Åpne og lagre vedlegg

Vedlegg er filer eller elementer (element: Et element er den grunnleggende delen som inneholder informasjon i Outlook (på samme måte som en fil i andre programmer). Elementer inkluderer e-postmeldinger, avtaler, kontakter, oppgaver, loggoppføringer, notater, innlagte elementer og dokumenter.) som kan inkluderes i en e-postmelding. Meldinger som har vedlegg, identifiseres med et bindersikon Vedleggsikon  i meldingslisten. Avhengig av formatet på meldingen du mottar, vises meldinger på ett av to steder i meldingen.

 • Hvis meldingsformatet er HTML eller ren tekst, vises vedlegg i vedleggsboksen under Emne-linjen.
 • Hvis meldingen er i det mindre vanlige formatet rikt tekstformat (RTF), vises vedlegg i meldingsteksten. Selv om filen vises i meldingsteksten, er den likevel et eget vedlegg.

 Obs!   Formatet som en melding er opprettet i, er angitt i tittellinjen øverst i meldingen.

Åpne et vedlegg

Du kan åpne et vedlegg fra leseruten (Leserute: Et vindu i Outlook der du kan forhåndsvise et element uten å åpne det. Klikk elementet for å vise det i leseruten.) eller fra en åpen melding. I begge tilfeller dobbeltklikker du vedlegget for å åpne det.

Hvis du vil åpne et vedlegg fra meldingslisten, høyreklikker du meldingen som har vedlegget, og klikker Vis vedlegg, og deretter klikker du navnet på vedlegget.

 Obs! 

Informasjonslinje

Lagre et vedlegg

Etter at du har åpnet og vist et vedlegg, kan du velge om du vil lagre det på en harddisk. Hvis en melding har flere vedlegg, kan du lagre dem som en gruppe eller ett om gangen.

Lagre ett enkelt vedlegg i en melding

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis meldingen er i HTML eller ren tekst     Klikk vedlegget i leseruten eller åpne meldingen. Klikk Lagre som i Handlinger-gruppen i kategorien Vedlegg. Du kan også høyreklikke vedlegget og deretter klikke Lagre som.
  • Hvis meldingen er i rikt tekstformat     Høyreklikk vedlegget i leseruten eller den åpne meldingen, og klikk deretter Lagre som.
 2. Velg en mappeplassering, og klikk deretter Lagre.

Lagre flere vedlegg i en melding

 1. Merk vedleggene du vil lagre, i leseruten eller den åpne meldingen. Hvis du vil merke flere vedlegg, holder du nede CTRL mens du klikker vedleggene.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis meldingen er i HTML eller ren tekst     Klikk Lagre som i Handlinger-gruppen i kategorien Vedlegg.
  • Hvis meldingen er i RTF-format     Høyreklikk en av de valgte meldingene, og velg deretter Lagre som.
 3. Klikk en mappeplassering, og klikk deretter OK.

Lagre alle vedleggene i en melding

 1. Klikk et vedlegg i leseruten eller den åpne meldingen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis meldingen er i HTML eller ren tekst     Klikk Lagre alle vedlegg i Handlinger-gruppen i kategorien Vedlegg.
  • Hvis meldingen er i RTF-format     Klikk kategorien Fil for å åpne Backstage-visningen, klikk deretter Lagre vedlegg og OK.
 3. Klikk en mappeplassering, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden Til toppen av siden

 
 
Gjelder:
Outlook 2010