Side 1 av 6FORRIGENESTE

Bruke e-postsignaturer i Outlook 2010

Outlook 2010 Lær hvordan du oppretter e-postsignaturer. Signaturer gir meldingene dine et personlig preg og sparer tid for deg ved at navnet ditt og kontaktinformasjonen din skrives inn automatisk.


Om dette kurset

Dette kurset inkluderer følgende:

 • Én selvstudieøkt.
 • Én øvelsesøkt for å få praktisk erfaring. Øvelsene krever Outlook 2010.
 • En kort test til slutt. Det brukes ikke poeng i testen.
 • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

Mål

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

 • Opprette en enkel e-postsignatur.
 • Formatere teksten i en signatur.
 • Legge til en hyperkobling i en signatur.
 • Legge til et bilde, for eksempel en firmalogo, i en signatur.
 • Opprette signaturer i Outlook Web App.
 • Konvertere en håndskrevet signatur til grafikk.
 • Opprette en signatur som bruker et oppsett med to spalter.
 • Bruke en signaturmal.

Se flere kurs på Microsoft Office Opplæring.

Side 1 av 6FORRIGENESTE