Kopiere Autofullfør-navnelisten til en annen datamaskin

Gjelder
Microsoft Office Outlook® 2003

Savner du funksjonen som automatisk fullførte personens navn etter hvert som du skrev det inn inn, på den nye datamaskinen? Skal du oppgradere til en ny datamaskin og ønsker å beholde alle navnene som er lagret i Autofullfør-funksjonen i Outlook? Ville det ikke være praktisk om Outlook som er installert på den nye datamaskinen, kunne "huske" navnene og sette dem inn for deg?

Automatisk fullføring av e-postadresser

Du kan kopiere navnene i Autofullfør fra den gamle til den nye datamaskinen.

Kopiere navnene i Autofullfør til en annen datamaskin

 Viktig!   Du må avslutte Outlook før du utfører denne prosedyren. Når du starter Outlook på nytt, er navnene inkludert i Autofullfør.

 1. Gå til stasjon:\Documents and Settings\brukernavn\Application Data\Microsoft\Outlook på datamaskinen der Autofullfør-navnene er lagret.

 Obs!   Denne mappen kan være skjult, avhengig av filinnstillingene. Gjør ett av følgende for å vise filene i mappen:

VisMicrosoft Windows XP

 1. Klikk Start, og klikk deretter Min datamaskin.
 2. Velg MappealternativerVerktøy-menyen.
 3. Klikk kategorien Vis, og klikk deretter Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Avanserte innstillinger.

VisMicrosoft Windows 2000

 1. Dobbeltklikk Min datamaskin på skrivebordet.
 2. Velg MappealternativerVerktøy-menyen.
 3. Klikk kategorien Vis, og klikk deretter Vis skjulte filer og mapper.
 1. Høyreklikk Profilnavn.nk2, og klikk deretter Kopier.

 Tips!   Du kan kopiere filen til et flyttbart medium, for eksempel en diskett eller en CD, og deretter kopiere filen til riktig plassering på den andre datamaskinen. Du kan også legge ved filen i en e-postmelding og sende den til deg selv. Åpne vedlegget i Outlook på den nye datamaskinen, og lagre det på riktig plassering.

 1. Kopier filen til stasjon:\Documents and Settings\brukernavn\Application Data\Microsoft\Outlook på datamaskinen som du vil fylle ut Autofullfør-funksjonen på.
 2. Hvis datamaskinen du flytter NK2-filen til, har et annet Outlook-brukerprofilnavn, må du endre navnet på NK2-filen til Outlook-brukerprofilnavnet på den nye datamaskinen etter at du har kopiert filen til riktig mappe. Hvis du for eksempel flytter Bente Blom.nk2 fra en datamaskinen som har Outlook-brukerprofilnavnet Bente Blom, og du kopierer filen Bente Blom.nk2 til en ny datamaskin, må du endre filnavnet slik at det stemmer med Outlook-profilnavnet som brukes på den nye datamaskinen.
 3. Klikk Ja når du får spørsmål om du vil erstatte eksisterende fil.
 4. Åpne Outlook for å se endringene.
 
 
Gjelder:
Outlook 2003