Bruke Outlook med Google Gmail

Gjelder
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Du kan sende og motta e-postmeldinger ved å bruke e-postkontoen for Google Gmail og Outlook. Gmail krever en SSL (Secure Sockets Layer) (Secure Sockets Layer (SSL): En foreslått standardmetode for å øke sikkerheten på Internett ved å gjøre det vanskelig å fange opp følsomme opplysninger, som for eksempel kredittkortnumre, når disse formidles over Internett.)-kodet tilkobling når du henter og sender e-post. Gmail bruker POP3 (POP3: En vanlig protokoll som brukes til å hente e-postmeldinger fra en e-postserver for Internett.)-portnummer 995 og SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): En vanlig protokoll som brukes til å sende e-postmeldinger via Internett.)-portnummer 465. Disse innstillingene er ikke standard for en POP3-konto i Outlook, og krever at du endrer kontoinnstillingene i Outlook.

Den utgående e-postserveren (e-postserver: En datamaskin som lagrer e-postmeldinger.) ligner de som brukes av mange Internett-leverandører (ISPer) (Internett-leverandør: Et firma som gir tilgang til Internett for slike ting som elektronisk e-post, samtalerom eller bruk av World Wide Web. Noen Internett-leverandører er flernasjonale og tilbyr tilgang i mange områder, mens andre er begrenset til et bestemt område.). Gmail krever imidlertid godkjenning på SMTP-e-postserveren. Dette kravet betyr at du må oppgi et brukernavn og passord, det samme som Gmail-brukernavnet og -passordet, før du sender e-postmeldingen. Du kan lagre brukernavnet og passordet i Outlook, slik at du oppgir informasjonen bare én gang.

Trinnene nedenfor konfigurerer Outlook for alle nødvendige innstillinger som er påkrevd for å sende og motta e-post ved å bruke Gmail-e-postkonto og Outlook.

 Obs!   Når du endrer Gmail-passordet, må du oppdatere Gmail-kontoinformasjonen i Outlook.

Gjør ett av følgende:

VisLegge til Gmail-e-postkontoen

Hvis du vil bruke Gmail-e-postkontoen i Outlook, må du først sørge for at POP3-støtten er aktivert i Gmail, og deretter kan du legge den til Outlook.

 1. Logg deg på Gmail-kontoen.
 2. Klikk Innstillinger øverst på en hvilken som helst Gmail-side.
 3. Klikk Videresending og POP i vinduet Innstillinger for e-post.

VisJeg finner ikke Videresending og POP

Gmail slår på POP3-støtte for brukerne i faser. Hvis Videresending og POP ikke vises, kan ikke Gmail-kontoen konfigureres for POP3-støtte.

 1. Velg Aktiver POP eller all e-post i delen POP-nedlasting eller Aktiver POP bare for e-post som mottas heretter.
 2. Klikk Lagre innstillinger.
 3. Klikk E-postkontoer i Verktøy-menyen i Outlook.
 4. Klikk Legg til ny e-postkonto og deretter Neste.
 5. Klikk POP3, og klikk deretter Neste.
 6. Gjør følgende under Brukerinformasjon:
  1. Skriv inn hele navnet ditt slik du vil at det skal vises i Ditt navn-boksen.
  2. Skriv inn brukernavnet for e-posten i boksen E-postadresse, fulgt av @gmail.com.
 7. Gjør følgende under Serverinformasjon:
 1. Skriv inn pop.gmail.com i boksen Server for innkommende e-post (POP3).
 2. Skriv inn smtp.Gmail.com i boksen Server for utgående e-post (POP3).
 1. Gjør følgende under Påloggingsinformasjon:
 1. Skriv inn full e-postadresse, inkludert @gmail.com i Brukernavn-boksen.
 2. Skriv inn passordet i boksen Passord.
 3. Merk av for Husk passord.

 Obs!   Du kan angi at passordet skal huskes ved å skrive det inn i Passord-boksen og merke av for Husk passord. Ettersom Outlook husker passordet ditt, behøver du ikke å skrive inn passordet hver gang du logger deg på kontoen. Imidlertid innebærer dette at kontoen din blir mer sårbar, ettersom alle som har tilgang til datamaskinen kan logge seg på kontoen. Bruk avanserte passord som kombinerer store og små bokstaver, tall og symboler. Enkle passord har ikke slike kombinasjoner. Avansert passord: Y6dh!et5. Enkelt passord: Hus27. Et passord bør være på 8 tegn eller flere. Et passorduttrykk på 14 eller flere tegn er best. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bidra til å beskytte dine personlige opplysninger med avanserte passord.Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

 1. Klikk Flere innstillinger.
 2. Skriv Gmail under E-postkonto i kategorien Generelt.
 3. Klikk kategorien Server for utgående e-post, merk deretter av for Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning.
 4. Velg Bruk samme innstillinger som serveren for innkommende e-post.
 5. Klikk kategorien Avansert, og merk deretter av for Denne serveren krever en kodet tilkobling (SSL) under Serverportnumre, for både Innkommende server (POP3) og Utgående server (SMTP).
 6. Endre portnummeret for Utgående server (SMTP) til 465.

Portnummeret for Innkommende server (POP3) skal endres automatisk til 995 når du merker av for Denne serveren krever en kodet tilkobling (SSL).

 1. Klikk OK.
 2. Klikk Test kontoinnstillinger for å kontrollere at kontoen din fungerer. Hvis deler av informasjonen mangler eller er feil, for eksempel passordet, blir du bedt om å oppgi eller rette det opp. Kontroller at datamaskinen er tilkoblet Internett.
 3. Klikk Neste og deretter Fullfør.

 Obs! 

 • Ikke merk av for Logg på ved hjelp av SPA (Secure Password Authentication).
 • Med mindre annet er spesifisert av Gmail, skrives alle server- og adresseoppføringer med små bokstaver.

VisFjerne Gmail-e-postkontoen

 1. Klikk E-postkontoerVerktøy-menyen.
 2. Klikk Vise eller endre eksisterende e-postkontoer, og klikk deretter Neste.
 3. Klikk Gmail-e-postkontoen du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.
 4. Klikk Fullfør.

 Obs!   Du kan eksportere Outlook-kontaktene som en CSV-fil og importere kontakter (kontakt: Person i eller utenfor organisasjonen som du kan lagre flere informasjonstyper for, for eksempel gate- og e-postadresse, telefon- og telefaksnumre samt URL-adresser til websider.) til Gmail-kontoen. Hvis du trenger hjelp til å eksportere eller importere kontaktene i Outlook, kan du se avsnittet Se også i denne artikkelen.

 
 
Gjelder:
Outlook 2003