Bruke miniprogrammer i Business Contact Manager

Business Contact Manager for Outlook viser oppdatert informasjon om forretningsaktiviteter i spesielt utformede diagrammer – eller miniprogrammer (miniprogram: Et verktøy som brukes til å vise forretningsdata i diagrammer og grafer. Miniprogrammer vises i et arbeidsområde og på instrumentbordet. Eksempler er salgstrakten, kampanjesammenligning og forfalt forretningsprosjekt.) – som du kan legge til på Business Contact Manager-instrumentbord eller i arbeidsområdene (arbeidsområde: Kontaktbehandling-, Salg-, Markedsføring- og Prosjektstyring-mappen der brukerne kan vise firmainformasjon, åpne oppføringer og analysere forretningsdata. Arbeidsområdet er delt inn i en del for miniprogrammer og en del for kategorier.).

Med miniprogrammer kan du velge hvilken informasjon du vil ha og hvor du vil ha den. Du kan også skrive ut rapporter fra dataene som vises.

Denne artikkelen beskriver hvilke miniprogrammer som er tilgjengelige i Business Contact Manager for Outlook og hvordan du kan arbeide med dem.

I denne artikkelen


Forstå miniprogrammer

Vil du vite hva de bestselgende produktene er akkurat nå? Ta en titt på Topprodukter-miniprogrammet.

Hva er gjeldende status for initiativene for å kvalifisere disse kundeemnene? Se Salgstrakt-miniprogrammet.

Trenger du å begrunne utgiftene for den siste markedsføringskampanjen? Miniprogrammet Sammenligning av kampanjer viser forventet omsetning generert av aktive kampanjer.

Business Contact Manager for Outlook har en rekke miniprogrammer som du kan bruke til å få et raskt øyeblikksbilde av statusen for bedriften. Disse miniprogrammene viser diagrammer og andre visuelle sammendrag av informasjonen som du har angitt i oppføringer (oppføring: Et utfylt forretningsforbindelses-, forretningskontakt- eller salgsmulighetsskjema. Oppføringen inneholder informasjon om forretningsforbindelsen, forretningskontakten eller salgsmuligheten pluss de andre oppføringene og elementene som er koblet til den.). De oppdateres hver gang du åpner instrumentbordet eller et arbeidsområde som inneholder miniprogrammer, eller når du klikker Oppdater .

 Obs!    Jo grundigere du og dine ansatte er til å skrive inn data om forretningsforbindelser (Forretningsforbindelse: Et firma eller en organisasjon som du gjør forretninger med. Hvis du tilbyr en tjeneste, for eksempel tannpleie eller helsetjenester, kan en forretningsforbindelse også være en kunde.) og forretningskontakter (Forretningskontakt: En person du gjør forretninger med i et firma eller en organisasjon.), opprette salgsmulighet (Salgsmulighet: Muligheten til å selge produkter eller tjenester til en konto eller forretningskontakt.)oppføringer, koble kundeemner (kundeemne: En potensiell kunde som må kontaktes av en salgsperson, og som enten kvalifiseres eller diskvalifiseres som en salgsmulighet.) til markedsføringsaktiviteter (markedsføringsaktivitet: En handling som er ment å selge eller identifisere produkter og tjenester for en bestemt gruppe mottakere. Markedsføringsaktiviteter kan inkludere ringelister, e-postmeldinger og trykte flygeblader.) osv., desto nyttigere vil sammendragsdataene som vises i miniprogrammene være.

Hvor får miniprogrammene dataene fra?

Før du kan se data i et miniprogram, må du legge inn forretningsinformasjonen i Business Contact Manager-databasen (Business Contact Manager-database: Databasen som lagrer informasjon om kontoer, forretningskontakter, muligheter, forretningsprosjekter og andre elementer.). Miniprogrammer foretar spørringer om de lagrede dataene, slik at diagrammene bare viser informasjonen du trenger.

Bruke skjemaene til å angi forretningsdata manuelt, eller importer data som beskrevet i Importere dataene til Business Contact Manager. Følgende avsnitt beskriver hvert av miniprogrammene og hvordan du skriver inn dataene som de viser.

Miniprogrammer for salg

Miniprogrammer for salg fokuserer på områder av salgsprosessen som trenger din oppmerksomhet, høydepunkter og utfordringer. To særlig detaljerte miniprogrammer, Salgsforløp og Salgstrakt er grundig beskrevet i Bruke miniprogrammene Salgsforløp og Salgstrakt.

Miniprogrammet Salgstrakt

Miniprogram som viser salgsmuligheter etter hvilket salgstrinn de er i.

Hvis du vil se data i noen av miniprogrammene for salg, må du først opprette salgsmulighetsoppføringer. Avhengig av hvilken type informasjon du vil vise, må du også legge til produkter og tjenester (produkter og tjenester: Varer og tjenester du kjøper eller selger eller tilbyr for kjøp eller salg.) i salgsmulighetsoppføringen.

For at miniprogrammet skal kunne vise informasjon om omsetning, må du angi en Sannsynlighet-prosent og legge til produkter og tjenester i salgsmulighetsoppføringene. Forventede inntekter kommer fra sannsynlighetsprosenten og summen av produkter og tjenester i oppføringene. Inntekt kommer fra summen av produkter og tjenester i oppføringene.

 Obs!    Salgsmulighetsoppføringer må være koblet til oppføringer for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

Hvis du vil vise data i dette miniprogrammet ... ... må du skrive inn data i disse feltene i en salgsmulighetsoppføring Miniprogrammet viser
Inaktive kunder Salgstrinn (minst én salgsmulighet som er koblet til oppføringen for forretningsforbindelse eller forretningskontakt må ha salgstrinnet Lukkede med fortjeneste for å bli regnet som kunde) Forretningsforbindelser og forretningskontakter som du ikke har noen kommunikasjon med over et bestemt intervall, og den beregnede inntekten den enkelte representerer.
Salgsforløp
 • Sannsynlighet (må være større enn 0 %)
 • Sluttdato
 • Produkter og tjenester
Åpne salgsmuligheter etter forventede sluttdatoer.
Salgstrakt
 • Sannsynlighet (må være større enn 0 %)
 • Salgstrinn
 • Produkter og tjenester
Åpne salgsmuligheter etter salgstrinn.
Toppkunder Salgstrinn (må være Lukkede med fortjeneste) og Produkter og tjenester Kunder som har brukt mest penger i firmaet, etter beløp i dollar eller bruttofortjeneste.
Topprodukter Salgstrinn (må være Lukkede med fortjeneste), Sluttdato og Produkter og tjenester Diagram over dine bestselgende produktene over tid, etter antall solgt, inntekter eller bruttofortjeneste.
Toppreferenter Igangsatt av må inneholde navnet på forretningsforbindelsen eller forretningskontakten som har referert firmaet til bedriften. Hvis du vil vise data om inntekter fra det henviste firmaet, må du også velge Lukkede med fortjeneste for Salgstrinn og legge til Produkter og tjenester. Beste kilder for ny virksomhet etter dollarverdi eller antall kontakter.

Miniprogrammer for markedsføring

Sammenligninger mellom markedsføringsaktiviteter (markedsføringsaktivitet: En handling som er ment å selge eller identifisere produkter og tjenester for en bestemt gruppe mottakere. Markedsføringsaktiviteter kan inkludere ringelister, e-postmeldinger og trykte flygeblader.) og markedsføringskampanjer er hovedfunksjonen til miniprogrammene for markedsføring. For å få mest mulig ut av disse miniprogrammene, må du opprette detaljerte oppføringer for hver markedsføringsaktivitet og -kampanje du utfører. Du kan sammenligne aktiviteter og kampanjer ved hjelp av antallet forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheter de gir, eller etter inntekter, utgifter eller budsjettbeløp.

For å oppnå nøyaktig økonomisk informasjon må du passe på å ta med følgende detaljer i hver oppføring for markedsføringsaktivitet:

 • Budsjettert kostnad-feltet på Detaljer-siden
 • Faktisk kostnad-feltet på Spor-siden
 • På alle oppføringer for salgsmuligheter, forretningsforbindelser, forretningskontakter eller kundeemner som er et resultat av en markedsføringsaktivitet, skriver du inn aktivitetsnavnet i feltet Igangsatt av i hver oppføring. Summen av produktene og tjenestene som er oppført på et salgsmulighetsskjema, brukes til å beregne Forventede inntekter.

 Tips!    Hvis du vil spore antallet telefonsamtaler som er relatert til en markedsføringsaktivitet, skriver du inn aktivitetsnavnet i Igangsatt av-feltet for telefonloggen også.

Hvis du vil vise data i dette miniprogrammet ... ... må du ... ... og miniprogrammet
Analyse av aktivitetstype Opprett mer enn én markedsføringsaktivitetsoppføring av samme type, og angi så mange detaljer som du kan. Sammenligner alle aktiviteter av en enkelt type, for eksempel samtalelister eller masseutsendelser av e-post. (Hvis du vil se resultatene av en enkelt aktivitet, bruker du kategorien Analyse i arbeidsområdet (arbeidsområde: Kontaktbehandling-, Salg-, Markedsføring- og Prosjektstyring-mappen der brukerne kan vise firmainformasjon, åpne oppføringer og analysere forretningsdata. Arbeidsområdet er delt inn i en del for miniprogrammer og en del for kategorier.) for markedsføring.)
Kampanjeanalyse Opprett én eller flere markedsføringsaktivitetsoppføringer av en hvilken som helst type, og tilordne dem til en kampanje. Angi deretter så mange detaljer som du kan. Viser resultatene av hver aktivitet i en valgt markedsføringskampanje i et diagram.
Sammenligning av kampanjer Opprett mer enn én markedsføringskampanje, og angi så mange detaljer som du kan for hver aktivitet de inneholder. Sammenligner suksessen for alle markedsføringskampanjer.

Miniprogrammer for prosjektstyring

I miniprogrammene for prosjektstyring vises fremdriften for alle forretningsprosjektene i et diagram etter forfallsdatoer, tidslinjer og prosent fullført.

Hvis du vil vise data i dette miniprogrammet ... Åpne denne oppføringen ... ...og skriv inn data i disse feltene
Forretningsprosjekter - Forfalte Forretningsprosjekt
 • Startdato
 • Forfallsdato (må være før gjeldende dato)
 • % fullført
Forretningsprosjekter - Forfaller Forretningsprosjekt
 • Startdato
 • Forfallsdato
 • % fullført
Forretningsprosjekter - Alle Forretningsprosjekt
 • Startdato
 • Forfallsdato
 • % fullført
Prosjektoppgaver - Forfalte Prosjektoppgave
 • Startdato
 • Forfallsdato (må være før gjeldende dato)
 • % fullført
Prosjektoppgaver - Forfaller Prosjektoppgave
 • Startdato
 • Forfallsdato
 • % fullført
Prosjektoppgaver - Alle Prosjektoppgave
 • Startdato
 • Forfallsdato
 • % fullført

miniprogram for prosjektoppgave

Miniprogram som viser oppgaver knyttet til forretningsprosjekter med forestående forfallsdatoer.

Generelt miniprogram

Dette miniprogrammet gjelder ikke spesifikt for en jobbfunksjon, men kan være nyttig mange steder.

 • Nylige forretningselementer. Liste over elementene du åpnet sist, med ikoner som angir hvilken type element det er snakk om.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Legge til eller fjerne et miniprogram

Miniprogrammer i Business Contact Manager for Outlook er kategorisert etter arbeidsområdene (arbeidsområde: Kontaktbehandling-, Salg-, Markedsføring- og Prosjektstyring-mappen der brukerne kan vise firmainformasjon, åpne oppføringer og analysere forretningsdata. Arbeidsområdet er delt inn i en del for miniprogrammer og en del for kategorier.) som du mest sannsynlig vil bruke dem i, men du kan legge til alle miniprogrammer i alle arbeidsområder og på instrumentbordet.

Legge til et miniprogram på instrumentbordet

 1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.
 2. På båndet, i kategorien Hjem, i gruppen Legg til miniprogrammer, klikker du ett av følgende:
 • Salg
 • Markedsføring
 • Prosjektstyring
 • Standard
 1. Klikk miniprogrammet du vil vise.

Miniprogrammet vises på instrumentbordet. Rull nedover for å vise andre miniprogrammer.

Legge til et miniprogram i et arbeidsområde

 1. Klikk en av de følgende mappene under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:
  • Kontaktbehandling.
  • Salg.
  • Markedsføring.
  • Prosjektstyring.
 1. Klikk kategorien Miniprogrammer på båndet.
 2. Klikk ett av følgende i gruppen Legg til miniprogrammer:
  • Salg
  • Markedsføring
  • Prosjektstyring
  • Standard

kategorien miniprogrammer

Kategorien Miniprogrammer på båndet.
 1. Klikk miniprogrammet du vil vise.

Miniprogrammet vises øverst i arbeidsområdet.

 Tips!    Når et miniprogram legges til, vises området for miniprogram automatisk.

Fjerne et miniprogram

 • Klikk Fjern-knappenFjern miniprogram i miniprogrammet du vil fjerne.

Miniprogrammet lukkes, og gjenstående miniprogrammer flyttes opp eller sidelengs for å fylle mellomrommet etter et fjernet miniprogram.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Arbeide med miniprogrammer

Hvert miniprogram har flere knapper.

Klikk Resultat
Oppdatere et miniprogram Oppdater     Oppdaterer data ved å spørre Business Contact Manager-databasen (Business Contact Manager-database: Databasen som lagrer informasjon om kontoer, forretningskontakter, muligheter, forretningsprosjekter og andre elementer.) og vise gjeldende informasjon.
Opprette rapport Starte rapport     Viser rapporten miniprogramdataene er basert på.
Alternativer Alternativer     Åpner en dialogboks du kan bruke til å velge dataene i miniprogrammet og angi hvordan dataene vises.
Lukke et miniprogram

Fjern     Fjerner miniprogrammet fra et arbeidsområde eller instrumentbordet.

 Obs!    Arbeidsområder og instrumentbord er uavhengige. Hvis du fjerner et miniprogram fra et arbeidsområde, fjernes det ikke fra instrumentbordet.

 Obs!    Miniprogrammer kan ikke justeres.

Velge hvilke data som skal vises i et miniprogram

Hvert miniprogram viser bare et lite utvalg av informasjon, men du kan velge nøyaktig hvilken informasjon du vil se. Du kan til og med legge til samme miniprogram på instrumentbordet eller arbeidsområdet mer enn én gang og velge å vise ulike data i hver av dem.

 1. Klikk Alternativer-knappen Alternativer i et miniprogram.
 2. Gå gjennom valg i listene og avmerkingsbokser i dialogboksen, og klikk deretter alternativene du vil vise i miniprogrammet.
 3. Hvis du vil at det skal vises etiketter i miniprogrammet, merker du av for en av følgende avmerkingsbokser under Diagram, for å vise etiketter i miniprogrammet:
  • Aksetitler. Viser etiketter for dataene på både x- og y-aksene i miniprogramdiagrammet.
  • Undertittel. Viser en etikett som beskriver dataene i miniprogrammet, for eksempel salgsmuligheter som er generert av gjeldende aktiviteter.
  • Forklaring. Viser etiketter for hver av fargene og stolpene i miniprogrammet. Ikke et alternativ på hvert miniprogram.
 4. Klikk OK. Dataene i miniprogrammet oppdateres.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Ordne eller flytte miniprogrammer

Du kan flytte miniprogrammer på et arbeidsområde eller på instrumentbordet.

Hvis du vil flytte et miniprogram, drar du det til den nye plasseringen i arbeidsområdet eller på instrumentbordet. På instrumentbordet flyttes andre miniprogrammer loddrett eller vannrett, slik at de fyller plassen.

På arbeidsområdene vises miniprogrammer i en enkelt rad. Hvis du vil vise miniprogrammer som ikke er synlige i et arbeidsområde, klikker du pilene for å bla mot høyre eller venstre.

På instrumentbordet vises miniprogrammer i kolonner, og bordet kan utvides loddrett for å vise opptil 20 miniprogrammer. Du kan velge å vise miniprogrammene i én til fire kolonner.

 1. I navigasjonsruten klikker du Business Contact Manager for å vise instrumentbordet.
 2. Klikk kategorien Visning på båndet.
 3. Klikk antallet kolonner du vil vise, i Kolonner-gruppen.

Til toppen av siden Til toppen av siden

Vise en rapport fra et miniprogram

Hvert miniprogram kan generere en rapport fra viste data. Hvis du vil vise en rapport fra et miniprogram, gjør du ett av følgende:

 • Klikk knappen Start rapport. Starte rapport på miniprogrammet.

Rapporten viser alle data fra miniprogrammet samt relatert informasjon. Hvis du åpnet rapporten fra miniprogrammet Inaktive kunder, kan du for eksempel vise en liste over kunder som ikke har hatt kontakt med bedriften de siste 30 dagene, i tillegg til navn på forretningsforbindelse, salgstrinn og sluttdato for hver kunde.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2013, Outlook 2010