Strukturere notater som disposisjoner

Når du rykker inn et avsnitt under et annet eller bruker TAB til å sette opp avsnitt i kolonner, tilordnes en hierarkisk struktur på avsnittene i Microsoft Office OneNote 2003.

Gjør ett eller flere av følgende:

VisOpprette en loddrett disposisjon

  1. Skriv et avsnitt.

Det første avsnittet du skriver, er nivå 1 i disposisjonen. Når du trykker ENTER, blir det neste avsnittet på samme nivå som det foregående.

  1. Hvis du vil at det neste avsnittet skal være et underavsnitt (nivå 2) av det første, trykker du TAB eller klikker Øk innrykk KnappesymbolFormatering-verktøylinjen.
  2. Skriv avsnittet og trykk ENTER.
  3. Etter hvert som du legger til nye avsnitt, kan du øke eller redusere innrykket hvis du vil heve eller senke hierarkinivået. Tekst som ikke er rykket inn i det hele tatt, er på det høyeste nivået (nivå 1).

 Obs! 

  • Når du trykker ENTER, kan du bruke TILBAKE (eller bruke SKIFT+TAB hvis disposisjonen også er en nummerert liste eller en punktliste) til å redusere innrykksnivået for det neste avsnittet.
  • Hvis du vil endre teksten under en overskrift til brødtekst, trykker du CTRL+SKIFT+0 mens innsettingspunktet er i avsnittet.

VisOpprette en vannrett disposisjon med kolonner

  1. Skriv et avsnitt, men trykk ikke ENTER.

Det første avsnittet du skriver, er nivå 1 i disposisjonen.

  1. Hvis du vil at det neste avsnittet skal være et underavsnitt (nivå 2) av det første, trykker du TAB.

En ny kolonne opprettes for det neste avsnittet.

  1. Skriv avsnittet og trykk ENTER.

Når du trykker ENTER, legges et nytt underavsnitt til.

  1. Etter hvert som du legger til nye avsnitt, trykker du TAB eller TILBAKE for å heve eller senke nivået for hvert avsnitt, og den første kolonnen er det høyeste nivået (nivå 1).

 Obs!   Hvis du vil gjøre en kolonne smalere eller bredere, høyreklikker du ett av avsnittshåndtakene Knappesymbol i den neste kolonnen, klikker Endre størrelse på forrige kolonne på hurtigmenyen og drar kanten på kolonnen.

VisTips!

Hvis du vil endre teksten under en overskrift til brødtekst, trykker du CTRL+SKIFT+0 mens innsettingspunktet er i avsnittet.

 
 
Gjelder:
OneNote 2003