre om og hvordan en artikkel skal forbedres for at kundene skal bli mer fornøyde. Merknadene er den informasjonen vi bruker for å fokusere på de områdene vi må endre i en artikkel.

Merknader

Merknadene deres  – inkludert for eksempel stedet der en prosedyre eller oppgave ikke fungerte  – kan avdekke problemer som andre brukere har hatt i forbindelse med samme artikkel eller funksjon.

Generelle kommentarer, for eksempel "Ikke noe stemte om dette emnet" eller "Denne artikkelen er elendig" er ikke presise nok til at vi får gjort noe. Kommentarer av typen "[funksjon] er deaktivert, og prosedyren sier ikke noe om hvordan den blir tilgjengelig" inneholder derimot nok informasjon til at vi kan finne ut om andre kunder har samme problem. Jo flere detaljer du tar med, jo større sannsynlighet er det for at vi kan tolke problemet og løse det på riktig måte.

Hva vi gjør

Hver dag tar tusenvis av kunder seg i likhet med deg tid til å rangere Hjelp- og Slik gjør du det-artiklene våre og legger inn merknader, og vi har en egen gruppe som jobber med å forbedre innholdet basert på tilbakemeldingene deres. Vi analyserer tilbakemeldingene vi fanger opp for å avgjøre hvilke artikler vi skal endre. Når en artikkel blir rangert lavt, og hvis merknadene deres viser en bestemt trend, gjør vi de nødvendige endringene for å forbedre innholdet i Hjelp og Slik gjør du det. Trender utvikles over tid, og derfor forsetter vi å studere informasjon underveis for å forsikre oss om at flest mulig kunder vil være fornøyd med endringen vi gjør.

I noen tilfeller tyder kommentarene på at en bestemt funksjon, ikke informasjonen i et emne, må forbedres. Slike kommentarer videresendes til produktansvarlige og utviklere som vil bruke dem til å avgjøre hvordan neste versjon av produktet skal forbedres.

Få hjelp av en person

Noen ganger må du ha hjelp med en funksjon, og du må ha hjelp nå. Tilbakemeldingsknappene på slutten av en artikkel i hjelpen er ikke utformet på en slik måte at du får den umiddelbare hjelpen du får fra kundestøtten. Hvis du har betalt for kundestøtte og du må snakke med noen, kan du ringe Microsoft Product Support Services (PUSS). Hvis du vil ha mer informasjon om PUSS og takstene for bruk av tjenesten, se Microsoft Product Support Services.

Gi oss din tilbakemelding med én gang

Hvis du ikke har prøvd de nye tilbakemeldingsknappene for rangering og merknader, hvorfor ikke begynne med denne artikkelen? Lever innholdet opp til forventningene? Fikk du den informasjonen du var på jakt etter? Forventet du å finne informasjon her, men ikke fant den? Hvis andre kunder mener det samme, kan dine kommentarer føre til endringer som gjør at andre kunder i tillegg til deg blir mer fornøyde. Dine tilbakemeldinger er helt avgjørende for at alle sider ved produktene våre skal bli bedre.

 
 
Gjelder:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007, Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003